Nincs termék a kosárban!

Lányi Gusztáv: Politikai pszichológia  Politikai magatartásvizsgálatok

Lányi Gusztáv: Politikai pszichológia Politikai magatartásvizsgálatok

Cikkszám : S9637052178
Kiadó:
Jószöveg Mûhely Kiadó
Fogyasztói ár2.590 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A politizáló ember megismerése számos tudomány segítségével történik. A pszichológia ezek közül az egyik - a vitakötet szerzői, bár különböző módokon, de hasonló elkötelezettséggel amellett érvelnek, hogy a pszichológia nélkül szegényebb lenne a politikatudomány is. Vitaindító írásomban a politikai pszichológia „alapozó" jellegét hangsúlyozom. Vitapartnereim - ki-ki a maga sajátos szakmai látószögéből - gondolatébresztő módon „szikráztatják" fel a vitára kínált problémákat, azokat a kérdéseket, amelyek a politikai pszichológia elméleti és gyakorlati alkalmazása körül feszülnek. Vitapartnereimmel igyekszünk végiggondolni a politikai pszichológia diszciplináris gondjait, nem hisszük azonban, hogy megtaláltuk a „bölcsek kövét". Éppen ezért hívjuk kollegáinkat, tanítványainkat - és minden olvasónkat - a további vitára, így alkotva egy új minőségű egészet: a tudományos gondolkodás diszkurzív univerzumát és universitását.

Tartalom

Előszó
Bevezetés: A politikai pszichológia (még mindig?) új tudomány Magyarországon
I. Mi a politikai pszichológia?
1. Implicit politikai pszichológiák
A politikai pszichológia tudománytörténete a poszt/modern világban - Az ókori implicit politikai pszichológiák - A középkori keresztény politikai pszichológiák. - Néhány újkori politikai pszichológia: Machiavelli és „A fejedelem" - Spinoza politikai pszichológiája - Mandeville és a „politikai pszichológiai" tudatosság.
2. Homo Politicus Psychologicus
Az individuális-racionális „politikai ember" - Az individuális-irracionális „politikai ember" - A kollektív-irracionális „politikai ember" - A kollektív-racionális „politikai ember".
3. A politikai pszichológia megszületése
A pszichológia önállósodása - az önálló politikatudomány - A pszichológia „államtani" alkalmazása Európában - A politikai pszichológia alapító atyja: H. D. Lasswell.
II. A politikai pszichológia megszületése Magyarországon
4. A tartalmas semmi
Dékány István és politikai pszichológiája - A hazai pszichológia (viszonylagos) fejlettségéről - Harkai Schiller Pál kezdeményezései
5. Álruhás politikai pszichológiák
A szellemtudományos politikai pszichológia - A szellemtudományos politikai pszichológia csábító ereje - Az állam- és jogtudományok pszichologizálása - A politikatudomány „segédtudománya" a lélektan - A világnézet-lélektan - A magyarság-lélektan - A „magyar észjárás" társaslélektana és politikai pszichológiája - A nemzetnevelés politikai pszichológiája.
6. Pszichoanalitikus politikai pszichológiák
Freud tömeglélektani koncepciója és hatása Magyarországon
- A pszichoanalitikus politikai pszichológia „kalandjai" Magyarországon: Ferenczi Sándor nem létező politikai pszichológiája - A Tanácsköztársaság „kalandja" és Kolnai Aurél szociológiába rejtett politikai pszichológiája - A freudomarxista „kaland" - Az individuálpszichológusok békére nevelő kalandja
7. Rejtett politikai pszichológiák - szakrális politika
Politikai én versus tudományos ész: Bibó István és Mérei Ferenc nem létező politikai pszichológiájáról
8. Az interregnum
Rejtőzködés: a pavlovi reflexológia és a makarenkói pedagógia - A szocialista lélekgyógyászat (gyilkos) „kalandja" -
A „marxista pszichológia": a kör négyszögesítése - Ideológia versus szaktudományok - Az adaptáció körei, amelyek azonban nem vezettek a politikai pszichológiához - A politológia és a pszichológia hazai aszinkronitása - Politikai pszichológia helyett közéleti pszichológia és propaganda-módszertan
9. A rendszerváltozás
Rendszerváltozás-lélektan és/vagy politikai pszichológia? - A rendszerváltozás sokkja, szociológiai és pszichológiai vizsgálatok - A magyar pszichoanalitikus politikai pszichológia, amely nem létezik, mégis népszerű és virul: Az „antallofreudizmus" kalandja - A rendszerváltás „kalandja" - Az ezredvég politikai változásai és a pszichoanalízis - Pszichoanalízisek) versus politikai pszichológia - A „sorskérdések" politikai pszichológiája. - Két szöveggyűjtemény.
III. Témák, paradigmák és módszerek
10. A politikai gyakorlat optimalizálása
A politikai pszichológia: alkalmazott tudomány - Tudományrendszertani kérdések - Politikai és /vagy gazdaságpszichológiai „eszmék" Magyarországon - Politológia és pszichológia
11. Kis (magyar) alkotmánytani pszichológia
Alkotmánytan, (nép)lélektani alapokon - A legitimitás szociálpszichológiai kérdései: konszenzus versus szokásjog és a kollektív tudattalan - A szerződéses elv történeti és politikai szociálpszichológiája - A magyar (történeti) alkotmány, pszichológiai diagnózis? - "Jogi díszlet", miképpen töltődhet fel „lélekkel"? - Lehetséges-e az alkotmánytani politikai pszichológia?
12. A diszciplináris keretek
Az intézményes feltételekről - A politikai pszichológia multidiszciplinaritása - A pszichológia nélküli politikai „lélekbúvárkodás" - A politikai pszichológia pszichológiai tudomány - Kutatás és/vagy cselekvés - Politikai tudás versus pszichológiai szakértői tudás
13. A (politikai) pszichológia nézőpontjai
Biológiai nézőpont - Behaviorista nézőpont - Kognitív nézőpont - Pszichoanalitikus nézőpont - Fenomenológiai nézőpont - Az alaklélektan és a mezőelméleti politikai pszichológia - A „járásvégzés" fenoménja és a tüntetés - A humanista pszichológia mint politikai pszichológia - Pszichológiai EGESZség és politikai EGESZség - Az etnometodológia mint politikai pszichológia - A politika diszkurzív értelmezése, a politikai magatartás dramaturgiája
14. Nézőpontok - paradigmák
Paradigmaküzdelmek és a politikai pszichológia nézőpontjai
- A politika pszichológiai fogalma
15. A politikai magatartás
A politikai magatartás pszichológiai sémája - A politikai magatartás prediszpozíciói - A politikai magatartás interakciós modellje - A politikai magatartás idői (történeti és szocializációs) szerkezete és dimenziói Befejezés (helyett): A politikai pszichológia minimális és maximális programja
A társadalomtudós szakértői szerep
16. A minimális és a maximális program modelljei
A pszichológus: szakértő tanú - A pszichológus: a politika kiértékelője - A pszichológus: társadalmi mérnök - A terápiás és támogató tanácsadás
IV. Reflexiók
1. Alkalmi gondolatok a politikáról és a politikai pszichológiáról (Pataki Ferenc)
2. Diszciplináris hatások, tudományközi viszonyok - lélektan és politika/tudomány/ (Buda Béla)
3. Gazdaságpszichológiai kommentárok egy politikapszichológiai alapvetéshez (Garai László)
4. A politikai pszichológiáról a naiv pszichológus szemével (Pléh Csaba)
5. A politológia és a pszichológia „megbonthatatlan" kapcsolata (Münnich Iván)
6. Politikai pszichológia: lehetőségek és kihívások (Kiss Paszkál)
7. A politikatudomány mai arcai (Csizmadia Ervin)
8. Lélek(tan)politika? (A Gergely András)
9. A politikai pszichológia alapkérdései (Szabó Ildikó)
10. Megjegyzések Lányi Gusztáv koncepciójához a politikai pszichológia megalapításáról (Kiss Endre)
11. Önfeladás vagy kiteljesedés? Kritikai észrevételek egy tudományos transzfer tárgyában (Gyáni Gábor)
12. A politikai pszichológia jövője (Zsolt Péter)
13. Pszichológia, politológia, kommunikáció (Szabó Márton)
V. Reflexió a reflexiókra:
Mi a politikai magatartásvizsgálat?
1. A PMK mint oktatási „központ"
2. A PMK mint kutatási „központ"
3. A PMK mint szolgáltató „központ"
Irodalom

Oldalszám: 296

Kiadási év: 2005

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.