2 600 Ft9 990 Ft3 500 Ft2 900 Ft3 500 Ft4 600 Ft

Kereső

Kategóriák

VirtueMart
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!


Baán István: Bizáncon innen és túl
Teljes méretű kép megtekintése


Baán István: Bizáncon innen és túl

( Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola )
Egységár (darab): 3 200 FtVolt egyszer egy város, nem egy a sok közül, hanem több, mint ezer éven át a Város, ahová vágyott görög és római, arab és perzsa, orosz és szerb, normann és velencei, ezer más népség - és persze magyar is. Hol támadóként, hogy betörje kapuját, hol kereskedőként, hogy eladja portékáját, hol zarándokként, hogy megcsodálja templomait és ereklyéit, hol tudósként, hogy bújja kéziratait - hol amatőrként, hogy szerethesse és elvigyen belőle haza egy darabkát

Hatása messze sugárzik Európában, Ázsiában, Afrikában évszázadokon át, vonzása kitörölhetetlen nyomokat hagy: szent püspökei, szerzetesei, császárai, liturgiája, épületei, művészete megtermékenyítették, és - még ha tagadják is - máig is éltetik Európa titkos, eleven lelkét, az Egyházat.

E kötet szerény tanulmányai egy-egy kockája annak a mozaiknak, amelyből felsejlik Bizánc - vagy ahogy egy évezreden át mindenki ismerte: Konstantinápoly. Az angyaloktól óvott Város, amelyen innen és túl a menny határai tapinthatók ki."

Tartalom:

Rövidítések

Előhang

Szent Miklós ünnepére

I. Bizáncon innen - Patrisztika

A Tízparancsolat Órigenész teológiájában

Imádság és imaformák az Apophtegmata Patrumban

"Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet..." (Mt 6,17) - Közösségi és egyéni böjt a 4-5. században

Singidunumi Ursacius és Mursai Valens, az arianizmus pannóniai képviselői

Töredékes jellemrajz Ióannész Khrüszosztomoszról

A Szentlélek és a keresztények Aranyszájú Szent János műveiben

Nazianzoszi Szent Gergely pneumatológiája és utóélete egy florilégium tükrében

Konstantin mint koinosz episzkoposz - a vallás a hatalom vagy a hatalom a vallás szolgálatában?

A 418-as Karthagói zsinat dogmatikus kánonjainak recepciója a bizánci egyházban. Adalék az eredeti bűn teológiájához a görög hagyományban

A feltámadt test milyensége: Jób 19,15-17 patrisztikus egzegézise

A prófétai szellem támasztotta konfliktusok az első évezredben

A Filokália patrisztikus forrásai

Róma püspökének primátusa az első évezredben

II. Bizánc

Szent Péter bilincseinek konstantinápolyi tisztelete

Újabb lehetséges adalék a magyarok balkáni kalandozásaihoz

"Turkia metropolitája". Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a középkori Magyarországon

"Turkia metropóliája". Kísérlet a Szent István kori magyarországi orthodox egyházszervezet rekonstrukciójára

Turkia metropóliájáról egy negyedszázad múltán. Válaszadási kísérlet a felmerült problémákra

Szent István: rex apostolicus - iszaposztolosz

Fontolgatások Szent Gellért görög nyelvi műveltségéről

A körtvélyesi monostor

Zsigmond és Bizánc kapcsolatai

Folyt-e görög nyelvű, latin szertartású misézés a keresztesek által elfoglalt Konstantinápolyban? A cod. Halki Panagias 33 és tanulságai

Az angyalok mint "második fény". Palamasz Szent Gergely angyalokról szóló tanításának patrisztikus gyökerei és antropológiai vonatkozásai

Hogyan értékelték Palamasz Szent Gergelyt és tanítását Nyugaton, és miképp hatott ez a bizánci szertartású egyházak liturgikus könyveire?

A Xanthopuloszok a tiszta imáról

Az átistenülés a bizánci liturgiában

A liturgiába ágyazott liturgikus nyelv

III. Bizáncon túl

Khrüszosztomosz-idézetek Kálvin Institutiójában

Parthén munkácsi püspök felmentési processzusa

Giovanni Giuseppe de Camillis szebasztei püspökké és apostoli helynökké való kinevezése és felszentelése

Lelkipásztori problémák és megoldási kísérleteik: a "bigámus" papok

Adalékok a jezsuiták tevékenységéhez a magyarországi rutének uniója terén

A görömbölyi görögkatolikus egyházközség a 18. században

Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a 18. században

Egyesült egyházak vagy testvéregyházak?

Damjanovics Judit: A magyarországi görögök liturgikus zenei élete a 18. században

Damjanovics Judit: A munkácsi egyházmegye papjainak és kántorainak szellemi élete a 16-18. században

Damjanovics Judit - Baán István: A munkácsi görögkatolikus egyházmegye zenei élete a 18. században

Görögkatolikus liturgikus reformkísérlet a II. Vatikáni zsinat után

Utószó

Konstantinápolyi napló (részletek)

 

Oldalszám: 632

Kiadási év: 2018Kérdés felvetése a termékrőltöbb kategória


Helytörténet

Copyright 2019. All Right Reserved | ÁSZF | Adatvédelmi szabályzat