Nincs termék a kosárban!

Joseph P. Forgas, Kipling D. Williams: A társas én Az önmegismerés szociálpszichológiája

Joseph P. Forgas, Kipling D. Williams: A társas én Az önmegismerés szociálpszichológiája

Cikkszám : S9789639642102
Kiadó:
Kairosz Kiadó
Fogyasztói ár4.800 Ft
Ár / kg:

A kötetben szereplő fejezetek mind azt bizonygatják, hogy az én megértéséhez a személyes identitásunkat és önmagunkról alkotott képünket együttesen meghatározó intrapszichikus, személyközi és kollektív hatások egységes elemzésére van szükség. Az egyénre jellemző, egyedi társas éni létrehozó folyamatok lehetnek közvetettek és közvetlenek, valamint működhetnek egyéni, személyközi és szociokulturális szinteken. Magyarán, könyvünkben a társas én olyan új, kiterjesztett felfogását mutatjuk be, amely nemcsak a társas motiváció és a társas megismerés kutatásának legújabb eredményeiből merít, hanem összefüggéseket is felmulat ezen folyamatok és a magasabb szintű, személyközi és csoportközi változók közt.

Tartalom

A kötet szerzői
Előszó
A Sydney-i Szociálpszichológiai Szimpózium (Sydney Syrnposium of Social Psychology) könyvsorozata
Az én mint társas képződmény: bevezetés és áttekintés
Joseph P. Forgás, Kipling D. Williams
Bevezetés
Az én evolúciós eredete
Az én mint szimbolikus társas konstrukció: a szimbolikus interakcionista hagyomány
Közös vezérmotívumok: az én egyéni, kapcsolati és kollektív aspektusainak viszonya
A kötet áttekintése
Összefoglalás
Hivatkozott irodalom
Az én személyes és intrapszichikus aspektusai
Az én és a csoport átfedő mentális reprezentációi: bizonyítékok és implikációk
Eliot R. Smith
Konnekcionizmus
Autoasszociatív konnekcionista emlékezet
A társas én rekonstrukciója
A rekonstruált én és a csoportközi viszonyok
Következtetések
Hivatkozott irodalom
Énközpontúság és a társas én: rögzítés és igazítás az egyén viselkedésében és a társas ítéletalkotásban
Thomas Gilovich
Bevezetés
A reflektorfényhatás: tapasztalati bizonyítékok
A reflektorfényhatás és a társas én
A reflektorfényhatás mint elégtelen igazítás: A rögzítési hatások elégtelen igazításhói adódnak?
Rögzítési hatások az egyén által beállított rögzítések esetében
Tipikusan elégtelenek-e a saját magunk által felállított rögzítésekhez viszonyított igazítások?
Rögzítés az énközpontú társas döntésekben.
Hivatkozott irodalom
Megítélési mércék és a társas én: változó standardok
Monica Biernat, Scott Eidelman
Bevezetés
A változó standard modell
Változó standardok és az önértékelés
Releváns kutatási eredmények
Összefoglalás
Hivatkozott irodalom
Hogyan hatnak az érzelmek az önészlelésre és az önfeltárásra?
Joseph P. Forgas
Bevezetés
Háttér.
Az énre gyakorolt érzelmi befolyás kognitív mechanizmusai
Érzelmi befolyás az önmagunkról alkotott ítéleteknél
Módosító hatások
Motivációs hatások: az érzelmi illeszkedés eltüntetése és átfordítása az önértékelésben
Érzelmi hatások az önmagunkról való kommunikációban: Önfeltárás
Összefoglalás és következtetések
Hivatkozott irodalom
Az önakadályoztatás elhelyezése az énvédelmi arzenálban: Pontosan milyen is ez a fegyver?
Eduard R. Hirt, Scan M. McCrea
Bevezetés
Az énvédelmi arzenál
Mi a helyzet az önakadályoztatással?
Miért épp akadályozzuk magunkat?
1. vizsgálat: A képességmegítélő pontszámok szerepe
2. vizsgálat: A behelyettesíthetőség kérdése
3. vizsgálat: Mit tesznek valójában ezek az önigazolások?
Tanulságok az énóvó mechanizmusok céljainak megértéséhez
Az önakadályoztatás és a társas én
Hivatkozott irodalom.
Önakadályoztatás és a társas én: a személyközi énfelépítés hozadéka és ára
Frederick Rhodewalt, Michael Tragakis
Bevezető
Az önakadályoztatás folyamata
Az önakadályozó viselkedés előzményei
Az önakadályoztatás következményei
Önakadályoztatás, jövőbeli viselkedés és a bizonytalan én
Az önbizonygatás és a leértékelt én
Hivatkozott irodalom
Az ért személyközi és kapcsolati aspektusai
Az önbecsülés interperszonális alapjai: a halál a leértékelődés vagy a tisztelet?
Mark R. Leary
Bevezetés
Szociométer-elmélet
Dominanciaelmélet
Következtetések
Hivatkozott irodalom
Az elutasítás belső természete: Hogyan hat a társas kirekesztettség az érzelmekre, a gondolkodásra és az önszabályozásra
Roy F. Baumeister, Jean M. Twenge, Natalie Ciarocco
Bevezetés
A kutatásban alkalmazott megközelítés
Érzelmek
Kognició
Időperspektíva
Önszabályozás
Következtetések
Hivatkozott irodalom
A fenyegetett én: a kirekesztés hatása a proszociális és az antiszociális viselkedésre
Dianne M. Tice, Jean M. Twenge, Bradon J. Schmeichel
Bevezetés
A kirekesztettség kísérleti előállítása
Kirekesztettség és agresszió
Más antiszociális magatartásformák
Proszociális viselkedés
Következtetések
Hivatkozott irodalom
A társas én és a társas másik: cselekvő-megfigyelő aszimmetriák a viselkedés értelmezésében
Bertram F. Malle
Bevezetés
Cselekvő-megfigyelő aszimmetriák a viselkedési mozzanatokra fordított figyelemben
Cselekvő-megfigyelő aszimmetriák a viselkedési mozzanatok magyarázatában
Cselekvő-megfigyelő aszimmetriák a viselkedés magyarázatában
Következtetések
Hivatkozott irodalom
A társas én szubjektív és interszubjektív kutatási paradigmákban
William Ickes
Bevezetés
A társas megismerés szubjektív és interszubjektív kutatási paradigmái
A két paradigma közöm lényeges különbségek
A társas én különbségei a két paradigmában.
Az interszubjektivitás összefüggése a társas viszonyulás Crossley-féle (1996) két formájával
Implikációk szociálpszichológiai jelenségek tanulmányozására nézve
Hivatkozott irodalom
Arcjáték és érzelmek: a pozitív arckifejezés szerepe a társas én felépítésében
Marianne LaFrance
Bevezetés
Az expresszivitás követelésének elmélete
A mosolygás nemi különbségeinek metaanalízise
Bizonyítékok az expresszivitás követelésének elméletére
Kifejtés
Hivatkozott irodalom
Az én személyközi dinamikája: a duplán elosztott megközelítés.
Yoshihisa Kashima, Emiko Kashima, Anna Clark
Bevezetés
Az én szimbolikus konstrukciója
A kultúra és én mikro/makro problémájának duplán elosztott megközelítése
A duplán elosztott megközelítés következményei
Hivatkozott irodalom
Az én csoportközi, kollektív és kulturális aspektusai
A társas én és a csoportidentifikáció: a beolvadás és az elkülönülés motivációja a személyközi és a kollektív identitásban
Marilynn B. Brewer, Cynthia L Pickett
Bevezetés
A társas identifikáció motivációs elméletei
Az optimális identitás helyreállítása: egy kutatási paradigma áttekintése
Az optimális mértékű különbözés elméletének kiterjesztése a személyközi kapcsolatokban megjelenő énre
Következtetések
Hivatkozott irodalom
Én pozitív vagyok, és mi is. Az én mint az új saját csoportok iránti elfogultság meghatározója
Sabine Otten
Bevezetés
Pozitív elfogultság a saját csoport iránt
Implicit társítás a csoport és az én között
Az én mint horgonypont a csoport iránti elfogultság explicit méréseiben
Az én mint a saját csoport értékelésének heurisztikája
Összefoglalás és következtetések
Hivatkozott irodalom
Énünk alkalmazkodása a csoportnormákhoz: az előítélet elfojtásának interiorizálása
Christian S. Crandall, Laurie T. O'Brien, Amy Eshleman
Bevezetés
Az én mint az attitűdelméletek része
Az attitűdöket az én részének tekintő elméletek
Az ént és az attitűdöket egyaránt tárgyaló társasbefolyásolás-elméletek
Az én tartalma
Az attitűdök csoportnorma-elmélete: Hogy kerülnek (bizonyos) tartalmak az énünkbe?
Az attitűdök csoportnorma-elméletének alkalmazása az előítéletek internalizálásában
Elfojtásskálák - az internalizációra törekvés muratói
A kutatás tanulságai az artitűdökre és az énre vonatkozóan
Hivatkozott irodalom
Csoportközi érzelmek és a társas én
Újrafogalmazzuk az előítéletet külső csoportokkal szemben tanúsított megkülönböztető reakcióként értelmezve
Diane M. Mackie, Eliot R. Smith
Bevezetés
A csoportközi érzelmek elmélete
A csoportközi érzelmek elméletét támogató eredmények
A csoportközi érzelmek elméletének különleges hozadéka
Hivatkozott irodalom
Disszonancia arousal és a kollektív én: Közvetett disszonanciaélmény közös csoporttagság alapián
Joel Cooper, Michael Hogg
Bevezetés
A disszonancia elmélet kibontakozása: a tudattól a társas énig
A közös felelősségből fakadó disszonancia1
Disszonancia társas azonosulás révén.
Közvetett disszonancia: empirikus vizsgálatok
Valóban disszonanciái észleltünk?
A közvetett disszonancia felfedése nyomában: további kutatások
Közvetett disszonancia és averzív következmények
A közvetett disszonancia élménye
Közvetett disszonancia: Csoportközi avagy személyközi jelenség?
A disszonancia kér fajtája és a kultúra
Hivatkozott irodalom
Hogyan teszünk más embereket és csoportokat énünk részévé? Én kiterjesztés és csoportközi viszonyok
Stephen C. Wright, Art Aron, Stony Brook, Linda R. Tropp
Bevezetés
.Azonosulás a saját csoporttal: a saját csoport beépítése az énbe
Énkiterjesztés, mások bevonása az énbe és a csoportközi kapcsolatok javítása
Összefoglalás és következtetések
Hivatkozott irodalom
Hogyan építjük fel énünket? Integratív témák és makacs kérdőjelek
Constantine Sedikies
Az én hármas felosztása
Az én és a motiváció
Az én és az érzelmek
Epilógus
Összefoglalás
Hivatkozott irodalom

 

Oldalszám: 437

Kiadási év: 2006

 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.