Nincs termék a kosárban!

Ige-Idők A reformáció 500 éve

Ige-Idők A reformáció 500 éve

Cikkszám : S9786155978128
Kiadó:
Magyar Nemzeti Múzeum
Fogyasztói ár5.500 Ft
Ár / kg:

A Magyar Nemzeti Múzeum 2017-ben rendezett kiállításának tanulmánykötete.

Tartalom

Hafenscher Károly: Megmutatni és láttatni a maradandó értékeket
Varga Benedek: Előszó
Általános megközelítések
Molnár Antal: Miért világtörténelmi kuriózum a magyarországi reformáció?
Péter Katalin: A gemeiner Mann: a hétköznapi reformáció
Teológiai megközelítések
Reuss András: A lutheri reformáció teológiája
Fekete Károly: Igeközpontúság a református istentiszteletben
Hafenscher Károly: Evangélikus istentisztelet
Történeti megközelítések
Csepregi Zoltán: A reformáció kezdetei Magyarországon
Ziegler Bálint Ágnes: Reformáció Brassóban
Dienes Dénes: A Tiszáninneni Református Egyházkerület település-földrajzi viszonyai a reformáció idején-Kísérlet a felekezeti viszonyok árnyalására
Balázs Mihály: A radikális reformáció
Bálint Emese, Ridovics Anna: Anabaptisták, hutteriták, újkeresztények, habánok
Kósa László: A magyarországi protestantizmus történeti sajátosságai
Művelődés, egyházi élet
V. Ecsedy Judit: Reformáció és könyvnyomtatás - A protestáns nyomdák helyzete
Heltai János: A korai reformáció irodalma Magyarországon
Petneházi Gábor: Utópia vagy reform?-Erasmus és a keresztény humanizmus ....
Ács Pál: Keresztény humanizmus vagy előreformáció? A magyar erazmista bibliafordítók
Monok István: A 16. századi protestáns értelmiség olvasmányélményéről
Hubert Gabriella: Éneklés a magyarországi reformáció első két századában
Fekete Csaba: Magyar ének és reformáció
Iskolázás, oktatás
Szabó András: Magyarország és Wittenberg a 16. században
Győri L. János: A magyar református iskolakultúra évszázadai
Kónya Péter: Az eperjesi evangélikus kollégium
Művészettörténet, templomépítészet
Marosi Ernő: „Szent helyedet kedvelem”-A késő középkori művészet hagyatéka a magyarországi reformáció korszakában
Mikó Árpád: De cultu imaginum-Adatok a felekezetek templomi képhasználatához a kora újkori Magyarországon
Zuzana Ludiková: Az országos főméltóságot viselő Thurzók kulturális környezete-Általános és egyéni vonások
Galavics Géza: Egy evangélikus főúr, Thurzó György árvái várkápolnája mint szakrális és reprezentációs tér
Kovács András: A gyulafehérvári székesegyház átváltozásai (1565-1715)
Kráhling János: Protestáns templomépítészet a 17-18. században
Bibó István: Protestáns templomépítészet Magyarországon (1770-1840)-A türelmi rendeleti protestáns templomtípus
Kovács Mária-Márta: Református úrasztali készletek rétegzettsége
Politika, politikai hagyomány
Kármán Gábor: Az Erdélyi Fejedelemség a protestáns nemzetközi rendszerben
G. Etényi Nóra: Reformáció és a nemzetközi politikai nyilvánosság
Kees Teszelszky: Az Igaz Vallás arcai a reformáció korában
Szabó András Péter: A huszonnégy szepességi királyi plébános anyakönyve mint a reformáció és az egyháztörténet változó tükre
Illner Balázs: A polgári politikai irodalom egy műfaja, a Rathspredigt
Tóth Gergely: Szétváló múltértelmezések-Evangélikus, református és unitárius alternatívák Szent István és a Szent Korona katolikus történeti hagyományára

 

Oldalszám: 463

Kiadási év: 2019

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.