Nincs termék a kosárban!

Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom

Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom

Cikkszám : S9789632762548k
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár5.650 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Az 1989-1990-es magyar rendszerváltás, az európai átalakulás részeként egy korábban elképzelhetetlen társadalmi és gazdasági átmenet lehetőségét teremtette meg. Kétségtelen tény, hogy az azóta eltelt évtizedek során alapvetően átalakult a magyar társadalom. Ebben a könyvben ennek a radikális változásnak a folyamatait és következményeit vizsgálom. Többek között arra próbálok választ keresni: milyen tényezők befolyásolták meghatározó módon az átalakulás folyamatában az egyes emberek, csoportok társadalmi pozícióját, pozícióváltását? Miként rendeződött át a különböző tőkefajták szerepe a társadalmi változások során? Hogyan változott meg a társadalmi integráció a szocializmusból a kapitalizmusba történő átmenet folyamán? Integráltabbá vagy dez-integráltabbá vált-e a magyar társadalom a rendszerváltás során/következtében? Miként befolyásolta a társadalmi átalakulást a privatizáció és az újravagyonosodás? Hogyan változtak a jövedelmi viszonyok és a társadalmi egyenlőtlenségek? A számszerűsíthető társadalmi tények mellett ezek megértéséhez nélkülözhetetlen a mentalitás, az értékrend, a közgondolkozás, a politikai aktivitás és a mindennapi élet átalakulásának vizsgálata is. Hiszen az is izgalmas kérdés, mi öröklődött át a késő Kádár-kori szokásokból, értékekből, mentalitáselemekből? Mindez hogyan ötvöződött az elmúlt két évtizedben kialakuló, új társadalmi magatartásformákkal? Milyen egyéni és csoportos élet- és túlélési stratégiák alakultak ki a rendszerváltást követően?”

Tartalom

BEVEZETÉS
KÖZELÍTÉSEK A RENDSZERVÁLTÁSHOZ - FOGALMAK, ÉRTELMEZÉSEK
Történeti előzmények
Fogalmi közelítés(ek) 1989-1990-hez
TÁRSADALOM AZ IDŐBEN - DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK
Az ország lélekszámának a változása - születések
Halandóság és halálozási okok
Korszerkezet, nemek aránya
Családszerkezet, családformák
A demográfiai viszonyok társadalmi összefüggései és következményei
TÁRSADALOM A TÉRBEN
A rendszerváltás hatásai a magyar társadalom térbeliségére
Közigazgatási rendszer, településpolitika és területi egyenlőtlenségek
A településrendszer jellemzői, a településállomány összetétele és változásai
Szuburbanizálódás, reurbanizáció és szegregáció
Az ország népességének térbeli mozgása
KISEBBSÉGEK ÉS ETNIKUMOK ORSZÁGHATÁROKON INNEN ÉS TÚL
Nemzeti kisebbségek és nemzetiségi politika Magyarországon
Zsidóság Magyarországon a rendszerváltás után
A magyarországi romák
Kisebbségi magyar társadalmak a Kárpát-medencében
TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, MOBILITÁS ÉS TÁRSADALOMSZERKEZET
A késő Kádár-kor magyar társadalmának sajátosságai
A rendszerváltás strukturális hatásai
A társadalmi szerkezet és az újratagolódás
Az iskolázottság szintjének alakulása 1990—2010
Foglalkoztatottság és gazdasági aktivitás
Jövedelmi tagolódás
Társadalmi mobilitás és rétegződés
RÉGI, ÚJ ÉS MEGÚJULÓ TÁRSADALMI CSOPORTOK
Elitek átalakulása a rendszerváltás után Magyarországon
Politikai elit
Gazdasági elit
Kulturális elit
Elit és társadalom viszonya
Az elit és a középosztály között - a jómódúak
A társadalmi közép
Alsó társadalom és marginalizáltak
TÁRSADALOM ÉS POLITIKA
Politikai részvétel, politikai aktivitás
A politikai tagoltság és a választások
A KÖZGONDOLKOZÁS ÉS AZ ÉRTÉKEK
A rendszerváltás és a közgondolkozás
Az értékek és a társadalmi magatartás néhány jellemzője
Történelmi tudat és nemzettudat
Vallás, vallásosság
SZOCIÁLIS VISZONYOK ÉS TÁRSADALMI HELYZETEK
A szociálpolitika és az ellátórendszer változásai
A társadalom peremén - szegénység, munkanélküliség, hajléktalanság
Deviáns társadalmi jelenségek - öngyilkosság, alkoholizmus, drog
Bűnözés és bűnelkövetők
XI. A MINDENNAPI ÉLET VÁLTOZÁSAI AZ EZREDFORDULÓN    
A fogyasztás és jövedelmi helyzet néhány jellegzetessége    
Idő és ember    
Öltözködés, ruházati ellátottság, divat    
Táplálkozás - a „túlkínálat” és az újradifferenciálódás    
Lakáshelyzet, lakásviszonyok, lakberendezés    
Kommunikáció és kultúrafogyasztás    
IRODALOM    
KÉPEK JEGYZÉKE    
TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE    
ÁBRÁK JEGYZÉKE    
TÉRKÉPEK JEGYZÉKE    
SUMMARY

 

Oldalszám: 296

Kiadási év: 2015

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.