Nincs termék a kosárban!

Szegedi Nóra: A magában való dolog fenomenológiája

Szegedi Nóra: A magában való dolog fenomenológiája

Cikkszám : S9789632360379
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár3.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A "magában való dolog", a kanti filozófia e központi fogalma felbukkanása óta megosztja a kantianizmus híveit és a filozófiatörténészeket. Vajon a nevezetes Ding an sich a Kant által Kopernikuszéhoz mért kritikai fordulat közvetlen következménye vagy inkább egyike azon metafizikai előfeltevéseknek, amelyeket a transzcendentális filozófia követőinek ki kell küszöbölniük? A könyv a magában való dolog és a láthatólag ennek szinonimájaként használt transzcendentális tárgy azonosításának problémájából kiindulva keresi e fogalmak helyét A tiszta és kritikájának tapasztalatelméletében. S miközben fény derül ennek az azonosításnak a kudarcára, a vizsgálat módszere, Kant teóriájának a husserli tárgykonstitúció-elmélet fundamentumán végigvitt elemzése egyúttal lehetővé teszi azokat a nehézségeknek, és egyben megoldási lehetőségeiknek a feltérképezését, amelyek a kortárs fenomenológia számára is vonzóvá teszik a kritikai filozófia örökségét.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás
Bevezetés
A magában való dolog és a transzcendentális tárgy viszonya
A tiszta ész kritikájában
A magában való dolog mint „hiányfogalom” és a transzcendentális tárgy viszonya
A magában való dolog és a transzcendentális tárgy mint a jelenség alapja
A magában való dolog és a transzcendentális tárgy jelentései mint a megismerés különféle aspektusainak kifejeződései
Az affekcid problémája (exkurzus)
A husserli transzcendentálfilozófia kanti fogalmai
Az Ideen I kanti fogalmainak analízise
A konstitúció metamorfózisa a Logikai vizsgálódásoktól az Ideen I-ig (exkurzus)
Kanti fogalmak az Ideen I konstitúcióelméletében
A magában való dolog és a transzcendentális tárgy problémája a statikus tárgykonstitúció tükrében
A magában való dolog és a transzcendentális tárgy első és harmadik aspektusa az Ideen I konstitúcióelémletének tükrében és a sematizmus problémája
Az affinitás fogalma és a transzcendentális tárgy aspektusainak fenomenológiai vizsgálata
Kant tapasztalatelmélete és a genetikus tárgykonstitúció
A tiszta értelmi fogalmak transzcendentális dedukciója A tiszta ész kritikája két kiadásában (exkurzus)
A sematizmus-probléma genetikus fenomenológiai megoldásának csírái az első és a harmadik Kritikában
Az intencionalitás szintézis-modellje és a tárgykonstitúció alternatívái (konklúzió)
Bibliográfia

 

Oldalszám: 176

Kiadási év: 2007

 

 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.