Nincs termék a kosárban!

Forrai Gábor, Margitay Tihamér(szerk.): Tudomány és történet

Forrai Gábor, Margitay Tihamér(szerk.): Tudomány és történet

Cikkszám : S9639326283
Kiadó:
Typotex Kiadó
Fogyasztói ár1.650 Ft
Ár / kg:

Fehér Mártának tanítványai és tisztelői
Fehér Márta nemzetközi tekintélyű tudományfilozófus és tudománytörténész. Hazánkban a tudományfilozófia az ő munkássága nyomán vált elismert filozófiai diszciplínává. Tudományos munkásságának középpontjában három fő kérdéskör áll: 1. a természettudományok, különösképpen a fizika 17-18. századi története. 2. Kuhn összemérhetetlenségi tézise és a relativizmus körüli viták. 3. a tudomány tudásszociológiai megközelítése. 60. születésnapján tanítványai és pályatársai - köztük külföldi szaktekintélyek -, a jelen kötettel szeretnénk meglepni. A kötetben szereplő tanulmányok a Fehér Márta által kutatott kérdésekkel foglalkoznak. Így a gyűjtemény nem esetleges. Alaposan és több oldalról mutat be két, egymással szoros kapcsolatban lévő kérdéskört, a relativizmust és tudásszociológiai megközelítést. A harmadik kérdéskörből, a 17-18. századi tudománytörténetről, a kérdéskör jellegénél fogva, csak ízelítőt nyújthat.

Szinte olvasatlan állapotú használt könyv, tulajdonosi bebélyegzéssel.

Tartalom

Kelemen János: Fehér Márta köszöntése
Módszer
Vámos Tibor: Az episztémé lehetősége
Margitay Tihamér: Quine, megismerés és kognitív szabadság
Laki János: A tudomány története - a történet tudománya
Alan Soble: A szexus, az anatómia története és az önreflexív tudományfilozófia
Kampis György: A tudás egysége és a naturalista alternatíva a filozófiában
Fogalom
David Bloor: A szociálkonstruktivizmus mint Hume, Mill és Carnap örököse
Hronszky Imre: "Kuhn"-értelmezések egy részben félreértett és egy figyelmen kívül hagyott szerzőtől
Pléh Csaba: A transzparencia: a gondolkodás köznapjaitól a kognitív tudományig
Békés Vera: A reziliencia-jelenség avagy az ökologizálódó tudományok tanulságai egy ökologizált episztemológia számára
Történet
Benedek András: Válasz Zénónnak?
Ropolyi László: Az egyenlőség eszméje Newton harmadik történyében
Forrai Gábor: Locke, a mechanika és Isten
Ludassy Mária: Magánhangzók és matematika
Tanács János: Egyedül nem megy?!
Zemplén Gábor: Megroppant szivárvány?

 

Oldalszám: 413

Kiadási év: 2002

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.