Nincs termék a kosárban!

Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája I-II.

Gerhard von Rad: Az Ószövetség teológiája I-II.

Cikkszám : S9789633899441
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár16.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Nincs készleten

Gerhard von Rad Az Ószövetség teológiája című munkája két kötetben jelent meg, s ez bizonyos értelemben kétféle megközelítést is jelent, mivel az első kötet inkább vallástörténeti és hagyománytörténeti megvilágításban elemzi Izráel vallási intézményeit, illetve az úgynevezett történeti és költői könyveket, míg a második kötet a prófétasággal és az egyes prófétai könyvek elemzésével foglalkozik. Az Ószövetség-kutatás egyik klasszikus alapműve, amely felekezeti határokon túllépve, széles körben talált elfogadásra világos, teológiailag és didaktikailag jól átgondolt szerkezete és magas szintű nyelvi megformálása révén.

Szinte olvasatlan állapotú használt könyv.

Tartalom

I. kötet
Előszó    
A Jahve-hit és az izráeli szakrális intézmények történetének vázlata    
A kezdetek    
A honfoglalással jelentkező válság    
Az állam kialakulásával jelentkező válság    
A régi rend felbomlása    
Az új rend    
Az új szellemiség    
Vallási tiltakozás az új politikai és kultikus jelenségekkel szemben    
A korábbi rend visszaállítását célzó törekvések    
A fogság utáni kultuszközösség kialakulása    
Szakrális hivatal és karizma az ősi Izráelben    
Izráel történeti hagyományainak teológiája    
Előzetes módszertani megfontolások    
Az Ószövetség teológiájának tárgya     
A kifejtés    
Az üdvtörténet legősibb ábrázolásai    
A Hexateukhosz teológiája    
Az őstörténet    
A teremtésről szóló beszámoló teológiai helye    
A Jahve teremtését bemutató leírások    
A bűn megjelenése és elhatalmasodása    
Jahve és a népek (az őstörténet vége)    
Az atyák története    
Kivezetés Egyiptomból    
A sás-tengeri csoda    
A Jahve név kijelentése    
Isten kijelentése a Sínain    
Előzetes hagyománytörténeti megjegyzések    
A parancsolatok értelme    
Az első parancsolat és Jahve féltékeny szentsége    
A képtilalom az Ószövetségben    
A Deuteronomium    
A Papi irat    
A pusztai vándorlás    
A Mózesről és tisztségéről kialakított felfogások    
Kánaán földjének birtokba adása    
Izráel felkentjei    
Előzetes módszertani megfontolások    
A Dáviddal kötött szövetség a történelemben    
A felkent birodalma és tisztsége a királyzsoltárok szerint    
Saul    
A bírák    
A Deuteronomista történetteológiája (A Királyok első és második könyve)    
A krónikai történeti mű    
Izráel Jahve színe előtt    
Előzetes módszertani megfontolások     
Izráel Isten-dicsérete    
Jahve és Izráel igazsága    
Izráel hányattatásai és az egyén vigasza    
Izráel tapasztalati bölcsessége    
Izráel teológiai bölcsessége    
A szkepszis    
Rövidítések    
Tárgymutató    
II. kötet
Előszó    
Bevezetés    
A klasszikus prófétaságot megelőző korszak    
A kezdetek    
Illés    
Elizeus    
A próféták hagyományai az írásos lejegyzésig    
Elhivatás és a kinyilatkoztatás elfogadása    
A próféták szabadsága    
A próféták felfogása Istan igéjéről    
Izráel felfogása az időről, a történelemről és a prófétai eszkatológiáról    
A héber történeti gondolkodás keletkezése    
A történeti gondolkodás eszkatológiaivá tétele a próféták tevékenysége által    
Jahve napja    
Ámósz és Hóseás    
Elöljáróban    
Ámósz    
Hóseás    
Ézsaiás és Mikeás    
A Sion    
Jahve Felkentje    
A 8. század próféciájának újszerűsége    
Jeremiás kora    
Átmenet a babilóniai korszakba (Náhum, Habakuk, Zofóniás)     
Jeremiás    
Ezékiel    
Deuterp-Ézsaiás    
Az új üdvesemény    
Isten új szolgája    
A babiloni és korai perzsa kor próféciájának újszerűsége    
A későbbi perzsa kor prófétái, jövendölések az új Jeruzsálemről    
Trito-Ézsaiás, Haggeus, Zakariás, Malakiás, Jónás    
Az új Jeruzsálemről szóló jövendölések    
Utószó    
Dániel és az apokaliptika    
Az apokaliptika    
Dániel    
Az Ószövetség megjelenése az Újban    
Az Ószövetség világ- és emberképe és a Krisztus-hit    
Az ószövetségi üdvtörténet az újszövetségi beteljesülés fényében     
A törvény    
Tárgymutató az I. és a II. kötethez    
Bibliai helyek mutatója    
Héber szavak mutatója az I. és a II. kötethez

 

Oldalszám: 390 + 384

Kiadási év: 2007

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.