Nincs termék a kosárban!

Karasszon István: Az Ószövetség teológiai üzenete

Karasszon István: Az Ószövetség teológiai üzenete

Cikkszám : S9789634147879
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár3.990 Ft
Ár / kg:

Nincs készleten

Az Ószövetség vagy Héber Biblia magyarázatának számtalan megközelítési módja lehetséges, és valóban, számtalan magyarázat született: irodalmi és ikonográfiai, régiségtani és történeti, geográfiai és botanikai - és még ezernyi egyéb szempont szerint történt és történik a szövegek újracsoportosítása és (át)értelmezése. Annak, aki nem szakosodott a Biblia magyarázatának összetett feladatára, bizonnyal a legérdekesebb kérdés, hogy ez az ókori szöveg miképp ihlette meg a későbbi alkotókat az irodalomban, a képzőművészetben és a zenében - és hogyan hat a mai kultúránkra is mindaz, amit több mint két évezrede leírtak. Keresztyének számára mindazáltal az a legfontosabb, hogy eligazítást nyerjenek belőle hitük és életük alakításához: hogyan válhat a leírt betű életté, átélt és megvalósított realitássá a mindennapokban.
A jelen könyv igyekszik egyszerre eleget tenni mindegyik megközelítésnek, bár egyik mellett sem kardoskodik a kizárólagosság igényével. Így válik érthetővé a cím is: Az Ószövetség üzenete. Mit üzen mai olvasóinak a Könyv, ha ezúttal nem keletkezésére, körülményeire, utóhatására, hanem kifejezetten a tartalmára koncentrálunk? Eközben nyilván az összes szempontot igyekszünk figyelembe venni, de a ricouri deuxieme naiveté elve értelmében mintegy madártávlatból tekintünk rájuk, ezek szűrőjén át vizsgálva meg, hogy mit mond az ősi szerző a mai hallgatónak/olvasónak. Teológiai üzenetről van szó, e könyv szerzője is teológus, és ez nyilván meghatározza a szöveget is, amely a klasszikus "bibliai teológia" műfaja szerint orientálódik - ám ez csupán meghívás mindenki számára, hogy az üzenetet a saját álláspontja szerint fogalmazza meg.

 

Tartalom

I A bibliai teológia történetének áttekintése. Módszerek és célok
II. Az ószövetségi üzenet alapvető kifejezési formái
Zsoltárok
Himnuszok
Panasz. Isten beavatkozása a történelembe
Istennel való találkozás és kegyesség
Éthosz és jog
Jogi szentenciák és társadalmi rend
Törvénygyűjtemények. A Szövetség könyve
Dekalógus
Történetírás
Hősök legendái
Izrael eredetének mondái
Prófétaság
„Nem író próféták” - Illés és Elizeus
Klasszikus próféták I. Hóseás és Ámósz
Klasszikus próféták II. Mikeás és Ézsaiás
A krízis prófétái - Jeremiás és Ezékiel
Bölcsességirodalom
A „régebbi” bölcsesség
Az „újabb” bölcsesség: példabeszédek
III. Paradigmaváltások
Deuteronomium
Egy Isten - egy templom - egy nép
Isten alaptulajdonsága: szeretet és irgalom
Áldás és átok
A Deuteronomiumi Történeti Mű
A fogság előtti verzió
A Deuteronomiumi Történeti Mű a babiloni fogság korában
A Deuteronomiumi Történeti Mű redakciói
Deutero-Ézsaiás
Szabadítás
Vitabeszédek
Teoretikus monoteizmus
Az Úr Szenvedő Szolgája
Trito-Ézsaiás
A Papi Irat
A papi törvény
A papi történetírás
IV. Meghatározó témák
Szövetség
Szerződés és szövetség
Szövetség és kiválasztás
Örök szövetség
Sión és a templom
Kultusz és teológia
Teremtés és megváltás
Isten országa
Isten igéje
Király és Messiás
V. Előremutató témák
Az Úr napja
Üdvösség minden népnek
Eszkhatológia és apokaliptika
Feltámadás
Az ószövetségi hit fájdalmas kérdései
A szenvedés kérdése (Jób)
Az élet értelme (Qóhelet)
Diaszpóralét (Eszter könyve)
VI. Nyitott befejezés
Teológia az intertestamentális irodalomban
A két szövetség egysége
Függelék
Az ószövetségi tradíciók kezdetei időrendben
Héber szavak mutatója
Névmutató
Bibliai helyek mutatója

 

Oldalszám: 297

Kiadási év: 2021

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.