Nincs termék a kosárban!

Kenyeres István (főszerk.): URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XV.

Kenyeres István (főszerk.): URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv XV.

Cikkszám : S17876753
Kiadó:
Budapest Fõváros Levéltára
Fogyasztói ár2.500 Ft
Ár / kg:

Tartalom

Előszó
VÁROSI JOGOK
Virga Szabolcs: Egy főváros születése: Zágráb szerepének változása Habsburg (I.) Ferdinánd (1526-1564) korában
Török Péter: Erőfeszítések a kiváltságokért. A szabolcsi hajdúvárosok és II. Rákóczi Ferenc kapcsolata
Gőzsy Zoltán: A szabad királyi városi rangra emelkedési törekvések forrásainak értelmezési kérdései a 18. századi Pécs és Szigetvár példáján
AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ESZKÖZEI
Guitman Barnabás: A magisztrátus kötelességei és feladatai Leonhard Stöckel államelméletének tükrében
Tózsa-Rigó Attila: Pozsony érdekérvényesítési és kommunikációs stratégiája a városi ajándékok tükrében (1525-1543)
Bogdándi Zsolt: A kolozsmonostori konvent és Kolozsvár a fejedelemség korában
Jeney-Tóth Annamária: „Expediáltuk az Fejérvári Gyűlésre uraimékat” Gondolatok Kolozsvár város képviseletéről a Rákóczi-kori országgyűléseken (1630-1660)
Mátyás-Rausch Petra: Bányavállalkozó nemesek és bányapolgárok. Érdekellentétek a 17. századi Abrudbányán
Nagy János: Lojális alattvalók és lokális érdekvédők. Buda város követei az 1728-29. évi országgyűlésen
Dobszay Tamás: A városok országgyűlési súlyának változásai a rendiség utolsó fél évszázadában
Reprezentációk
H. Németh István: Az uralkodói reprezentáció és az állam megjelenése a magyarországi szabad királyi városokban
Pálffy Géza: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul” A pozsonyi Mihály-kapu különleges felirata és reprezentációs szerepe a kora újkorban
Serfőző Szabolcs: Habsburg reprezentáció a kora újkori magyarországi szabad királyi városok városházáiban
Flóra Ágnes: Claudiopolis vulgo Kolozsvár. Egy név története és a városi öntudat fejlődése a kora újkorban
A Kárpát-medence válogatott várostörténeti bibliográfiája 2019
Recenziók
Csíkszereda 460 - Várostörténeti Konferencia 2018. április 19-20. Tanulmányok, dolgozatok. Szerk. Karda-Markaly Aranka. Ismerteti: Szalai Ágnes
Balthasar Fatiga feljegyzési könyve, Das Gedenkbuch von Balthasar Fatiga 1596-1608. Közreadja / ediert von Németh János. Ismerteti: Kóta Péter
Flóra Ágnes: The Matter of Honour. The Leading Urhan Elité in Sixteenth Century Transylvania Ismerteti: RÁcz Balázs Viktor
Stadte im Mittelalter und in dér Frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten zwanzig Jahren/Mésta ve stredovéku a raném novovéku jako badatelské téma poslednich dvou desetiletí. Szerk. Fejtová, Olga, Hrubá, Michaela, Ledvinka, Václáv, Pesek, Jiri, SULITKOVÁ, LUDMILA. Ismerteti: Gér a Eleonóra
Jakab Réka, Kákonyi Anna: Táguló és szűkülő terek. A veszprémi zsidóság társdalom- és gazdaságtörténete. Ismerteti: Gidó Attila
Koltai Gábor: Akik a „Párt” ellen vétkeztek. Pártfegyelmi eljárások Budapesten az MDP időszakában, 1948-1956. Ismerteti: Lászlófi Viola
Lakatos Bálint: Mezővárosi oklevelek. Települési önkormányzat és írásbeliség a késő középkori Magyarországon, 1301-1526 Ismerteti: Szende Katalin
Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században Ismerteti: Czoch Gábor
Das Rote Wien 1919-1934. Ideen, Debatten, Praxis. Hrsg. von Schwarz, Werner Michael - Spitaler, Georg - Wikidal, Elke. Ismerteti: Sípos András
Abstracts
Resümee
Table of Contents
Inhaltsverzeichnis
E számunk szerzői

 

Oldalszám: 441

Kiadási év: 2021

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.