Nincs termék a kosárban!

Szántó Imre: Hévíz története I-II.

Szántó Imre: Hévíz története I-II.

Cikkszám : S963030466x
Kiadó:
Egyéb
Fogyasztói ár5.400 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Napjainkban egyre fokozottabb mértékben jelentkezik az igény a települések múltjának megismerése iránt. A helytörténeti kutató és feldolgozó munka a történettudomány érdeklődésének előterébe került, s nagy lendületű kibontakozásának eredményeképpen egymás után jelennek meg feldolgozások községek, városok vagy egyes területek, földrajzi egységek történetéről. Szinte tömegméretekben kezd kibontakozni a helyi honismereti anyag becses értékeit (muzeális leleteket, történelmi forrásértékű írásos dokumentumokat, néprajzi, művészettörténeti és egyéb vonatkozásokat) összegyűjtő és feldolgozó mozgalom.
Egyre szélesebb tömegek kíváncsiak arra, hogy egy-egy faluban, városban hogyan éltek elődeink, s miképpen zajlott le az a folyamat, amely végül is elvezetett a felszabaduláshoz, s a felszabadulás utáni, a korábbinál jóval dinamikusabb fejlődési folyamathoz. Elődeink alkotó munkájának megismerése és megbecsülése a kései unokákat a teremtő, építő munkában megnyilvánuló hazaszeretetre neveli. A hazai föld titkait kutatók, ismerők jobban megértik, hogy mai építőmunkánkkal azokat az eszményeket valósítjuk meg, amelyeket egy évezred történelme készített elő és érlelt megvalósítható tervvé.

Kiadó: Hévíz Nagyközségi Tanács

Szinte tökéletes állapotú antikvár könyv.

Tartalom

I. KÖTET    
Előszó    
Hévíz a falunévadás tükrében    
A földrajzi tényezők szerepe a Páh-falvak életében    
Hévíz és környéke a magyar honfoglalás előtt    
A Páh-falvak kialakulása    
Páhok élete a virágzó feudalizmus időszakában    
Szentandráspáh a török hódoltság korában    
Szentandrás újjátelepülése és élete a feudalizmus megerősödése és bomlása idején 1700-1848    
A táj arculata    
Az Alsó Zalamellék a Rákóczi-szabadságharc korában    
Szentandrás birtokos családjai    
A szentandrási határ birtokbavétele    
A Mária Terézia-féle úrbérrendezés és a jobbágybirtok Szentandráson    
Település és gazdálkodás    
A jobbágyság állami terhei    
Az úrbéres népesség rétegeződése    
Egyház és művelődés    
A Gróf Festetics család gazdálkodása Szentandráson    
Hévízfürdő felfedezése    
A jobbágyság felszabadítása    
Az 1857. évi tagosítás    
Rövidítések jegyzéke    
Jegyzetek    
Mellékletek jegyzéke

II. KÖTET    
Előszó    
Hévíz az abszolutizmus, a dualizmus és a forradalmak korában (1849-1919)    
A Festeticsek gazdálkodása Szentandráson    
A fürdőtelep és a fürdő    
Szentandrás gazdasági és társadalmi fejlődése    
A régi és az új falukép    
A községi közigazgatás és háztartás    
A régi Szentandrás életmódja    
Az egyház és a művelődés    
Hévízfürdő az első világháború idején    
A forradalmak kora (1918-1919)    
Hévíz az ellenforradalmi korszakban (1919-1945)    
A Nagyatádi-féle földreform    
A fürdőtelep és a fürdő    
Gazdaság és társadalom    
Hévízszentandrás fürdőközség születése    
Közegészségügy    
A községi közigazgatás és háztartás    
A világgazdasági válság hatása a község életére    
A kulturális élet és a közművelődés    
Az egyház    
Az iskola    
Népművelés    
Hévíz a második világháború éveiben    
Hévíz fejlődése a felszabadulás után    
Hévíz a népi demokratikus rendszer fejlődésének első szakasza idején (1945 márciusától 1948 elejéig)    
A község felszabadítása    
A pártok, tömegszervezetek újjászervezése, a népi bizottságok. A közigazgatási apparátus kiépülése    
A demokratikus agrárátalakulás útján    
Az újjáépítés    
Válaszúton    
Hévíz a szocialista Magyarország építésének időszakában (1948-1965)    
A tanácsrendszer létrehozása    
Az MDP-ben jelentkező elhajlások helyi hatásai    
Az 1956-os ellenforradalom    
Az ellenforradalom utáni hatalmi, politikai konszolidáció    
Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház    
Hévíz gazdasági és társadalmi fejlődése    
A mezőgazdaság 1945-1959 között    
A mezőgazdaság szocialista átalakításának kísérletei    
A mezőgazdaság szocialista átalakításának befejezése    
Az üdülési lehetőségek szélesítése    
Az ipari szolgáltatás és a kereskedelmi ellátottság    
Településfejlesztés, kommunális ellátottság    
Az egészségügyi hálózat fejlesztése    
Óvoda, napközi otthon létesítése    
Kultúra, közművelődés    
A közoktatás    
A közművelődési politika, intézményei és eszközei    
Sport    
Pillantás a jelenre    
Rövidítések jegyzéke    
Jegyzetek    
Mellékletek jegyzéke

 

Oldalszám: 235+403

Kiadási év: 1977

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.