Nincs termék a kosárban!

Bálint Sándor, Barna Gábor: Búcsújáró magyarok  A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Bálint Sándor, Barna Gábor: Búcsújáró magyarok A magyarországi búcsújárás története és néprajza

Cikkszám : S9633607523
Kiadó:
Szent István Társulat
Fogyasztói ár8.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Hatalmas anyaggyűjtést tükröző, összefoglalás igényével írt úttörő munka. Nemcsak néprajzi, hanem általános kultúrtörténeti szempontból is nagy jelentőségű.
Célja: feltárni és ismertetni a búcsújárás vallási, kultúrtörténeti, társadalmi vonatkozásait a magyarság életében, történeti változásaiban a kora középkortól kezdve napjaink búcsújáró gyakorlatáig. A legrégibb időktől a XIX. századig elsősorban írásos forrásokra támaszkodik, történeti módszerű munka, a múlt századtól kezdve egyre több a néprajzi szempontú leírás és anyag. Ennek zöme Bálint Sándor és Barna Gábor saját gyűjtése. Igen sok kapcsolata van a helytörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti, népköltészeti, orvostörténeti és szociográfiai kutatásokkal, illetőleg e tudományágak szempontjait is érvényesíti az összegzésben. E tanulmány jelenlegi tudásunk összefoglalója, megfelelő alapot jelent az elkövetkező kutatások számára.
A könyvet közel háromszáz dokumentum értékű fénykép, számos színes tábla és térkép illusztrálja.

Tartalom

Előszó (Erdélyi Zsuzsanna)    
Bevezető    
A búcsú és a búcsújárás fogalmáról    
A búcsújárás kultúrtörténete, a kegyhelyek típusai    
A keresztény (katolikus) búcsújárás rövid története    
Jegyzetek    
A búcsújárás története    
Külországi zarándoklatok a középkorban    
Szentföld    
Róma    
Bari és Loreto    
Santiago de Compostela    
Aachen    
Köln    
Más németországi és nyugat-európai kegyhelyek    
Szent Mihály, szent Márton és szent Patrik kegyhelye    
Szent Egyed és Szent Wolfgang kegyhelye, Altötting    
Máriacell    
Czestochowa    
Jegyzetek    
Hazai búcsújáró helyeink a középkorban (I-XVI. század)    
Szent István (975 körül-1038) székesfehérvári sírja    
Szent Imre herceg (1007-1031) sírja a székesfehérvári bazilikában    
Szent Gellért (980-1046) tisztelete    
Szent László (1046-1095) sírja Nagyváradon    
Szent Margit (1242-1270) Nyulak szigeti sírja    
Remete Szent Pál (228-341) budaszentlőrinci sírja    
Szent Vér-ereklyék kegyhelyei    
Kapisztrán Szent János (1386-1456) újlaki sírja    
Egyéb búcsújáró helyek     
A XI-XIII. század szent helyei    
A XIV. század szent helyei    
A XV. század szent helyei    
A török hódoltság és a reformáció korának (XVI. század) szent helyei    
Jegyzetek    
Hazai és külföldi zarándoklatok a XVI-XVIII. században    
A búcsújárás a hitviták fényében    
A Mária-tisztelet jegyében megújuló búcsújárás    
A kora újkor törökellenes Mária-szimbólumai    
A vallási unió. Görög katolikus kegyhelyek    
Szerzetesrendek és búcsújárás    
Könnyező Mária-képek kegyhelyei    
Nemzetiségeink és a búcsújárás a XVIII. században    
Külföldi zarándoklatok a XVII-XIX- században    
Szentföld    
Róma    
Santiago de Compostela    
Loreto    
Aachen és más németországi kegyhelyek    
Czestochowa és Magyarország    
Máriacell és hazánk    
A barokk kori búcsújárásokról    
Kegyképek átvitele (translatio) és megkoronázása    
Fogadalmi ünnepek és zarándoklatok    
Búcsújárás a XVIII. században    
A kor vallásossága    
A felvilágosult abszolutizmus búcsújárást korlátozó intézkedései    
Jegyzetek    
A búcsújárás néprajza    
Hazai zarándoklatok a XIX-XX. században    
A búcsújárás indítékai és alakulásának körülményei    
A búcsú fogalma a magyar népnyelvben    
Út a szent helyekre    
Útközben    
A búcsúmenet. Hordozható körmeneti szobrok    
Kegyhelyre érkezés, beköszönés    
Szállás. Búcsúk és a kegyhely lakói    
A templomalvás, esti-éjszakai ájtatosságok    
A Nap, mint a Szentlélek és Mária szimbóluma    
Kegyképek, kegyszobrok. Öltöztető Máriák
Ünnepi nagymise, körmenet    
A búcsúkeresztség    
Csodás gyógyulások, szentkutak, növények    
Áldozati szobrocskák (offer, tetem)    
Fogadalmi képek    
Remeték, koldusok    
Búcsúvezető, énekes emberek- búcsús énekek és imák    
Legendák, jelenések és csodáik    
Búcsúvásár, búcsúfia    
Leányvásár    
Búcsús társulatok - társulatok búcsújáró helyeken    
Nemzetiségek - búcsújáró körzetek    
Templombúcsú    
Szólások, búcsúparódiák    
Hazatérés, visszatérés a mindennapokba    
Hagyomány és újítás a búcsújárásban - a búcsújárás kultúrális jelentősége    
Jegyzetek    
Függelék    
A kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése (Szilárdfy Zoltán)    
Irodalom    
Földrajzi mutató    
Jelentősebb búcsújáró helyek és főbb ünnepeik    
Képek jegyzéke    
Zusammenfassung    
Inhalt

 

Oldalszám: 384

Kiadási év: 1994

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.