Nincs termék a kosárban!

Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban.

Frazer-Imregh Monika: Életmód, asztrológia és mágia a reneszánszban.

Cikkszám : S9789634149101
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár4.990 Ft
Ár / kg:

Milyen tanácsokat adhat barátainak a reneszánsz kori Firenzében egy orvosi képzésben is részesült filozófus-teológus annak érdekében, hogy egészségüket megőrizzék, sokáig éljenek, és életerejüket még az ég ajándékaival is fokozhassák? A választ Marsilio Ficino Három könyv az életről című műve adja meg - jelen kötet szerzője pedig annak eredt a nyomába, hogy a reneszánsz orvosai milyen fogalmakkal éltek a gyógyításban, miért támaszkodtak ebben az asztrológiára, és honnan származnak a világ egységének szemléletére alapozó mágikus jellegű megfontolásaik.
Nos, Ficino asztrológiai szempontjai részben kora gyakorlatából adódnak, művében a harmadik könyv mágikus-filozófiai megközelítései azonban a platóni és újplatonikus szerzőket görögből latinra fordító firenzei filozófus saját tanulmányainak gyümölcsei. A talizmánmágiát, bár nem ajánlja, vizsgálja a gyógyításban való felhasználhatóságát és működésének lehetséges voltát, amivel a kora újkor számára új szellemi irányzatot indít el: az úgynevezett "természeti mágia" filozófiai vonulatát. És a kora újkor egy további divatja is ebből az életmód-tanácsadó könyvből ered: a zsenik melankóliája.
E monográfia hozzásegíti az olvasót Ficino legkülönösebbnek vélt művének megértéséhez, megvizsgálva az abban felmerülő problémákat és bevezetést nyújtva annak mélyebb megismeréséhez.

Tartalom

Előszó
A De vita libri trés keletkezésének körülményei
Kéziratok és korai szövegkiadások
Korai és modern fordítások
A szellem fogalma Galénosnál és Ficinónál
A négy testnedv és a négy temperamentum tana
A fekete epe (ἦ μέλαινα χολἦ) Galénosnál
A De vita libri trés tematikája, előzményei és tanításai
Az első könyv tematikája
A második könyv tematikája
A harmadik könyv előzményei
Mágia és asztrológia Ficinónál: a világegyetem egységes létének és szoros összefüggéseinek szemlélete
Az emberi szellem és a világszellem fogalma Ficinónál
A harmadik könyv tematikája
A De vita utóélete
A De vita továbbélése a 16. században
Oxfordi tudósok a Stúdió Fiorentinóban
Róbert Burton hivatkozásai Ficino De vitajára a The Anatomy of Melancholy című művében
A De vita libri trés felosztása
Első könyv - A tudósok egészségének védelme
Második könyv - A hosszú élet
Harmadik könyv - Miként nyerhetünk életet az égtől?
Marsilio Ficino életének kronológiája
Marsilio Ficino művei
Eredeti művek
Fordítások
Kommentárok
Kritikai kiadások
Modern nyelvű fordítások (az idézett kritikai kiadásokban már említett fordításokon túl)
Reprint és nem kritikai szövegkiadások
Függelék
A Picatrix fejezeteinek tartalmi összefoglalója
Első könyv
Második könyv
Harmadik könyv
Negyedik könyv
Ficino-bibliográfia, különös tekintettel a De vita című művére
Kulturális és filozófiai háttér
Ficino élete: források és rekonstrukciók
Ficino művei és filozófiája
A De vita
Névmutató

 

Oldalszám: 254

Kiadási év: 2022

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.