Nincs termék a kosárban!

Vere-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXV-XXXVI

Vere-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXV-XXXVI

Cikkszám : 054442251997-1998
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár1.200 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

TARTALOM

Pusztai Tamás: Késő középkori épületek muhiból - a periféria -
Janó Ákos: Újabb szempontok a sárospataki vár építéstörténetének kezdeteihez
Takács Péter-Udvari István: A „föld népének” élete a Nagykaposi járásban Mária Terézia úrbérrendezésekor
Rémiás Tibor: Miskolc mezőváros 18. századi lakóinak jogi státusa és rétegződése (a Miskolc monográfia vonatkozó fejezetének tervezete)
Bencsik János: Tokaj, a kiváltságolt kamarai mezőváros és Hegyalja avagy Tokaj-Hegyalja
Baják László: Címerek a gyászszertartásokon, halotti címerek a 19. századból
Gyulai Éva: Négyesi Szepessy János (+1746) és Zsigmond (+1768) halotti zászlaja a Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményében
Bakó Ádámné: Halotti zászló restaurálása
Faragó Tamás: Vándormozgalmak Miskolcon a 18. században a tanúvallomások tükrében
Fazekas Csaba: „Az idő ránk is terhesedett...” Adalék a politikai katolicizmus reformkori történetéhez
Lénárt Béla: Néptanítók Borsodban 1868-1918
Csíki Tamás: Az I. világháború gazdasági hatásai, a miskolci izraelita nagypolgárság az 1920-as években
Bencsik János-Szászi Ferenc: A csehszlovák-magyar lakosságcsere etnikai, demográfiai és társadalmi adatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1946-1948)
Szászi Ferenc: Adatok a második világháború utáni kivándorlás történetéhez Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Tarcai Béla: Fénykép a temetőben
Porkoláb Tibor: Az (arany) középszer költője. A Lévay-recepció néhány sajátosságáról
Kilián István: Ismeretlen képversek a 19. század második évtizedéből Gyöngyösről

A Herman Ottó Múzeumban 1996. november 25-én megrendezett Gunda Béla-emlékülés előadásai

Lukács László: Gunda Béla és az európai néprajztudomány
Sárkány Mihály: Nyitott szemmel. Környezet és kultúra, ahogyan Gunda Béla látta
Szabadfalvi József: Gunda Béla debreceni évei. Létezik-e debreceni néprajzi iskola?
Szakáll Sándor: Az erdőbényei kőbányák és egyéb kőanyagok
Fehér József: Az erdőbényei kőfaragó mesterség története
Viga Gyula: Az erdőbényei kőipar néprajzi vonatkozásai
Krupa András: Kétnyelvű népi történetek Bükkszentkeresztről
Hoffmann Tamás: A változó változatlan (böngészők, halászok, vadászok)
Balassa Iván: Hagyományos időjóslás, időmágia Magyarországona 18-20. században
Orosz György: „Csodálatos álmot láttam” A legszentebb Istenszülő álma című nagyorosz egyházi népénekekről
Dömötör Ákos: Az ipari termelés hatása a Hangony-völgyi emberre. Jelenkor - történeti és néprajzi változásvizsgálat a hetvenes évek első felében Ózd környékén
Szabadfalvi József: 19. és 20. századi borotvatokok Borsod megyéből
Mizser Lajos: A keresztnévadás hatóerői Cserépfaluban 1576-1976
Balázs Géza-Lieber Tamás-Varga Ferenc: A Sátorkőpusztai-, a Baradla-, a Béke- és a Pénzpataki-barlang névanyaga
Hála József-Landgraf lldikó-Székely Kinga: Az aggteleki Baradla-barlang mondái
Végvári Lajos: Ferenczy Károly bibliai tárgyú képei

KÖZLEMÉNYEK

A Miskolcon 1996. október 7-én megrendezett Nagybánya-konferencia előadásai Muradin Jenő: A Nagybánya és a keleti régiók című tudományos tanácskozás elé
Goda Gertrúd: Gondolatok Miskolc és Nagybánya művészeti vonatkozásairól
Sz. Kürti Katalin: Debrecen művészeti kapcsolatai Nagybányával, Técsővel és Kassával (1896-1944)
Köpöczi Rózsa: A „posztnagybányaiság” kérdésköre, különös tekintettel Szőnyi István művészetére
Duránci Béla: Nagybánya és a vajdaságiak
Berecz József: Felső-Magyarország sajtója a millennium időszakában
Szelestei N. László: A miskolci minoriták iskolájának gimnáziummá alakításáról
Viszóczky Ilona: Adatok Tornabarakony népesedéstörténetéhez
Papp József: A tizedesek és töltéskerülők szerepe a tiszai árvízvédelemben
Kupcsik Sarolta: Az Ida-tanyától Ósiskáig. Gesztelyi tanyanevek
Ujváry Zoltán: Tízéves a Gömöri Múzeum
B. Perjés Judit: Különböző leletek konzerválása, restaurálása és rekonstrukciója a karosi honfoglalás kori temetőből
Veres László-Viga Gyula: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Szervezet tudományos tevékenységének koncepciója (1996-2000)

 

Oldalszám: 852

Kiadási év: 1997

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.