Nincs termék a kosárban!

Szathmári Botond: Az iszlám vallás alapjai, irányzatai és misztikus útja

Szathmári Botond: Az iszlám vallás alapjai, irányzatai és misztikus útja

Cikkszám : S9786156283269
Kiadó:
Napkút Kiadó
Fogyasztói ár3.990 Ft
Ár / kg:

A nyugati civilizáció éppen most éli harmadik intenzív találkozását az iszlámmal. Az első a középkorban, az Abbászida kalifátus korában volt, amikor a Nyugat egy olyan iszlámmal került kapcsolatba, amely számtalan területen, mint orvoslás, matematika, filozófia, előtte járt, így sokat tanulhatott tőle. A második találkozást a középkor végén az oszmán török betörés jelentette, amikor leginkább félelmetes és az európai kultúránkat veszélyeztető hódítóként tűnt fel az iszlám. A harmadiknak éppen mi vagyunk a tanúi - ezt, mivel nem tudjuk meddig tart és milyen lesz a kimenetele, még nem értékelhetjük. A je-lenkori intenzív kapcsolatba kerülés során egy tájékozódni akaró ember semmiképpen sem engedheti meg, hogy ne ismerje meg a másik oldalt, hogy követői mit gondolnak, és miért cselekszenek úgy, ahogy. Egy másik kultúra megismerése árnyaltabbá teszi a róla alkotott véleményünket, és megszabadulhatunk a rátapadt sztereotípiáktól. Ez a rövid összefoglaló munka nem tűz ki más célt, mint az iszlám vallás és kultúra legalapvetőbb tanításainak, sajátosságainak és irányzatainak a bemutatását. Átfogó képet kíván adni erről a vallási kultúráról, amely éppen úgy sokarcú, mint a keresztény vagy a buddhista világ. Az iszlámról tehát nem lehet és nem is szabad leegyszerűsített, sablonos képet festeni. Különböző helyeken élő hívei más-más irányzatot követve, egymástól eltérő módon szemlélik a világot. E kötet éppen ebben kíván eligazodást nyújtani.

Tartalom

Bevezetés
Mi is az iszlám? A vallás legfőbb sajátosságai
Az iszlám vallás kialakulásának előzményei
Mohamed a Próféta
Allah, az isten és az angyalok
A Korán értelmezése és a hadísz
Az iszlám öt pillére
A hitvallás
Az ima vagy istentisztelet
Az alamizsna
A böjt
A zarándoklat
A dzsihád
A saría, avagy a vallás törvényei
A hitetlenség és a hitetlenek helyzete
A nők helyzete és a házasság
Halál, túlvilág, eszkatológia
Az iszlám politikai hatalommá válása, a kalifátus kialakulása
Abú Bakr
Omár
Oszmán
Ali
Az iszlám irányzatai
A szunniták és teológiájuk
A síiták és teológiájuk
Imámiták
Zajditák
Iszmáíliták
Asszaszinok
A kivonulók
A népi iszlám
A szúfizmus
A szúfizmus lényege és a szúfí szó etimológiája
A szúfizmus kialakulása dióhéjban
Haszan al-Baszrí
Al-Adavijja
Al-Bisztámí
Al-Muhászibí
Al-Miszrí
At-Tusztarí
Al-Dzsunaid
Al-Halládzs
Al-Ghazálí
A szúfí rendek születése
A szúfí bölcselet forrásai
A dervis rendek sajátosságai
A szúfí út alapvető sajátosságai
A szúfí gyakorlat szíve, a megemlékezés
A meghallgatás
A legismertebb ázsiai szúfí rendek
Kádiríja rend
Kubrávíja rend
Szuhravardíja rend
Csistíja
Naksbandí rend
Mevlevi rend
Bektasi rend
Univerzális szúfízmus
A szúfí „művészet”
A szúfizmus hatása nyugaton
El nem ismert szekták
Az alavita mozgalom
A drúzok közössége
Az aleviták
A bábizmus
Baháí vallás
Ahmadíja mozgalom
Az Iszlám Népe (Nation of Islam)
Az iszlám vallás és kultúra alapfogalmai
Rövidítések
Magyar nyelvű irodalomjegyzék
Idegen nyelvű irodalomjegyzék
Névmutató
Tárgymutató

 

Oldalszám: 233

Kiadási év: 2021

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.