Nincs termék a kosárban!

Cvetelin Sztepanov: Vallások a pogány Bulgáriában

Cvetelin Sztepanov: Vallások a pogány Bulgáriában

Cikkszám : S9789632638850
Kiadó:
Napkút Kiadó
Fogyasztói ár2.850 Ft
Ár / kg:

A magyarok korai történelméhez talán a bolgároké a leginkább hasonló. A sztyeppei lovasnomád honfoglalók és az új hazában talált népek találkozása révén hatalmas dél- és kelet-európai birodalom jött lére a kora középkorban. Az összefonódó kulturális, nyelvi és etnikai folyamatok vezettek el a vérzivataros török hódoltság fél évezredéig, majd a vár-va-várt függetlenség kivívásáig. Mindkét nép nyelvi és etnikai eredete újra és újra fellángoló vitákat kavar. A hun leszármazástudattól a pánszláv eszmékig, a lovasnomád, törökségi örökségtől az őslakos, balkáni és trák eredettudatig számos viaskodó elmélet tudományos hátterét ismerteti e rendkívül alapos és hiteles tudományos munka. A szerző a bizantoló-gia, a vallástörténet és a filológia nemzetközi hírű mestere, aki szokásához híven ismét rendhagyó oldalról közelíti meg a kérdést: arra keresi választ, hogy milyen vallásosság, hiedelemvilág vezethető le a forrásokból és az összehasonlító kutatásokból, hiszen a világkép párhuzamosságai és változásai jól jellemzik a népesség- és eszmetörténeti folyamatokat. A szerző szakít sok hagyományos, már-már megcsontosodott nézettel, és górcső alá veszi az iráni zoroasztrizmustól a sztyeppei lovasnépek tengrizmusán és a Mithrasz-kultuszon át a balkáni szinkretista vallásosságig azokat a szellemi erőtereket, amelyeken belül elhelyezi az i. sz. 7—10. században hatalmas balkáni birodalmat alkotó nép korai történelmét, eredetét. A magyar párhuzamok, történelmi és kulturális kapcsolatok miatt rendkívül tanulságos ismeretterjesztő munka ez nemcsak a magyar vallástörténészek, őstörténészék, hanem az érdeklődő nagyközönség számára is.

Tartalom


Köszönetnyilvánítások
Bevezetés
Paradigmák.
Tengizmus
Zoroasztrizmus
Mithraizmus
A szinkretista paradigma
Az indoeurópai és indoiráni paradigma példákon keresztül
Madara és a sziklarelief
A martenica (a kezdet szimbólumnyelvéből Bulgáriában)
Néhány ősi hiedelem és elképzelés a bolgároknál (két újabb példa)
A polaznik, a lánc és a tűzhely
Az öv: funkciók és szemantikai kulcsok
A lehetetlen (?) trák paradigma
Módszertani kérdések
KOAABPIIMOX, avagy a kolobar papokról
Madara trák prizmán keresztül
A bolgárok és a keresztény térítés 632/5 és 864 között
Lehetséges megoldások (Végkövetkeztetés helyett)
Summary
irodalom
Illusztrációk

 

Oldalszám: 243

Kiadási év: 2019

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.