Nincs termék a kosárban!

Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948

Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány 1900-1948

Cikkszám : S9789632760308
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár7.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A politikai ideológiákat, pártokat és pártviszonyokat leíró, értelmezõ és kategorizáló fogalmaink közül a két legáltalánosabb és leggyakrabban használt: a jobboldal és a baloldal. E két fogalom felruházása politikai tartalommal a nagy francia forradalom idõszakáig nyúlik vissza. Jobboldaliaknak akkor azokat nevezték, akik a király jogait, illetve általában a régi rendet védték, és a nemzetgyûlés elnökétõl jobbra foglaltak helyet. A jobboldaliság fogalma azóta többször átértelmezõdött, és az idõk folyamán igen sokrétûvé vált. A kötet e gazdag hagyomány egyetlen szeletét veszi górcsõ alá: az 1900 és 1948 közötti magyar jobboldaliságot, amely még ebben a viszonylag rövid idõszakban sem volt egységes. A 19. századi liberális örökséghez kötõdõ konzervativizmus éppúgy beletartozott, mint a vele részben vagy egészben szembeforduló szélsõjobboldaliság. Emellett léteztek olyan áramlatok, amelyek többféle jobboldaliságot magukba fogadtak, sõt nemcsak a jobb-, hanem a baloldalhoz is kötõdtek (pl. a népi mozgalom, korlátozottabb mértékben a legitimizmus és idõnként a Turul). A magyar jobboldaliság eszme-, mûvelõdés- és intézménytörténeti, valamint kül- és belpolitikai aspektusait bemutató 17 tanulmányt Romsics Ignác áttekintése vezeti be a jobboldaliság 19-20. századi alaptípusairól.

Tartalom

Romsics Ignác: BEVEZETÉS. AZ EURÓPAI ÉS A MAGYAR JOBBOLDAL ALAPTÍPUSAI
Ifj. Bertényi Iván: A SZÁZADELŐ POLITIKAI IRÁNYZATAI ÉS TISZA ISTVÁN
Püski Levente: VÁLASZTÁSI RENDSZER ÉS PARLAMENTARIZMUS A HORTHY-KORSZAKBAN
Olasz Lajos: A KORMÁNYZÓI JOGKÖR
Turbucz Dávid: A HORTHY-KULTUSZ
Ablonczy Balázs: BETHLEN ISTVÁN ÉS TELEKI PÁL KONZERVATIVIZMUSA
Spannenberger Norbert: A POLITIKAI KATOLICIZMUS
Békés Márton: A LEGITIMISTÁK ÉS A LEGITIMIZMUS
Vonyó József: GÖMBÖS GYULA JOBBOLDALI RADIKALIZMUSA
Paksa Rudolf: SZÉLSŐJOBBOLDALI MOZGALMAK AZ 1930-AS ÉVEKBEN
Ungváry Krisztián: SZOCIÁLPOLITIKA, MODERNITÁS ÉS ANTISZEMITIZMUS IMRÉDY BÉLA POLITIKÁJÁBAN
Kerepeszki Róbert: A TURUL SZÖVETSÉG
Ujváry Gábor: KLEBELSBERG KUNO ÉS HÓMAN BÁLINT KULTÚRPOLITIKÁJA
Romsics Gergely: TÖRTÉNETPOLITIKAI GONDOLKODÓK
Gyurgyák János: SZÉLSŐJOBBOLDALISÁG A NÉPI MOZGALOMBAN
Zeidler Miklós: REVÍZIÓS TERVEK ÉS IRREDENTA KULTUSZ
Egry Gábor: ERDÉLY-KÉPEK ÉS MÍTOSZOK
Nicolas Bauquet: A MINDSZENTYZMUS
A KÖTET SZERZŐI
NÉVMUTATÓ

 

Oldalszám: 576

Kiadási év: 2009

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.