Nincs termék a kosárban!

Henry Chadwick: A korai egyház

Henry Chadwick: A korai egyház

Cikkszám : S9633893992
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár4.000 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nincs készleten

A kötet a jeruzsálemi ősgyülekezetből megszülető és az V. század közepén már nemcsak nyelvében, hanem teológiájában és hagyományában is két ágra: a nyugati és a keleti egyházakra szétváló kereszténység történetének fő vonalait mutatja be. A kiváló angol egyháztörténész arra a kérdésre keresi a választ, hogy Jézus követőinek kicsiny közössége hogyan vált az apostoli misszió, az üldöztetések, történelmi fordulatok, a teológiai és egyházszervezeti viták közepette világegyházzá, s mindeközben hogyan jöttek létre a későbbi évszázadokat meghatározó intézményei, a teológiai gondolkodást megalapozó dogmatikai döntései, a mindennapi életet átható sajátos hagyományai. Kerülve a korábbi egyháztörténet-írást jellemző triumfalizmust, s mértékkel kezelve az újabb kori szkepszist, Chadwick feltárja az egyház sokrétű és korántsem ellentmondásmentes kapcsolatát a zsidósággal, a hellén civilizációval, a római állammal és a pogánysággal, egyszóval azzal a világgal, amelyben útjára indult és otthonra talált, és amelyet végérvényesen átformált.

Jó állapotú használt könyv. A könyv kívül belül jó állapotú, de az előzéklap és címlap foltos és gyűrött.

Tartalom

Jeruzsálemtől Rómáig
A zsidó háttér
A legkorábbi egyház
A pogánykeresztény közösség
Találkozás a Római Birodalommal
Hit és Egyházszervezet
Az egység kötelékei
Gnoszticizmus
A papság és a Biblia
A papi szolgálat formái
Terjeszkedés és növekedés
A siker okai
Az egyház földrajzi kiterjedése
A hit védelme
Jusztinosz és Iréneusz
Justinosz vértanú
Iréneusz
Húsvét, a monarchiánus vita és Tertullianus
Alexandriai Kelemen és Órigenész
Alexandriai Kelemen
Órigenész
Az alexandriai Dionüsziosz és a szamoszatai Paulosz
Az egyház, az állam és társadalom a III. században
A pogány újjáéledés és a Decius-féle keresztényüldözés
Ciprián
A nagy üldözés és következményei
Nagy Konstatin és a Nikaiai zsinát
Az ariánus vita a Nikaiai zsinat után
Nikaiától
Konstatin haláláig
Az egyház Konstatin fiainak uralkodása alatt
Julianustól I. Theodosiusig
A pogányság és a kereszténység harca a IV. században
Az egyház, az állam és a társadalom Julianustól Theodosiusig
Az aszkétamozgalom
Az Órigenészről folytatott vita és aranyszájú János tragédiája
Krisztus személyének problémája
Diodórosz, Thodórosz és Apollinarisz
Kürillosz és Nesztoriosz
A "monofizita" epheszoszi zsinat és a khalkédóni reakció
Törekvés a kiengesztelődésre
Az egy akarat tana
A latin keresztény gondolkodás kialakulása
Jeromos és az érettség kezdete
Ágoston megtérése
A donatista szakadás és a kényszerítés kérdése
"Isten városa" és a pelagiánus vita
A Szentháromság
A pápaság
Az egyház és a barbárok
Vallásgyakorlat és művészet
Liturgia
Napi imádságok
Korai egyházi zene
Keresztény művészet
Összegezés
Mutatók

 

Oldalszám: 288

Kiadási év: 2003 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.