Nincs termék a kosárban!

Veres-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVII.

Veres-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVII.

Cikkszám : 054442252008
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom:

Selján Éva-Veres János: Újabb lelőhelyek az Alföldi Vonaldíszes Kerámia kultúrájának korai időszakából Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Előzetes jelentés)
B. Hellebrandt Magdolna: Rézkori élet nyomai Mezőkeresztes, Novajidrány és Muhi lelőhelyeken
Veres János: Régészeti adatok egy Hernád-völgyi szkíta kori településobjektum elemzése kapcsán

Csengeri Piroska-Pusztai Tamás: Császárkori germán település a Hernád völgyében (Előzetes jelentés a Garadna-elkerülő út, 1. lelőhelyen végzett feltárásról)

Daróczi-Szabó Márta: Archaeozoológiai vizsgálatok Hernádvécse 3-as lelőhely S3 szkíta kori telepobjektumán belül

Makoldi Miklós: Adatok a Hernád-völgyi avar lovas sírok temetkezési szokásaihoz

Juan Cabello-László Csaba-Simon Zoltán: A háromhegyi Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor régészeti kutatása
Hajdú Melinda (összeállította): A Herman Ottó Múzeum régészeti kutatásai 2006-2007-ben
Kordos László-Szolyák Péter: A hámori Herman Ottó-barlang pleisztocén gerinces maradványai és a „középső felső-pleisztocén” faunája a Káipát-medencében .. Szalóki Dezső és Hegyessy Gábor: Adatok a Bodrogköz bogárfaunájához (Coleoptera: Cantharoidea, Cleroidea, Lymexyloidea, Cucujoidea [részben], Tenebrionoidea)
Hegyessy Gábor: A Bodrogköz cincérfaunája (Coleoptera: Cerambycidae)
Frisnyák Sándor: Adalékok a Gödöllői-dombság történeti földrajzához (Tájhasználata 18-19. században)
Bodnár Tamás: Topográfiai és genealógiai kapcsolatok a kora újkori vég Szendrő városában
Janó Ákos: Hagyományok és legendák Sárospatak múltjából
Gyulai Éva: Aszalay Ferenc, Rákóczi egykori szekretáriusa végrendelete  és hagyatéki leltára (Miskolc, 1728-1729)
Zsupos Zoltán: Rozsnyó 1849-es papír szükségpénzei
Alabán Péter: „Légi háború” Ózdon 1944-ben
Kapusi Krisztián: Nagyvárosi fények: világító reklámtáblák feltűnése Miskolcon
Marozsán Zsolt: A „drótgyár” története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954)
Kápolnai Iván: A mezőkövesdi kistérség népességi és lakásviszonyai a 20. század második felében
Knézy Judit: Háztartási iskolák, tanfolyamok és a táplálkozási kultúra alakulása a 20. században
Hajdú Ildikó: Szokás - jog - hagyomány Hegyalján. Formális és informális korlátok a hegyaljai borászatban
Cseh Fruzsina: Kerékgyártó-mesterség Tardonán az 1950-60-as években
Martos Gábor: Egy elfeledett miskolci festőnő. 160 éve született
Bizony Ákosné Hosszúfalussy Róza (1848-1932)Tóth Károly: Tornyai János művei a Herman Ottó Múzeumban Adatok és megfigyelések a Petró-gyüjtemény Tornyai-képeiröl
Pirint Andrea: Szelencék „meséi”
Petró Sándor szelencegyűjteményének válogatott darabjai

KÖZLEMÉNYEK
Baron Ludwig Döry: Hat kályhacsempetípus vándorlása nyugatról keletre (16-17. század)
Somogyi Gábor: A svájci Bergell-völgyi cukrászkultúra miskolci meghonosítói Kováts Kornél: A Négyesi Szepessy család nemzedékrendi tábláinak összehasonlítása
Kováts Kornél: A Négyesi Szepessy nemzetség családfájának visszavezetés a középkorig
Mizser Lajos: Régi belterületi nevek Borsod megyében - 1864
Boros László: Néhány adalék Tokaj gazdasági, társadalmi életéhez (1850-1950)
Siska József: Bodrogközi vasutak
Szilágyi Miklós: A népviseletek a néprajztudomány látókörében
Balázs Géza: Az abszurd a népköltészetben
Kozlova, Olga-Viga Gyula: Negyed évszázada együtt (A Vologdai Múzeum és a Herman Ottó Múzeum együttműködésének történetéből)
Tóth Edina: Veleméri kocsonyástál restaurálása

INTERETNIKUS KAPCSOLATOK ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON
Bartha Elek: Etnikus hagyomány - liturgikus hagyomány
Bodnár Mónika: Torna megye görög katolikus falvainak néprajzi képéhez
Orosz György: Magyarok, szlovákok, ruszinok, szászok, románok, zsidók a hajdanvolt közös hazában (Nemzetiségcsúfolók)
Bődi Erzsébet: A néprajzi kutatások hatása a Derenkről kitelepített lengyelek identitására
Császári Éva: A szlovák nyelv elhalása és a kulturális elemek kiveszése Bükkszentkereszten
Tamás Edit: Adatlapos felmérések egy ruszin faluban, Komlóskán (1991,2000,2007)
Tóth Arnold: Az utolsó óra után - a görömbölyi ruszin folklór
Hazag Ádám: Cigányösszeírások statisztikai elemzése az északkelet-magyarországi régióban

SZABADFALVI JÓZSEF EMLÉKÜLÉS
Paládi-Kovács Attila: Szabadfalvi József, a pásztorkodás kutatója
Bodó Sándor: Szabadfalvi József kutatásai a kézművesség és a népművészet témakörében
Ujváty Zoltán: Emlékezés Szabadfalvi Józsefre
Bartha Elek: Emlékezés Szabadfalvi Józsefre

Feledy Balázs: Szőnyi-művek Rómából Miskolcon

Sümegi György: Zsögödi Nagy Imre magyarországi vándorkiállítása
Kinda István: Az eltűnt erdélyi szász kultúra nyomában
Szalipszki Péter: Megnyitó beszéd a Munka és szépség című kiállításon

 

Oldalszám: 850

Kiadási év: 2008

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.