Nincs termék a kosárban!

Viga Gyula: Miscellanea museologica III.

Viga Gyula: Miscellanea museologica III.

Cikkszám : 9786155525230
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár2.100 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A szerző először 2002-ben, majd 2008-ban adta közre Miscellanea museologica címmel vegyes tartalmú írásait. Jelen könyv szerkezete hasonló az előzőekhez, jóllehet nem volt folytatása minden korábbi témának. A kötet gerincét a Néprajzi előadások és írások című fejezet képezi, amelynek egységei leginkább a szerző fő szakmai érdeklődéséhez, a táj és a kultúrában élő ember viszonyához, a földrajzi környezet "kiélésének" műveltséget formáló hatásához, nem utolsósorban az ezekből levezethető táji-gazdasági kapcsolatokhoz kötődnek. Az írások messzemenően összefüggenek a néprajzi kollekciók tartalmi problematikájával: középpontjukban a tárgyi világ vonatkozó kapcsolódásainak, a vándorlás és a hagyományos kereskedelem révén terjedő javaknak a jelentősége áll. A vizsgálatok súlypontja a Felföldre, ill. a mai Észak-Magyarországra esik, de az értelmezés tartománya a Kárpát-medence szintjére emeli a fejezet írásait.

Az Elődök és (egykor volt) társak című fejezet írásai arról tanúskodnak, hogy a szerző rendkívül fontosnak tartja az előző generációk örökségének megőrzését, eredményeik, hangsúlyosan a kiemelkedő személyiségek szakmai szerepének, hatásának továbbadását. A kommemoratív írások főként emléküléseken, rendezvényeken elhangzott szövegek, s jellemzően nem nélkülözik a szubjektív emlékezés hangvételét. Olyan személyiségeket idéznek meg, akik a múzeumi szakma területén rendkívül hatékonyak és eredményesek voltak: a maguk helyén, a maguk környezetében, függetlenül attól, hogy a sorsuk milyen fajta és milyen szintű szolgálatra állította őket.A munka harmadik nagy egységét a kiállításokon elmondott megnyitóbeszédek alkotják. A könyv végén a szerző publikációinak 2008-2017 közötti jegyzéke található meg, folytatásaként a korábbi kötetek hasonló listájának.

 

ELŐSZÓ
NÉPRAJZI ELŐADÁSOK ÉS ÍRÁSOK


Úton levő javak és emberek
A paraszti kereskedelem történeti-néprajzi kérdése
Földrajzi feltételek - gazdasági, társadalmi és kulturális adaptációk Megjegyzések a Kárpát-medence tájai közötti gazdasági kapcsolatok térszerkezetéhez
A vándorlás és Kelet-Közép-Európa vándorai Gunda Béla néprajzi szemléletében
Válasz Frisnyák Sándor, Petercsák Tivadar és Szilágyi Miklós opponensi véleményére
Néhány történeti-néprajzi megjegyzés a Felföld gabonaforgalmához
Hétköznapi szükség és ünnepi luxus.
Néhány adalék a Felföld borforgalmához
Adatok és megjegyzések a tutajozáshoz
Tokaj-Hegyalja kézművességének és háziiparának történeti-néprajzi jellemzői
Zemplén vármegye 18-20. századi forgalmának néhány történeti-néprajzi jellemzője
A földrajzi feltételek mint a hagyományos parasztüzem optimalizálásának lehetőségei (Zemplén megyei példák)
Gömör árucseréjéről és annak miskolci kapcsolatairól
Torna vármegye 18-20. századi táji-gazdasági kapcsolatainak néhány jellemzője
Megjegyzések Borsod megye népi kereskedelmének térszerkezetéhez és a Bükkalja népének táji kapcsolataihoz
Zólyom vármegye és a Garam mente 18-19. századi forgalmához
Árva megye helyzete és szerepe a Felföld 18-19. századi gazdasági kapcsolataiban. Udvari István emlékére
A táj kiélésének formái a Bodrogközben
Amidőn Isten eö szent felsége a föld termésére alkalmatos esztendőket szolgáltat''
A vízrendezés előtti Bodrogköz földműveléséhez

ELŐDÖK ÉS (EGYKOR VOLT) TÁRSAK

Balassa Iván, a sokoldalú néprajztudós
Dankó Imre (1922-2008
90 éve született Szalontai Barnabás
Száz éve született Csiszár Árpád
Emléksorok Szabó Lászlóról
Pápai Istvánné mesemondó halálára

KIÁLLÍTÁSOK ELÉ

A Hrabal-galaxis pillanatképe
Egy el nem mondott megnyitóbeszéd a „Nyitott pincék” rendezvényen
Magyarország vármegyéi régi képes levelezőlapokon (Válogatás a szerencsi Zempléni Múzeum anyagából)
Fedinecz Atanáz Őszi hangulatai elé
Válogatás Bálint Sándor szakrális gyűjteményéből
Szekeres Erzsébet „Elek apó emlékezete” című kiállítása elé
Kántor Mihály szobrának avatása Cigándon
Megnyitóbeszéd Csetneki József kiállításán
Míves kézműves örökség: a matyó népművészet
Hermán Ottó a miskolci belvárosba költözött
Megvetés és önbecsülés. Igaz történet üstfoltozóról, drótostótról és a teknős cigányról
A 80 éves Frisnyák Sándort köszöntő kiállítás elé
Világaink. Murvai György fotográfiái elé
Megnyitóbeszéd a Vendégünk: Heves megye című népművészeti és kézműves kiállítás megnyitóján
Néhány gondolat a miskolci fotográfusokró
Á. Tóth József kutyás képei elé
Tiszai Nagy Menyhértről
Összevont irodalomjegyzék

 

Oldalszám: 308

Kiadási év: 2017

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.