3 500 Ft3 200 Ft3 500 Ft2 900 Ft3 200 Ft2 500 Ft

Kereső

Kategóriák

VirtueMart
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Veszprémi Érsekség

Rendezési elv:
Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

3 400 Ft
A veszprémi püspökség és székeskáptalan 11. század eleji alapításától fogva különös gondot fordított okleveles anyagának megőrzésére. Ennek eredményeképpen a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár ma az egyik leggazdagabb középkori... 
Termék részletek...Dreska Gábor, Karlinszky Balázs: Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479 - A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei Dreska Gábor, Karlinszky Balázs: Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis 1465-1479 - A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár középkori oklevelei

3 500 Ft
A néhány esztendővel ezelőtt megkezdett munkát folytatva jelen kiadványunk a Hunyadi Mátyás uralkodásának derekát jelentő közel másfél évtized okleveles anyagát tartalmazza. 
Termék részletek...
Fraknói Vilmos - Lukcsics József (szerk.): A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV) CD-ROM Fraknói Vilmos - Lukcsics József (szerk.): A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis (MREV) CD-ROM

3 000 Ft
A XIX-XX. század fordulóján megjelent négy kötetes forráskiadvány, amelynek teljes szövegét most digitális formában nyújtjuk át a tisztelt Olvasónak, egyik értékes eredménye az 1881-ben megnyíló Vatikáni Titkos Levéltárban folyó magyar történeti... 
Termék részletek...Guthel Jenő (szerk.): Veszprém város okmánytára 1002-1523 - Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból Guthel Jenő (szerk.): Veszprém város okmánytára 1002-1523 - Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból

3 000 Ft
A Gutheil Jenő által összeállított forráskiadvány közel harmadfélszáz oklevél teljes szövegét tartalmazza. Valamennyi oklevél a város történetében meghatározó szerepet betöltő egyházi intézmények, a püspökség és a káptalan levéltárában maradt fenn... 
Termék részletek...Hermann István - Karlinszky Balázs (szerk.): Megyetörténet - Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére Hermann István - Karlinszky Balázs (szerk.): Megyetörténet - Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére

4 000 Ft
A világi és egyházi közigazgatás alapegységeinek, a megyéknek és az egyházmegyéknek a története számos ponton kapcsolódik egymáshoz. Szimbolikusnak is tekinthető, hogy írott forrásainkban történt legkorábbi megörökítésük is ugyanahhoz a dokumentumhoz... 
Termék részletek...Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

3 500 Ft
Dr. Kredics László, a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetője 2012-ben ünnepelte 80. születésnapját. Pályatársai, egykori és jelenlegi munkatársai, tanítványai ez alkalomból az ünnepeltnek dedikált tanulmánykötetet készítettek, amely 17 szerteágazó témájú... 
Termék részletek...Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel

3 500 Ft
A reformáció térnyerése és az oszmán hódítás, aminek következtében a veszprémi egyházmegye a 16-17. században a hódoltság és a Magyar Királyság határvidékére került, magával hozta a katolikus egyházi struktúra szinte teljes eltűnését ... 
Termék részletek...Huchthausen Lajos: Bilingérezések - Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből Huchthausen Lajos: Bilingérezések - Történetek a veszprémi egyházmegye XX. századi életéből

2 300 Ft
Huchthausen Lajos veszprémi egyházmegyés pap 1900. január 4-én született, lelkét 1998. október 13-án adta vissza Teremtőjének. Hosszú élete során megfordult Veszprémben, ahol tanulmányait végezte, mint káplán Murakeresztúron és Barcson, majd 1935 és... 
Termék részletek...Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

3 200 Ft
A veszprémi székeskáptalan a város többszöri török megszállása után 1630-ban ugyan újból megkezdte működését, de csak a 18. század biztosított nyugodtabb körülményeket a kibontakozáshoz. A háborús idők elmúltával a káptalan igyekezett betelepítéssel... 
Termék részletek...Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010 Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Centenáriumi album a veszprémi székesegyház újjáépítésének százéves évfordulójára 1910-2010

3 000 Ft
A veszprémi bazilika korábbi barokk épületét báró Hornig Károly veszprémi püspök (1888–1917) az egyházmegye 900 éves fennállásának évfordulójára Aigner Sándor építésszel neoromán stílusban átépíttette. A barokk székesegyház külső megjelenéséről és belső.. 
Termék részletek...Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

3 600 Ft
Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról a Veszprémi Érsekség egyháztörténeti konferencia keretében emlékezett meg. 
Termék részletek...Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

3 400 Ft
Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében az olvasó. 
Termék részletek...Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

3 100 Ft
A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 augusztusában konferenciát szervezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel. Az ott elhangzott előadások alapján született meg ez a tanulmánykötet,... 
Termék részletek...Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előa Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előa

3 900 Ft
A kötet tanulmányai az olvasó elé tárják a 17. század veszprémi püspökeinek személyiségét, továbbá az egyháztörténet olyan speciális területeit, mint a szerzetesrendek újbóli megtelepedése, a katolikus licenciátusok lelkipásztori szerepe, 
Termék részletek...Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Folyamatosság és változás - Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Folyamatosság és változás - Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században

3 600 Ft
A veszprémi egyházmegyében a 16. század elején mintegy hatszáz plébánia és az ország területén megtelepedett szerzetesrendek egynegyede volt megtalálható;... 
Termék részletek...Körmendy József - Rajczi Pál (szerk.): Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938 Körmendy József - Rajczi Pál (szerk.): Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938

1 500 Ft
Nagy örömmel adok ajánlást a jelen kötethez, amely méltó emléket állít kiváló püspök-elődömnek, dr. Rott Nándornak, aki 1917–1939 közt volt a veszprémi egyházmegye főpásztora. 1921–1938 között, a bérmálások alkalmával készített saját kezű feljegyzései... 
Termék részletek...Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete Lukcsics József: A veszprémi egyházmegye könyvészete

2 000 Ft
Az 1993-ban érseki rangra emelt Veszprémi Püspökség történetének kuta­tása a XVIII. század második felében kezdődött, tudományos igényű feldolgo­zások azonban csak a XIX. században jelentek meg nagyobb számban. A ki­egyezés – s egyben a magyar... 
Termék részletek...Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai + INDEX Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei, kanonokjai, papjai + INDEX

3 500 Ft
„Fata sua habent libelli”: mint minden könyvnek, úgy ennek is megvan a maga története. Ennek a bővebb részét a szerző már nem tudja elmondani, ezért csak a kiadó közölheti saját tapasztalatait. 1984. április 26-án a Kölni Érsekség véleményemet kérte ki a 
Termék részletek...Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága 1806-1875 Takács Lajos: Ranolder János veszprémi püspök élete és munkássága 1806-1875

1 500 Ft
Ranolder János veszprémi püspök neve az általa alapított iskolák révén vált ismeretessé... Könyv eddig nem jelent meg Ranolderről. Annál nagyobb öröm számomra, hogy munkásságának felkutatásában és élete mozaikjainak képpé formálásában részt vehettem... 
Termék részletek...


Mutat: #  
Találat 1 - 20 / 22

Kiemelt termékek

Varga Tibor László(szerk.): "Püspök urat is őrizetbe veszem! Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II.

4 950 Ft
Varga Tibor László(szerk.):

A 2011. év tavaszán a veszprémi érseki levéltár munkatársainak szeme megakadt egy 1945-ben keletkezett aktán, amely méretével kitűnt a többi irat közül. Ez az akta tartalmazta azokat az iratokat, amelyeket a plébániák küldtek be ...

Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

3 500 Ft
Hermann István - Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Corde aperto - Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára

Dr. Kredics László, a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetője 2012-ben ünnepelte 80. születésnapját. Pályatársai, egykori és jelenlegi munkatársai, tanítványai ez alkalomból az ünnepeltnek dedikált tanulmánykötetet készítettek, amely 17 szerteágazó témájú...


Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

3 400 Ft
Dreska Gábor - Karlinszky Balázs (szerk.): Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437-1464 - A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei

A veszprémi püspökség és székeskáptalan 11. század eleji alapításától fogva különös gondot fordított okleveles anyagának megőrzésére. Ennek eredményeképpen a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár ma az egyik leggazdagabb középkori...

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

3 400 Ft
Karlinszky Balázs - Varga Tibor László: Nehéz időkben dönteni kell - A veszprémi püspökség a második világháború idején

Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében az olvasó.


Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előa

3 900 Ft
Karlinszky Balázs, Varga Tibor László(szerk.): Erőgyűjtés és újrakezdés. A veszprémi egyházmegye története a 17. században - A veszprémi Szaléziánumban 2018. szeptember 6-án rendezett konferencia előa

A kötet tanulmányai az olvasó elé tárják a 17. század veszprémi püspökeinek személyiségét, továbbá az egyháztörténet olyan speciális területeit, mint a szerzetesrendek újbóli megtelepedése, a katolikus licenciátusok lelkipásztori szerepe,

Varga Tibor László(szerk.): Folytonos fegyverropogás közepette - Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I.

4 200 Ft
Varga Tibor László(szerk.): Folytonos fegyverropogás közepette - Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről I.

Mindszenty József veszprémi püspök a nyilasok fogságában töltött közel öt hónap után, 1945. április 20-án tért vissza székvárosába. Útja során Veszprém és Zala megye plébánosaitól értesült egyházmegyéje állapotáról,...


Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel

3 500 Ft
Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században 1700-1777 - térkép melléklettel

A reformáció térnyerése és az oszmán hódítás, aminek következtében a veszprémi egyházmegye a 16-17. században a hódoltság és a Magyar Királyság határvidékére került, magával hozta a katolikus egyházi struktúra szinte teljes eltűnését ...

Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

3 100 Ft
Karlinszky Balázs(szerk.): Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága 2014 augusztusában konferenciát szervezett „Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében” címmel. Az ott elhangzott előadások alapján született meg ez a tanulmánykötet,...


Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

3 200 Ft
Kálmán Dániel - Mihalik Béla Vilmos - Zarnóczki Áron (szerk): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

A veszprémi székeskáptalan a város többszöri török megszállása után 1630-ban ugyan újból megkezdte működését, de csak a 18. század biztosított nyugodtabb körülményeket a kibontakozáshoz. A háborús idők elmúltával a káptalan igyekezett betelepítéssel...

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

3 600 Ft
Karlinszky Balázs - Varga Tibor László (szerk.): Rendületlenül a romok között - A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról a Veszprémi Érsekség egyháztörténeti konferencia keretében emlékezett meg.Copyright 2019. All Right Reserved | ÁSZF | Adatvédelmi szabályzat