Nincs termék a kosárban!

Kéri Katalin: Allah bölcsessége Bevezetés az iszlám középkori nevelés- és művelődéstörténetébe

Kéri Katalin: Allah bölcsessége Bevezetés az iszlám középkori nevelés- és művelődéstörténetébe

Cikkszám : S9789639893276
Kiadó:
Pro Pannonia Könyvkiadó
Fogyasztói ár4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Az iszlám napjaink egyik legnagyobb, és hívei számát tekintve napról-napra növekvő világvallása. Kialakulásának, terjedésének, sok-sok évszázados fennmaradásának, fejlődésének egyik sarkpontja a tudás, a tanulás, a tanult emberek megbecsülése. Allah követõi régtõl fogva úgy tartják, az embernek ahhoz, hogy igazi hívõ legyen, hogy megérthesse az Isten által teremtett világ nagyszerûségét, törvényeit, folyamatos tanulásra van szüksége. Hagyományaik ezt az állhatatos tanulást ajánlják "a bölcsõtõl a sírig".
Ez a kötet (mely a szerző szinte valamennyi, az iszlámról eddig megjelent művét szintetizálja) alapvetően azzal a céllal íródott, hogy bevezetést nyújtson az iszlám középkori (7-15. századi) nevelés- és művelődéstörténetébe. Az iszlám vallás alaptanításainak, fő irányzatainak, világképének, ember- és gyermekszemléletének bemutatása mellett a régi muszlim pedagógiai művek sokszempontú jellemzése, fordítás- és hatástörténetük vázolása éppúgy helyet kapott a kötetben, mint az egyes iskolatípusok kialakulás- és fejlődéstörténetét, működési feltételeit, oktatási tartalmait és módszereit elemző fejezetek.
A könyvben fontos helyet foglalnak el a középkori iskolák mindennapi világát, a tanári hivatást és a diákok életét bemutató részek, és az iskolán kívüli művelődés színtereit - a csillagvizsgálókat, a zeneiskolákat, a könyvtárakat, a kórházakat és más helyszíneket - feltáró alfejezetek. Kiemelt helyen áll továbbá a muszlim nevelés- és tudománytörténet európai hatásainak áttekintése, a muszlim ismeretanyag és oktatási-vitatkozási-érvelési módszerek kontinensünkön való jelenléte és recepció- illetve hatástörténete. A mű minden eddigi magyar nyelvű összefoglalásnál részletesebb historiográfiai áttekintést nyújt arról is, hogy a 19-20. századi hazai és nemzetközi neveléstörténet-írásban hogyan ábrázolták az iszlám nevelésügyét.

Tartalom

Bevezetés
AZ ISZLÁM KIALAKULÁSA ÉS SAJÁTOSSÁGAI
A vallás kialakulása
A Korán
A hagyományok
AZ iszlám vallás alaptanításai
AZ iszlám alappillérei, a hívők kötelezettségei
Világnézet és emberkép
MUSZLIM MŰVEK A NEVELÉSRŐL
AZ iszlám kulturális felemelkedésének alapjai
Megváltozott életkörülmények
Ókori művek megőrzése az iszlám előtt
Az arab nyelv közvetítő nyelvvé válik
Muszlim nevelési irodalom
Korai pedagógiai gondolkodók
Királytükrök mint a neveléstörténet forrásai
Az Ikhwán al-Szafá tagjainak levelei
Miszkavajh, az „arab humanizmus" képviselője
Ibn Szína gondolatai
Al-Ghazálí pedagógiája
Ibn Tufajl, az „arab Rousseau"
Al-Zarnúdzsí módszertani könyve
Költői gondolatok a nevelésről: Szádí
Ibn Khaldún a nevelésről
MUSZLIM (NEVELÉS)FILOZÓFIA ÉS (NEVELÉS)ETIKA
A nevelés muszlim értelmezése
Nézetek a tudásról, a tanulás fontosságáról
A Koránban és a hadíszokban
Muszlim szerzők gondolatai a tudásról
A lélekről és a nevelhetőségről
A tanulás megfelelő idejéről és az életkori szakaszokról
A tanulás, a megismerés formái
A sarkalatos erényekről
AZ egészség komplex értelmezése
Segítők a nevelés során
A közösség és a család
A tanítók
A vizsgált művek, műrészletek műfaji, stilisztikai jellemzői
A MUSZLIM NEVELÉSI GYAKORLAT TÖRTÉNETÉNEK KOMPLEX BEMUTATÁSA (7-15. SZÁZAD)
Bevezetés
Gyermekszemlélet, kisgyermekkor
A téma kutatása
Gyermekszületés
Névadás
Gyermekgondozás, szoptatás
A kisgyermekek mindennapjai
Gyermekhalálozás
Az alapfokú oktatás jellemzői
A muszlim neveléstörténet korszakolása
Az iszlám előtti idők
Az első korszak
Az aranykor
A hanyatlás
Alapfokú oktatás
Palotai iskolák, magántanítók
Alsófokú oktatás a mecsetekben
Alsószintű iskolák
Mecset és/vagy iskola?
Az iskolák elnevezése
Iskolaalapítások
Tananyag
Az írás és az íráshordozók
Oktatási módszerek
Fegyelmezés
Jutalmazás
Közép-és felsőfokú iskolák
Értelmezési nehézségek
A madraszák létrejöttének előzményei
Kegyes adományok
HÍRES MADRASZÁK
Az elsők
Egyiptom
Irak
Szíria
India
Egyéb területek
A madraszákban folyó oktatás
Képzési tartalmak
Arab nyelv
Nyelvtan
Retorika
Irodalom
A Korán szövegeinek magyarázata
Korán-olvasás
Hadíszok tanulmányozása
Jogtudomány
Vallástudomány
Egyéb tantárgyak
Tanulmányi tervek és törekvések a tudományok rendszerezésére
Al-Farábí főbb tudományrendszerező munkái
További muszlim rendszeralkotók
Ibn Hazm, a córdobai polihisztor
Oktatási módszerek
Tanulási módszerek
Fokozatszerzés
A TANULÁS ÉS MŰVELŐDÉS EGYÉB HELYSZÍNEI
Szakképzés
Zeneiskolák
Testi nevelés
Orvosi képzés
Kórházak
Az orvosképzés tartalma
Orvosképzési módszerek
Orvosi vizsgák
Obszervatóriumok
Könyvtárak
Könyvek: könyvkészítés és könyvterjesztés
Keleti könyvtárak
Könyvtárak Andalúziában
Tanulási, olvasási körülmények a könyvtárban
A középkori muszlim könyvtárak sorsa
Udvari szalonok
Tanulmányutak
Gondolatok az utazás hasznosságáról
A tanulmányutak fajtái
TANÁROK ÉS ISKOLAI SEGÉDSZEMÉLYZET
Az első tanárok
A tanári hivatás formálódása és jellemzői
Tanártípusok
Tanári „képesítés"
A tanárok társadalmi és anyagi helyzete
A tanárok öltözéke
A tanári munka kritikája
Tanítónők
A diákok
A diákok vagyoni helyzete
A tanulók életkora
A diákok kötelességei
A lányok nevelése
AZ ISZLÁM KULTÚRÁJÁNAK HATÁSA AZ EURÓPAI GONDOLKODÁSRA
Muszlim tudományos művek Európában
Arab nyelvű művek latinra fordítása
Toledo
Keleti nyelvek Európában
Fordítási technikák és fordítási problémák
Az arabról latinra fordított művek megjelenése az európai egyetemeken
Az egyetemek tananyagának bővülése
A gondolkodás megújulása
A muszlim pedagógiai gondolkodás nyomai a nyugati neveléstörténetben
Spanyolországi szerzőkre tett hatás
Ibn Tufajl művének hatása az európai filozófiai-pedagógiai gondolkodásra
A MUSZLIM NEVELÉS TÖRTÉNETÉNEK HISTORIOGRÁFIÁJA
Bevezetés
Monográfiák
Forráskiadás
Tanulmányok
Egyetemes neveléstörténeti kézikönyvek
Összegzés
MUSZLIM NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS ISKOLAÜGY A HAZAI SZAKIRODALOMBAN
Az orientalisztika születése Magyarországon
Írások a muszlim nevelésügyről
Az iszlám nevelésügye a Magyar Paedagogia című folyóiratban
Az iszlám neveléstörténetének bemutatása az elmúlt félszázadban
ÖSSZEGZÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
FELHASZNÁLT MŰVEK
Források
Idegen nyelvűek
Magyar nyelvűek
Feldolgozások
Könyvek, önálló monográfiák
Idegen nyelvűek
Az iszlámról, történetéről
Általános nevelés-, művelődés- és tudománytörténeti összefoglalások
Muszlim nevelés-, művelődés- és tudománytörténeti szakmunkák
Magyar nyelvűek
Külföldi és hazai tanulmányok
Elektronikus művek
A KÖTETBEN SZEREPLŐ KÉPEK ÉS ÁBRÁK FORRÁSAI


Oldalszám: 304

Kiadási év: 2010

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.