Nincs termék a kosárban!

Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban

Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban

Cikkszám : S9789639777033
Kiadó:
Atlantisz Kiadó
Fogyasztói ár3.595 Ft
Ár / kg:

Jacques Le Goff, a történetírás talán legnagyobb kortárs mestere meglepően „fényes" középkort tár fel. Virtuóz Európa-története sok év kutatásainak mérlegét vonja meg. Az Annales-iskola történészét nem az elbeszélt események sora, hanem a bennük feltáruló emberi mentalitás és képzelőerő izgatja. Miben áll Európa szellemi különlegessége, mely annyi vér és gaztett ellenére páratlan kulturális gazdagságot hozott és hoz létre? Honnan fakad ez az inspiráció? Európa a középkorból érthető meg - tartja az élvezetes, „kulináris" stílusáról ismert Le Goff. Könyvéhez a középkorról szóló legjobb művek remekül válogatott bibliográfiáját fűzi.

Tartalom

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ELŐSZÓ
BEVEZETÉS
ELŐJÁTÉK AMI A KÖZÉPKOR ELŐTT TÖRTÉNT
Földrajzi adottságok
Ókori örökségek
Európa középkori megszületésének forgatókönyve
I. EURÓPA MEGFOGAN (IV-VIII. SZÁZAD)
A kereszténység terjedése. Szent Ágoston
A középkor kulturális megalapozói
Nagy Gergely
Inváziók és átkulturálódás
Püspökök és szerzetesek kormányzása
Új hősök: a szentek
Időszámítás, időbeosztás
A tér átrendeződése
Két taszító pólus: Bizánc és az iszlám. A képek kérdése
Európa elfalusiasodása
Barbár királyságok és törvények
II. EGY ELVETÉLT EURÓPAI KÍSÉRLET: A KAROLING-VILÁG (VIII-X. SZÁZAD)
A Karolingok fölemelkedése
Nagy Károly, az első európai?
A frankok és a pápaság szövetsége. Nagy Károly császársága
Nagy Károly európai öröksége
Katonák Európája
Parasztok Európája
Az európai civilizáció Karoling-kori rétege
Franciaország, Németország és Itália alkotják Európa magvát?
III. AZ EZREDFORDULÓ MEGÁLMODOTT ÉS LEHETSÉGES EURÓPÁJA
Ottó birodalmi Európája
Az ezredforduló „új Európája"
Az „újonnan jöttek": skandinávok, magyarok, szlávok
Egy európai „békemozgalom"
Új európai szentély spanyol földön: Santiago de Compostella
Európa megszilárdulása
IV. A HŰBÉRI EURÓPA (XI-XII. SZÁZAD)
A mezőgazdaság fejlődése
Sejtekbe zárkózás
A falu és a temető
Az egyházközség
A társadalom felső rétege: a nemesség
Lovagság és udvariasság
A házasság átalakulása
Az udvari szerelem
Abélard és Héloíse: két modern értelmiségi szerelmes
Csók a szájra
A katonai rendek: a militantizmus
A Gergely-reform: egyháziak és világiak különválása
Az erények és a bűnök harca. Az ördög mozgolódik
A népi kultúra
Pénzérmék és oklevelek
A zarándoklatok
Hűbéri széttagoltság és királyi központosítás
A császár tekintélye és gyengesége
A középkori király
A hűbéri monarchiák
A XII. század európai reneszánsza
A Mária-kultusz terjedése
A szenvedő Krisztus kultusza
Az Isten képére teremtett ember. A keresztény humanizmus
Az üldöztetés Európájának születése
Az eretnekek
A zsidók üldözése
A szodómia
A lepra kétarcúsága
Elszabadul az ördög
A hűbéri Európa peremvidékei
Európa keresztes hadjáratra indul
A keresztes háború mint az európai gyarmatosítás kezdete?
V. A VÁROSOK ÉS AZ EGYETEMEK „SZÉPSÉGES EURÓPÁJA" (XIII. SZÁZAD)
1. A városok fellendülése: a városlakók Európája
2. A kereskedelem fellendülése: a kereskedők Európája
3. Iskolák és egyetemek
4. A kolduló rendek
VI. A KÖZÉPKOR ALKONYA VAGY ÚJ IDŐK VIRRADATA?
Az éhínség és a háború
A Fekete Halál
A halál, a holttest és a haláltánc
Az erőszak Európája
Megbomlik az egyház egysége: a nagy egyházszakadás
Új eretnekek : Wyclif és Husz követői
A devotio moderna
Nemzeti érzések megjelenése
A politikai prófécia
A könyvnyomtatás
Gazdaság-világ
A kitárulkozó Európa
Firenze - Európa virága?
Két nyitott szellem: Nicolaus Cusanus és...
... Pawel Wlodkowic
Jelentőségét veszíti a Német-Római Birodalom?
Egyszerűsödik Európa politikai térképe
A török fenyegetés
Podjebrád György Európa-terve
Itália - Európa fárosza és prédája
Commynes, az európai
Európa ismeretlen földekkel való találkozásokra készül
Az Atlanti-óceán és Afrika
Hajózás: fejlődés és elmaradottság
BEFEJEZÉS
FÜGGELÉK
IDŐRENDI TÁBLÁZAT
Európai események
Európán kívüli események
TEMATIKUS BIBLIOGRÁFIAI VÁLOGATÁS
Névmutató

 

Oldalszám: 325

Kiadási év: 2008

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.