Nincs termék a kosárban!

Udvarhelyi Erzsébet, Nagy Károly(szerk.): Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság  Erdélyben

Udvarhelyi Erzsébet, Nagy Károly(szerk.): Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben

Cikkszám : S9789631210057
Kiadó:
Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény
Fogyasztói ár17.950 Ft
Ár / kg:

Nincs készleten

A Keleti- és a Déli-Kárpátok hegyvonulatai által körbeölelt Erdőn túli területek, a 16-17. századi Erdélyi Fejedelemség történeti, vallás- és művelődéspolitikai összefoglalóját tartja kezében az olvasó. A kötet azokat a történelmi pillanatokat elemzi, amikor Erdély nagyasszonyai a 16-17. századi Erdélyi Fejedelemség egyház- és művelődéspolitikájának, teológiai gondolkodásának, felekezeti átrendeződésének formálói, alakítói lehettek. Tették ezt politikai hatalommal felruházva, fejedelemként, kormányzóként, és a művelődés szervezőiként, kulturális nagyköveteiként, hitükben megerősödött és elkötelezett katolikusként vagy reformátusként.
A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény 2013-ban rendezett kiállítása az ökumené történelmi útjait kereste, a lelkiismereti szabadság és a vallási türelem törvényét meghirdető 1568. évi tordai országgyűlés 445. és Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulóján.
A kötet a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárral 2013-ban közösen rendezett Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben című előadássorozaton elhangzott előadásokat, továbbá az emlékév alkalmából a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény által felkért szerzők tanulmányait, valamint a Gyűjtemény azonos című kiállításának katalógusát tartalmazza.
A kötetet a II. Mehmed és a Nagy Szulejmán szultán uralkodása idején virágzott török miniatúraművészet színpompás, gyönyörű darabjai, erdélyi úrihímzések, a reneszánsz ötvös-, textil-, portré-, és építőművészet és a magyar történelmi festészet kvalitásos munkái díszítik.
Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke előszavával, angol nyelvű rezümékkel, személynév- és helynévmutatóval gazdagon illusztrált történelmi album. Kiadta a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény.

Tartalom

ELŐSZÓ
PREFACE
MÁRFI GYULA: Néhány szó a kereszténység sokféleségéről és egységérő.
GYULA MÁRFI: A few Words on the Diverseness and the Unity of Christianity
STEINBACH JÓZSEF: Az ökumené jegyében - Megnyitó gondolatok
JÓZSEF STEINBACH: In the Spirit of Ecumenism - Opening Remarks
AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG TÁRSADALMA ÉS POLITIKAI RENDSZERE
THE SOCIETY AND POLITICAL SYSTEM OF THE TR A NSYLVANIAN PRINCIPALITY
ŐZE SÁNDOR: Erdély társadalma és politikai eszméi a közép- és kora újkorban
SÁNDOR ŐZE: The Society and Political Ideas of Transylvania in the Middle Ages and the Early Modern Period
OBORNI TERÉZ: Fejedelmek és fejedelemassszonyok Erdélyben
TEREZ OBORNI: Princes and Princesses in Transylvania
FEJEDELMI ÉS KORMÁNYZÓI MÉLTÓSÁGGAL
WITH THE DIGNITY OF PRINCE AND REGENT
OBORNI TERÉZ: Izabella királyné és János Zsigmond - A vallási sokszínűség kezdetei Erdélyben
TERÉZ OBORNI: Queen Isabella and János Zsigmond - The Origins of Religious Diversity in Transylvania
OBORNI TERÉZ: A fejedelemasszony, aki fejedelem lett: Brandenburgi Katalin
TERÉZ OBORNI: The Princess who became Prince: Catherine of Brandenburg
AZ ERDÉLYI VALLÁSSZABADSÁG
TRANSYLVANIAN FREEDOM OF RELIGION
BENDA KÁLMÁN: Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság
KÁLMÁN BENDA: The Diet of Torda of 1568 and Religious Freedom in Transylvania
SZABÓ PÉTER: Felekezeti sokszínűség Erdélyben a 16-17. században
PÉTER SZABÓ: Denominational Variety in Transylvania in the 16th and 17th Centuries
BALOGH JUDIT: Protestáns és katolikus fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben
JUDIT BALOGH: Protestant and Catholic Princesses of Transylvania and the Notion of Freedom of Conscience
Irodalomjegyzék
IRODALOM, TUDOMÁNY. ÉPÍTÉSZET, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET A REFORMÁCIÓ KORÁBAN
LITERATURE, SCIENCE, ARCHITECTURE AND THE FINE AND APPLIED ARTS IN THE REFORMATION
HARGITTAY EMIL: A reformáció irodalma - Könyvnyomtatás, protestáns tudományosság, bibliafordítások
EMIL HARGITTAY: The Literature of the Reformation - Book Printing, Protestant Scholarship, Bible Translations
MIKÓ ÁRPÁD: A reneszánsz művészet Erdélyben (16-17. század)
ÁRPÁD MIKÓ: Renaissance Art in Transylvania (16th and 17th Centuries) PÁSZTOR EMESE: "Aranyas bársonypaplan, veres díván szőnyeg és kamuka szuperlát'’ - Textíliák az erdélyi fejedelmek udvarában
EMESE PÁSZTOR: "Golden Velvet Duvet, Red Divan Carpet and Damask Bed-hangings" - Textiles in the Courts of the Princes of Transylvania
Irodalomjegyzék
UTÓSZÓ
AFTERWORD
BÁRÓ LOSONCZI BÁNFFY MIKLÓS: A losonczi Bánffy család és az erdélyi arisztokrácia felelőssége
BARON MIKLÓS BÁNFFY DE LOSONCZ: The Bánffy Family of Losoncz and the Responsibility of the Transylvanian Aristocracy
KATALÓGUS
CATALOGUE
FÜGGELÉK
APPENDIX
Erdély fejedelmei, fejedelemasszonyai és gubernátora
Erdély fejedelmei, uralkodói, kormányzói és helytartói
Térképek
Személynévmutató
Helynévmutató

 

Oldalszám: 285

Kiadási év: 2016

 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.