Nincs termék a kosárban!

Czétány György: A transzcendentális illúzió keletkezése és története

Czétány György: A transzcendentális illúzió keletkezése és története

Cikkszám : S9789634140450
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár4.400 Ft
Ár / kg:

A ​jelen könyv egy transzcendentális kritika kifejtésének kísérlete. A kritika alapvető tárgya a valóság valamely szintetikus elvének egyoldalú használata a többi háttérbe szorítása, illetve elfedése által. Egy transzcendentális elv ugyanis annyiban tekinthető látszatnak, amennyiben kizárólagos elvként jelenik meg, mint ami egymagában konstituálja a valóság teljességét. A transzcendentális illúzió keletkezésének alapja tehát valamely szintetikus elv egyoldalú használata, míg a kritika feladata e használat felmutatása. Ám ha a kritika következetes akar lenni, akkor csak úgy képes igazán felmutatni valamely princípium egyoldalúságát, ha amennyire megszerzett tudásából és gondolkodóképességéből telik megpróbálja feltárni a valóság valamennyi legalapvetőbb szintetikus elvét.
A transzcendentális kritika további feladata annak felmutatása, hogy a különböző korokban jellemzően mely szintetikus elvek váltak és válnak egyeduralkodóvá az aktuális valóság konstituálásának tekintetében. E kritikai attitűd talapzatán történelemfilozófia abban az esetben lehetséges, ha az egyes szintetikus elvek dominánssá válása a történeti időben jól körülhatárolható társadalmi formáknak feleltethető meg. Az így kapott történet nem több, de nem is kevesebb, mint a valóságot konstituáló szintetikus elvek (egyoldalú) használatának története, vagyis a transzcendentális illúzió története.

Tartalom

Köszönetnyilvánítás
Előszó
Bevezetés
A három szintézis és a transzcendentális illúzió
A szintézisek küzdelme Dosztojevszkij Ördögök című regényében
A könyv célkitűzése és felépítése
A fogalom transzcendentális illúziója
A transzcendens Szubjektum
A transzcendens Objektum
A transzcendens Világ
Három szemiotikái rend
A jelölő jelek rendje
A szubjektiváció rendje
A diskurzus rendje
Az idő transzcendentális illúziója
Az időn túli múlt
Az időn túli jelen
Az időn túli jövő
Három zenei rend
A harmóniai rend
A tonális rend
Az aktualitások rendje
A tér transzcendentális illúziója
Az elválasztások tere
A vonatkoztatás tere
A kapcsolódások tere
Az élet transzcendentális illúziója
Az élet felosztása
Az élet szelekciója
Az élet interakciója
A hatalom transzcendentális illúziója
Az isteni tekintély és az önismeret parancsa
Az emberi jogok és a haszon parancsa
A diszkurzív hatalom és az élvezet parancsa
Három társadalmi rend
Az ókori vallásos társadalom
Az újkori ipari társadalom
A XX. századi fogyasztói társadalom
Összefoglalás
A szintézisek immanens használata
Bibliográfia

 

Oldalszám: 177

Kiadási év: 2015

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.