Nincs termék a kosárban!

Veres-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVI.

Veres-Viga (szerk.): A Herman Ottó Múzeum évkönyve XLVI.

Cikkszám : 054442252007
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Tartalom:

B. Hellebrandt Magdolna: Mályinka-Dédestapolcsány-Verepce-vár és Miskolc-kőlyuk I.-barlang vasleletei
The iron finds from Mályinka-Dédestapolcsány-Verepce-vár and the Miskolc-Kőlyuk I Cave

Veres János: Adatok Északkelet-Magyarország szkíta korához. Kisgyör-Bubtető szkíta kori temető közöletlen anyagának feldolgozása

The Scythian Age in north-eastern Hungary. Evaluation of the unpublished burials of the Scythian cemetery at Kisgyőr-Bubtető
Gál-Mlakár Viktor: Komlóska-Pusztavár régészeti feltárásának eredményei
Archaeological investigations at Komlóska-Pusztavár

Hoffmann Tamás: Etnikumok a prekapitalista Európában (Alkalmazkodás az ökológiai adottságokhoz, a piacok gazdasági feltételeihez és a politikához)

Ethnic groups in pre-capitalist Europe (Adaptation to ecologic conditions, the economic environment and the political situation)

Pozsgai Péter: A földbirtoklás változásai és a kisnemesség Torna megyében (15-19. század)
The lesser nobility of County Torna

Bodnár Tamás: Birtokos nemesség Borsod vármegyében A Basó és Hatvani családok
Landed nobility in County Borsod

Gyulai Éva: Szabó- és szürszabó céhek Miskolcon a 16-19. században

Felt cloak tailors’ and felt tailors’ guilds in Miskolc during the 16th—19th centuries

Udvari lstván-Viga Gyula: Bars vármegye 18. századi jobbágy-parasztjainak életviszonyaihoz
The lifeways of the peasantry in County Bars in the 18th century

Kapusi Krisztián: Mediterrán ősz. Miskolci delegáció Fiumében (1869 szeptember)

Mediterranean autumn - A delegation from Miskolc in Fiume (September, 1869)

Rémiás Tibor: Miskolc mezőgazdasága (1918-1949) (Előtanulmány a Miskolc monográfia V. kötetéhez)
Agriculture in Miskolc (1918-1949) (Preliminary study to Volume V of the Miskolc monograph)

Csíki Tamás: Család és háztartás - struktúrák és tapasztalatok a két világháború közötti falusi társadalmakban
Family and household structures and experiences in rural societies in the interwar period

Alabán Péter: Adatok Borsodszentgyörgy történeti földrajzához és palóc társadalmához
Remarks on the historical geography of Borsodszentgyörgy and its Palóc society

Orosz György: „Elbeszélés a 12 péntekről” Egy apokrif írás vándorútja az európai kultúrákban

„DIE SAGE VON DEN 12 FREITAGEN” Die Wanderung einer apokryphen Schrift in den europaischen KulturenFcizekasné

Majoros Judit: Kossuth-kultusz Miskolcon
The cult of Kossuth in Miskolc

Marozsán Zsolt: Adalékok a karmeliták miskolci rendházának és templomának meghiúsult építkezéséhez
The aborted construction of the Carmelite priory and church in Miskolc

Hársvölgyi Virág: A tokaji Béres Béla-gyűjtemény Galaktotrophousa ikonja és köre Adalékok a Szoptató Istenszülő ikonográfiájához

The Galaktotrophousa icon and its circle in Béla Béres ‘ spiritual collection of Tokaj Additions to the iconography of the Nursing Virgin

Pirint Andrea: August von Pettenkofen magyarságképéről a Miskolcon őrzött festmény eredetiségének vizsgálata kapcsán

August von Pettenkofen’s perception of the Hungarians - A study in connection with the examination of the genuineness of the painting housed in Miskolc

Szabó Lilla: Zajti Ferenc festőművész és Medgyaszay István építész magyarságkutatásai
Studies on the origins of the Hungarians by painter Ferenc Zajti and architect István Medgyaszay

Hajdú Ildikó: Tokaj-hegyaljai borászat gazdasági antropológiai vizsgálatának lehetséges területei
Potential areas for the economic anthropological study of vine cultivation in the Tokaj-Hegyalja region

Hegyessy Gábor-Orosz András: A Kazinczy Ferenc Múzeum kabócagyűjteménye (Homoptera)
The cicada collection of the Kazinczy Ferenc Museum (Homoptera)

Hegyessy Gábor: Répási Gábor miskolci gombász hagyatéka a Kazinczy Ferenc Múzeumban
The bequest of Gábor Répási, mycologist from Miskolc, in the Kazinczy Ferenc Museum

ELŐADÁSOK A VALLONOK TÖRTÉNETÉHEZ
György Székely: Les autonomies des citadins et pionniers wallons dans le bassin des Carpates
József Török: Les Débuts de l’Eglise Latiné en Hongrie
Imre Szabics: Influences wallonnes et lotharingiennes sur les toponymes et le lexique hongrois
Tóth Péter: A vallonok legkorábbi betelepülése Magyarországra
Kálmán Magyar: Des Frangais et des Wallons dans le Sud de la région de Dunántúl du Xle au XlVe siécle
Klára Korompay: Onomastique littéraire: le Roman deTristan et la Hongrie médiévale
Csorna Zsigmond: A középkori francia-vallon hatás a magyarországi szőlő-borkultúrára
Miklós Cseri: Hungarian Open Air Museum Regional unit: Market town from Northern Hungary

VOLOGDAI TANULMÁNYOK
N. G. Nedomolkina: Kovakő plasztikák a Szuhona folyó és a Kuben-tó melletti táborhelyekről
Szokolovci, Irina Valentyinovnci: A Vologdai Papnevelő Intézet numizmatikai kollekciója a Vologdai Állami Múzeum és Skanzen gyűjteményében (Néhány adat Jevgenyij Bolhovityinov életrajzához)
A. A. Glebova: A kics-gorodecki járás festett díszítményei (Vologdai terület)

KÖZLEMÉNYEK
Mizser Lajos: Tőketerebes és környéke Pesty Frigyes 1864. évi helynévtárában
Mizser Lajos: Német jövevényszavaink élete Cserépfalu nyelvjárásában
János István: Kodály Zoltán és a régi magyar irodalom
Kováts Kornél: „Fényesebb a láncnál a kard...” A négyesi Szepessy nemzetség fegyvereinek hajdani dicsősége
Boros László: Tokaj Zemplén vármegyei nagyközség kataszteri birtokvázlata, 1904
Tarczai Béla: Vae Victis - adalékok a hadifogság történetéhez
Molnár Sándor Károly: Politikai vagy önképző kör? (A miskolci Bethlen Gábor Kör története az értesítők tükrében)
Hideg Ágnes: 70 éves a diósgyőr-vasgyári evangélikus templom
Tóth Edina: 19. századi stóla restaurálása
Porkoláb Tibor: Kabdebó Lóránt „HÁRMAS OLTÁRA” Bevezető a miskolci Herman Ottó Múzeum kamarakiállításához
Szilágyi Miklós: Hernád menti folklór-adalékok (Diákköri halászati gyűjtésem melléktermékei)
Zvolensky Gabriella: Hangulatok Megnyitó beszéd Terebesi Gyula fotókiállításán
Zs. Ujváry Mária: Rendezvény Holló László születésének 120. évfordulója alkalmából

 

Oldalszám: 743

Kiadási év: 2007

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.