Nincs termék a kosárban!

Soltész Ferenc Gábor, Soltész Márton: Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig

Soltész Ferenc Gábor, Soltész Márton: Numizmatikai kalandozások az Árpád-kortól napjainkig

Cikkszám : S9789639987968
Kiadó:
Martin Opitz Kiadó
Fogyasztói ár7.500 Ft
Ár / kg:

A gazdagon illusztrált munka hat ciklusban, mintegy húsz alfejezetben mutatja be a szerzők közel két évtizedes kutatási eredményeit. Egy irodalom- és egy pénztörténész elemzési szempontjai lépnek termékeny párbeszédre hagyományaink, identitáshordozó nemzeti történelmünk jobb megismerése, történeti és nemzeti tudatunk elmélyítése érdekében. Témaválasztásaikból egy konzervatív, keresztény, hazánk és az európai térség értékeire egyaránt fogékony attitűd bontakozik ki - legyen szó akár a Húsvét misztériumának Árpád-kori megjelenítéseiről, a magyar királykoronázások érmeiről, Liszt Ferenc ércbe mintázott arcképeiről, akár az 1896-os millennium, az MTA vagy az orosz-szovjet hadsereg jutalmazási gyakorlatáról.

Tartalom

Előszó • Foreword
ÁRPÁD-KORI TALÁNYOK/ÁRPÁDIAN RIDDLES
Az uralkodói reprezentáció Salamon királyunk pénzein/Ruler representation on the coins of King Solomon
Ki és mikor verette a CNH I. 108.; H 110.; ÉH 107. Árpád-házi néma dénárt?/Who and when minted the CNH I. 108.; H 110.; ÉH 107. Árpádian anonymous denar?
A húsvét misztériuma egy Árpád-házi „néma” obuluson/The mystery of Easter on an “anonymous” obol in the Árpádian house
CORONATUS IN REGEM HUNGARIE
Visszafoglalási vagy koronázási érem?/Reconquest or coronation medal?
1686-os visszafoglalási éremből 1687-es koronázási érem/1687 coronation medál from 1686 reconquest medal
Uralkodói reprezentáció a magyar királykoronázások érmein és zsetonjain (Társszerző: Tóth Csaba)/Ruler representation on the coins and jetons of the Hungarian royal coronations (with Csaba Tóth)
LISZT FERENC KOSZORÚJA/THE WREATH OF FERENC LISZT
„Lelkeikkel visszaszálljanak”. Ajándék érem Liszt Ferenc 50 éves jubileumára/„Let them return with their souls”. Contemporary gift medal for the 50th anniversary of Ferenc Liszt
Az albanói kanonok ajándékérme. Amikor az érmet nem Liszt Ferenc kapta/The gift medal of the canon of Albano. When Franz Liszt did not receive the medal
Egy emlékpénzprojekt 2000-ben. 125 éves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem/ A commemorative coin-project in 2000. 125th anniversary of Liszt Ferenc University of Music
"Inter ejusdem musae heroes”. Liszt Ferenc és a mitológia találkozása az éremművészetben/„Inter ejusdem musae heroes”. Meeting of Franz Liszt and the mythology in the medal art
EZREDÉVES MAGYARORSZÁG/MILLENNIAL HUNGARY
A magyar millennium fantáziavereteiről/Coin-like fantasy strikes on the 1000th anniversary of Hungary
Körmöcbányái vésnökök kitüntetése 1897-ben/Awarding of engravers from Körmöcbánya in 1897
Beck Ö. Fülöp díjérmei az 1896-os Ezredéves Országos Kiállításra/Award Medals of Fülöp Beck Ö. for the Millennial National Exhibition in 1896
„MAGYAR AKADÉMIA ÁLLÍTTASSÉK../„SET UP HUNGÁRIÁN ACADEMY..
A Magyar Tudományos Akadémia első „emlepénze” 1858-ból/The first prize medál of the Hungarian Academy of Sciences from 1858
A jutalmi érmek szerepe az MTA 1945 és 1949 közötti jutalmazási gyakorlatában/The function of the prize medals in the rewarding practice of the Hungarian Academy of Sciences between 1945 and 1949
A Wahrmann Mór Jutalmi Érem/The Wahrmann Mór reward medal
Aggházy Kamii küzdelmei az akadémiai babérkoszorúért/Kamil Aggházy’s struggles for the academic laurel wreath
SZEMELVÉNYEK A KÖZELMÚLTBÓL/EXCERPTS FROM THE RECENT
Dr. Soltész Elemér az éremművészetben/Dr. Elemér Soltész in the medal art
Orosz katonai emlékérmek a magyarországi hadjáratokban való részvételért/Russian military commemorative medals for the participation in Hungarian campaigns
A szovjet Déli Hadseregcsoport emlékjelvénye 1991-ből/Commemorative badge of the Soviet Southern Army Group from 1991
MUTATÓK/INDEX
Rövidítések/Abbreviations
Névmutató/Name index
Képek jogtulajdonosai/Credit of pictures
A kötet szerzői/Authors
Abstract

 

Oldalszám: 317

Kiadási év: 2021

 

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.