Nincs termék a kosárban!

Nagy Imre: Snagovi jegyzetek - Gondolatok, emlékezések, 1956-1957 + CD

Nagy Imre: Snagovi jegyzetek - Gondolatok, emlékezések, 1956-1957 + CD

Cikkszám : S9639610550
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

"Örömmel nyújtjuk át az olvasónak az 56-os forradalom egyik kapitális, de mindeddig bujkáló dokumentumát: Nagy Imre snagovi jegyzeteit, amelyekbõl pontos, sokszor meglepõ, s majd mindig fájdalmas betekintést nyerhetünk a forradalom kivégzett miniszterelnökének 1956 õszén-telén és a rákövetkezõ év elsõ hónapjaiban papírra vetett gondolataiba. (...) Az 1956.november végén Romániába hurcolt magyar kormányfõ a számára kijelölt kényszerlakhelyen mind nagyobb elszigeteltségben és egyre mostohább körülmények között élt 1957.áprilisi õrizetbe vételéig és Magyarországra hurcoltatásáig: A snagovi házi õrizet annyiban azonban jobb volt az ezt követõ fogság viszonyainál, hogy gondolatait Nagy Imre "szabadon" papírra vethette, sõt folyamodásait is megírhatta (ámbár azokat úgyszólván soha nem továbbították a címzetteknek). Ebbõl a sajátos helyzetbõl született a Gondolatok, emlékezések címet viselõ, mûfajilag teljesen egyedülálló dokumentum. Az emlékirat és a hozzá csatlakozó szövegek közvetlen betekintést nyújtanak a politikus Nagy Imre gondolkodásába. Nagy tudta, hogy az õrizetét ellátó román titkosrendõrség rendszeresen betekint papírjaiba, valószínûleg sejtette, hogy azoknak egy részét vagy mindegyikét le is másolják, ennélfogva óvatosabban írt, mint tette volna, ha szabad emberként formálhatja gondolatait. Másodszor: Nagy többé-kevésbé tisztában volt vele, hogy lényegében már a vádlottak padján ül, s az ellene szóló vádakat azok fogalmazzák meg, akik õt e kényszerlakhelyre hurcolták. Ezért aztán tollát nemcsak az önvizsgálat és a történeti megértés szándéka vezette, hanem az a hallgatólagos tudat, hogy mindaz, amit papírra vet, akarva-akaratlanul egy védõirat része is. (...) Ne csak olvassuk ezt a védõbeszédét, hanem igyekezzünk mélyebb, elsõ olvasásra még rejtõzködõ, aztán egyre plasztikusabban megjelenõ igazságát megérteni!" Részlet Kende Péter elõszavából

Tartalom

Előszó
Bevezető tanulmány
Szerkesztői megjegyzések
I. Gondolatok, emlékezések
Feljegyzések
II. Levelek, beszélgetések, jegyzőkönyvek
Nagy Imre levele Donáth Ferencnek 1956. november 23.
Feljegyzés Nagy Imrével folytatott beszélgetésről 1956. december 2.
Feljegyzés Nagy Imrének Goldberger Miklóssal és Walter Románnál folytatott beszélgetésről 1956. december 10.
Lehallgatási jegyzőkönyv Nagy Imrének Walter Románnál folytatott beszélgetéséről Snagov, 1956. december 11.
Nagy Imre levele a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak és az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956. december 21.
Nagy Imre levele W. Gomulkának 1956. december 21.
Nagy Imre levele Chivu Stoicának 1956. december 23.
Nagy Imre levele Chivu Stoicának 1957. január 9.
Nagy Imre levele Walter Románhoz 1957. január 9.
Nagy Imre levele Goldberger Miklósnak 1957. január 9.
Nagy Imre levele W. Gomulkának 1956. január 10.
Nagy Imre levele az MSZMP IKB-nak és a Kádár-kormánynak 1957. január 11.
Nagy Imre levele G. Gheorghiu-Dejnek, 1957. január 12.
Nagy Imre személyes levele J. B. Titónak 1957. január 12.
Nagy Imre levele J. B. Titónak 1957. január 20.
SNAGOVI JEGYZETEK
Nagy Imre levele Palmiro Togliattinak 1957. január 21.
Lehallgatási jegyzőkönyv Nagy Imre és Kállai Gyula beszélgetéséről 1957. január 25.
Nagy Imre levele az MSZMP IKB-nak és a Kádár-kormánynak 1957. január 26.
Nagy Imre levele Walter Romannak 1957. február 9.
Nagy Imre levele az MSZMP IKB-nak 1957. február 22.
Nagy Imre levele Walter Romannak 1957. március 11.
Nagy Imre levele G. Gheorghiu-Dejnek az RMP KB első titkárának 1957. március 19.
Nagy Imre levele J. B. Titóhoz és a JKSZ Végrehajtó Bizottságához 1957. március 19.
Nagy Imre levele A. Málnásan külügyminiszter-helyettesnek 1957. március 19.
Nagy Imre levele Walter Romannak 1957. április 6.
Lehallgatási jegyzőkönyv összefoglalója Nagy Imre letartóztatásáról 1957. április 14.
III. Függelék
Az MDP KV határozata a párt politikai irányvonalában és gyakorlati munkájában elkövetett hibákról, s ezek kijavításával kapcsolatos feladatokról 1953. június 27-28.
Az MDP KV határozata a politikai helyzetről és a párt feladatairól 1955. március 2-4.
AZ MDP KV határozata: Pártegységgel a szocialista demokráciáért (Részletek) 1956. július 18-21.
A Szovjetunió kormányának nyilatkozata 1956. október 30.
A Magyar Szocialista Munkáspárt nyilatkozata Kádár János beszéde a Magyar Rádióban 1956. november 1.
A. Rankovic távirata D. Soldatic budapesti jugoszláv nagykövetnek 1956. november 9.
Nagy Imre levele A. Rankovicnak 1956. november 10.
Nagy Imre és társainak levele J. B. Titónak 1956. november 16.
Kádár János levele E. Kardeljhez, a jugoszláv kormány alelnökéhez 1956. november 21.
A. Malnasan külügyminiszter-helyettes levele Sebes István külügyminiszterhelyettesnek 1956. november 22.
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának 1956. decemberi határozata (Részlet) 1956. december 5.
Az MSZMP IKB határozata az időszerű kérdésekről és feladatokról (Részlet) 1957. február 26.
Válogatott bibliográfia
Rövidítések jegyzéke
Névmutató

 

Oldalszám: 448

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.