Nincs termék a kosárban!

Szakolczai Attila (szerk.): 1956 - Nemzet és Emlékezet

Szakolczai Attila (szerk.): 1956 - Nemzet és Emlékezet

Cikkszám : S963389865
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár8.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A könyv az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történetével, értékelésével és utóéletével kívánja megismertetni az olvasót, bepillantást engedve a forradalom közvetlen előzményeibe, a leverését követő restaurációba és a megtorlás időszakába is. Időhatárait így 1953 (Sztálin halála) és 1963 (a nagynak mondott amnesztia) jelöli ki. Miként a sorozat korábbi darabjai, ez a kötet is három fő részre tagolódik. A legterjedelmesebb rész a legfontosabb források összegyűjtése: a leginkább ismert szövegek (pl. Nagy Imre rádióbeszédei vagy a szovjet pártelnökség küldötteinek jelentései) mellett a széles olvasóközönség előtt eddig nem ismert levéltári dokumentumok is helyet kapnak. A második rész visszaemlékezéseket közöl, a forradalom jelentőségét boncolgatja, hatását Magyarország és a nagyvilág 1956 utáni történelmére, ünnepi megemlékezések közreadásával a forradalom különböző lehetséges üzeneteit mutatja be. Ide soroltuk a kádárista irodalmat melynek jó része formailag megfelel ugyan a tudományos munkákkal szemben támasztott követelményeknek, de célját tekintve nem a múlt feltárására törekedett, hanem a némi korrekcióval restaurálni kívánt diktatúra érdekeit szolgálta. A harmadik rész a forradalom és szabadságharc szakirodalmának legfontosabb darabjaiból válogat. A kötet használatát magyarázó lábjegyzetek, mutatók, valamint annotált bibliográfia is megkönnyíti.

Tartalom:

ELŐSZÓ 21

I. FORRÁSOK
A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI 27
1953. évi L törvény Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről 27
Feljegyzés Sztálin halálával kapcsolatos izgató kijelentések miatt indult büntetőeljárásokról, 1953 (Részletek) 27
Jegyzőkönyv a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól, 1953. június 13-16. (Részletek) 29
Az MDP KV 1953. júniusi határozata 1953. június 28. (Részletek) 31
Nagy Imre miniszterelnöki expozéja, 1953. július 4. (Részletek) 34
Rákosi Mátyás beszéde a budapesti pártaktíván, 1953. július 11. (Részletek) 37
Kiszeljov budapesti szovjet követ feljegyzése Nagy Imrével folytatott beszélgetéséről, 1953. július. 16. (Részletek) 39
A Belügyminisztérium jelentése a közkegyelmi rendelkezések végrehajtásáról, 1953. november 23. 40
A Budapesti Hadbíróság ítélete Péter Gábor és társai ügyében, 1953. december 24. 41
Jegyzőkönyv az SZKP Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről, 1954. május 5. (Részlet) 43
Az MDP PB határozata a rehabilitációról, 1954. október 6. (Részlet) 45
Nagy Imre: A Központi Vezetőség ülése után, 1954. október 20. (Részlet) 46
A Politikai Bizottság határozata a KV 1954. október 1-3-i ülése után kialakult helyzetről 1954. december 15.) 47
Jegyzőkönyv az SZKP KB Elnöksége és az MDP PB delegációjának megbeszéléséről, 1955. január 12. (Részletek) 48
A Minisztertanács titkárságának előterjesztése az önkényes kilépés büntetésének újbóli megszigorítására, 1955. május 31. (Részletek) 50
A Legfőbb Ügyészség feljegyzése a büntetés-végrehajtás helyzetéről, 1955. szeptember 13. (Részletek) 51
Az írók memoranduma az MDP KV-hoz, 1955. okt. 18. 52
A Politikai Bizottság határozata a szocialista törvényességre vonatkozó párthatározatok végrehajtásáról a BM államvédelmi szerveinél, 1955. december 15. (Részletek) 54
Andropov budapesti szovjet nagykövet feljegyzése a Rákosi Mátyással folytatott beszélgetéséről, 1955. december 9. (Részlet) 55
Lányi Kamilla felszólalása a Petőfi Kör Közgazdasági vitáján, 1956. május 9. (Részlet) 57
Kosáry Domokos felszólalása a Petőfi Kör Történészvitáján, 1956. május 30. (Részletek) 58
Déry Tibor felszólalása a Petőfi Kör Sajtóvitáján, 1956. június 27. (Részletek) 59
Losonczy Géza felszólalása a Petőfi Kör Sajtóvitáján, 1956. június 27. (Részletek) 61
Az MDP KV határozata a Petőfi Körről, 1956. június 30. (Részlet) 62
Mikojan jelentése Budapestről az SZKP Központi Bizottságának, 1956. július 14.
(Részletek) 64
Rákosi Mátyás felszólalása az MDP KV ülésén, 1956. július 18. 66
Gerő Ernő felszólalása az MDP KV ülésén, 1956. július 18. (Részletek) 67
Mikojan jelentése az MDP KV júliusi plénumáról az SZKP KB-nak, 1956. július 18. (Részletek) 69
Andropov levele az SZKP KB Elnökségének, 1956. augusztus 30. (Részlet) 70
A Szakszervezetek országos Tanácsának jelentése a lakosság anyagi helyzetéről, 1956. szeptember 1. (Részletek) 71
Nagy Imre levele az MDP Központi Vezetőségéhez, 1956. október 4. 72
Soha többé! 1956. október 6. (Részlet) 74
Münnich Ferenc beszéde Rajk László és társai temetésén, 1956. október 6. (Részlet) 76
Hegedűs András feljegyzése Farkas Mihállyal kapcsolatban Gerő Ernőhöz,
1956. október 7. 77
Tánczos Gábor: Tisztító szenvedéllyel, 1956. október 14. (Részlet) 77
A szegedi MEFESZ felhívása, 1956. október 16. 79
A Kábel- és Sodronygyár munkásainak kérdései Marosán Györgyhöz,
1956. október 18. 79
Marosán György válasza a Kábel- és Sodronykötél Gyár munkásainak, 1956. október 18. (Részletek) 81
Kevesebb vizsga, nagyobb önállóság, fakultatívabb oktatás. Kónya Albert elvtárs beszámolója az iskolák és egyetemek problémáiról, 1956. október 18. 83
A szegedi egyetemi ifjúság nagygyűlése, 1956. október 20. 85
Szilágyi József: Egy elmaradt vita margójára, avagy miért nincs igaza Marosán elvtársnak... 1956. október 23. (Részletek) 86

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI (OKTÓBER 22-29.) 88
A műegyetemisták 16 pontja, 1956. október 22. 88
Új, tavaszi seregszemle, 1956. október 23. (Részletek) 90
Az MDP Borsod megyei bizottságának levele az MDP PB-hez, 1956. október 17.
(Részlet) 93
A DIMÁVAG dolgozóinak 21 pontja, 1956. október 23. 95
Andropov távirata a szovjet külügyminisztériumnak, 1956. október 23. (Részletek) 97
Nagy Imre beszéde, 1956. október 23. (Részletek) 98
Gerő Ernő rádióbeszéde, 1956. október 23. (Részletek) 99
Zimándi Pius Napló, 1956. október 23. (Részlet) 101
A Petőfi Kör Orvosvitája, 1956. október 23. (Részletek) 102
A vörös hajú lány, 1956. október 23. (Részlet) 105
Angyal István saját kezű vallomása 1956. október 23-ról, (Részlet) 106
Mi történt Csepelen? 1956. október 23. 108
A Kossuth rádió közleményei, 1956. október 24. 108
Kecskeméten megalakult a statáriális bíróság, 1956. október 24. 110
Donáth Ferenc és Losonczy Géza levele az MDP KV-hez, 1956. október 24. (Részlet) 111
Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. október 24. 111
Zsukov és Szokolovszkij jelentése, 1956. október 24. 113
Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP KB-nak Budapestről, 1956. október 24.
(Részlet) 114
Fegyveres harc a Deák térnél, 1956. október 24. (Részlet) 116
A Tűzoltóság jelentése a Nemzeti Múzeumban keletkezett tűzről, 1956. október 24. (Részletek) 117
Valamennyien áldozatok. Látogatás a tragikus székesfehérvári események sebesültjeinél, 1956. október 24. 119
A Kossuth rádió közleményei, 1956. október 25. 121
A nép nevében! 1956. október 25. (Részlet) 123
Hanák Péter a Kossuth téri vérengzésről, 1956. október 25. (Részlet) 124
A pécsi határőrkerület parancsnokának jelentése a Pártközpont előtti lövöldözésről, 1956. október 25. (Részlet) 129
Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. október 25. 130
A Nagy-Miskolci Munkástanács Sztrájkbizottságának határozata, 1956. október 25. 131
Az MDP KV ülése, 1956. október 25. (Részlet) 131
Kádár János rádióbeszéde, 1956. október 25. 133
A VI. kerületi rendőrkapitányság elfoglalása, 1956. október 25. (Részlet) 134
Krassó György: Hat nap az AVH fogságában, 1956. október 25. 137
Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP Központi Bizottságának, 1956. október 25. 140
A Kossuth rádió közleményei, 1956. október 26. 142
A SZOT kibontakozási javaslata, 1956. október 26. 142
Az MDP KV ülésének jegyzőkönyve, 1956. október 26. (Részletek) 144
Az MDP KV nyilatkozata, 1956. október 26. 147
Donáth Ferenc és Losonczy Géza levele az MDP KV Politikai Bizottságának,
1956. október 26. 147
A Budapest XIX. kerületi pártbizottság elfoglalása, 1956. október 26. (Részletek) 149
A BM Budapesti Főosztályának támadása a Corvin ellen, 1956. október 26. 152
A budapesti főosztály rendőreinek kimentése, 1956. október 26. (Részlet) 154
Tájékoztató a mentőkről, 1956. október 26. 155
Kiss János rendőr főhadnagy jelentése a Borsod megyei rendőrkapitánynak,
1956. október 26. 156
Nem pártvezetők, gyilkosok voltak! Beszélgetés Simon Ferenccel, a [Zala] megyei pártbizottság osztályvezetőjével, 1956. október 26. 158
Szigethy Attila beszéde, 1956. október 26. (Részletek) 160
A Hajdú megyei pártbizottságok és a debreceni egyetemek diákjainak kiáltványa, 1956. október 26. 162
A HNF Somogy megyei elnökségének 16 pontja, 1956. október 26. 163
Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP KB-nak, 1956. október 26. (Részlet) 165
Iván Kovács László önvallomása 1956. október 25-26-ról (Részlet) 167
Az MTI összefoglalója a vidéken történtekről, 1956. október 27. (Részletek) 168
Jelentés Csergő János kohó- és gépipari miniszternek, 1956. október 30. 170
A Rádió közleményei, 1956. október 27. 172
J. F. Dulles beszéde a dallasi Világpolitikai Tanács előtt, 1956. október 27. (Részlet) 173
A corvinisták fegyverszüneti feltételei, 1956. október 28. 174
Híven az igazsághoz! 1956. október 28. 175
A SZOT és a forradalmi szervezetek közös felhívása, 1956. október 28. 177
Reggeli és délelőtti rádióközlemények, 1956. október 28. 178
A Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve, 1956. október 28. (Részlet) 180
A fegyverszünet bejelentése, 1956. október 28. 182
Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. október 28. (Részletek) 182
Tildy Zoltán rádióbeszéde, 1956. október 28. 184
A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása, 1956. október 28.
(Részletek) 185
Éjszakai rádióközlemények, 1956. október 28. 186
Hajnalodik..., 1956. október 29. (Részlet) 187
Molnár Miklós: Válasz a Pravdának, 1956. október 29. 188
Tito a magyar forradalomról, 1956. október 29. 189
Újpesti munkástanácsok értekezlete az Egyesült Izzóban, 1956. október 29.
(Részlet) 190
A Lámpagyár Ideiglenes Munkástanácsának felhívása, 1956. október 29. 192
Szerov jelentése Mikojannak és Szuszlovnak, 1956. október 29. 192
Janza Károly bejelentése a szovjet csapatkivonás kezdetéről, 1956. október 29. 195
Angyal István saját kezű vallomása 1956. október 29-ről 195

A FORRADALOM GYŐZELME (OKTÓBER 30. - NOVEMBER 3.) 197
Gimes Miklós: Magyar Szabadság! 1956. október 30. 197
Lőcsei Pál: Nyílt levél Nagy Imréhez, 1956. október 30. 199
Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt! 1956. október 30. 200
A szovjet kormány nyilatkozata, 1956. október 30. (Részletek) 202
A forradalom nemzetközi visszhangja, 1956. október 30. 204
A Kormány Kabinet első ülésének határozatai, 1956. október 30. 205
Tildy Zoltán rádióbeszéde, 1956. október 30. (Részletek) 206
Kádár János rádióbeszéde, 1956. október 30. 207
A HM Katonai tanácsának felhívása, 1956. október 30. 208
A VIII. és IX. kerületi fegyveres felkelők felhívása az ország népéhez,
1956. október 30. 208
Nagy Imre nyilatkozata a nemzetőrség főparancsnokságának megalakításáról, 1956. október 30. 210
Felhívás a Keresztény Demokrata Párt megalakítására, 1956. október 30. 211
Népítélet a Köztársaság téren, 1956. október 30. (Részletek) 212
Végh Ottó: Föld alatti börtön a budapesti kommunista pártház alatt,
1956. október 31. 214
A forró, de szervezetlen győri nagygyűlés, 1956. október 30. (Részlet) 217
Somogyvári Lajos beszéde, 1956. október 30. (Részlet) 219
A Dunántúli Nemzeti Tanács programja, 1956. október 30. (Részlet) 221
Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP KB-nak, 1956. október 30. 222
A temesvári egyetemisták memoranduma, 1956. október 30. 223
Elhagyták Magyarországot az első szovjet alakulatok, 1956. október 31. 224
Nagy Imre távirata a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének,
1956. október 31. 224
A begyűjtési miniszter nyilatkozata, 1956. október 31. 225
A forradalmi erők megbízottainak és a néphadsereg forradalmi tanácsainak felhívása, 1956. október 31. 226
Nagy Imre beszéde a Kossuth téren, 1956. október 31. 226
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság követelése, 1956. október 31. 227
A miskolci rádió közleménye újabb szovjet csapatok beáramlásáról, 1956. október 31. (Részlet) 228
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság és a Budapesti Karhatalmi Parancsnokság közleménye, 1956. október 31. 228
Gosztonyi Péter: Nagygyűlés a Kiliánban, 1956. október 31. 230
Magyarország Hercegprímása Vácon át tért budai otthonába, 1956. október 31. 231
Beszámoló Illés Istvánnak, a Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt vezetőjének beszédéről, 1956. október 31. 232
Futó Dezső: Tiszta párt, tiszta újság, tiszta út, 1956. november 1. 233
Kéthly Anna: Szociáldemokraták vagyunk! 1956. október 31. 234
A KDNP felhívása, 1956. október 31. 235
Hruscsov előterjesztése az SZKP ülésén, 1956. október 31. 236
Kovács Béla pécsi beszéde, 1956. október 31. 236
Jelentés a lengyelországi Olsztynban tartott tüntetésről, 1956. október 31. (Részlet) 237
Gimes György: A Ferihegyi repülőtér drámai órái, 1956. november 1. (Részlet) 239
Jegyzőkönyv a Kormány Kabinet harmadik üléséről, 1956. november 1. 240
Jegyzőkönyv a Kormány Kabinet negyedik üléséről, 1956. november 1. délután 242
Nagy Imre távirata az ENSZ főtitkárának, 1956. november 1. 243
Ne engedjük beszennyezni a forradalom becsületét! 1956. november 1. 243
Andropov jelentése, 1956. november 1. 245
Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. november 1. 246
Kádár János rádióbeszéde, 1956. november 1. 246
Rádióközlemények a munka felvétele mellett, 1956. november 1. 248
Vadász Kornél: Kiszabadultak az ártatlanul elítéltek, 1956. november 1. 250
Volt politikai foglyok nagygyűlése, 1956. november 1. 251
A Lámpagyári Ideiglenes Munkástanács memoranduma, 1956. november 1. 251
A Keresztény Magyar Párt programja, 1956. november 1. 252
Kéthly Anna jelentése a magyarországi helyzetről a Szocialista Internacionálé irodájának bécsi ülésén, 1956. november 1. 253
A LEMP KB PB tájékoztatója a magyarországi helyzetről, 1956. november 1. (Részlet) 255
A Kormány Kabinet ötödik ülésének jegyzőkönyve, 1956. november 2. 256
Andropov jelentése [az SZKP KB-nak], 1956. november 2. 258
A Csepeli Nemzeti Bizottság és a Csepel Vas- és Fémművek Munkástanácsának határozata a munka felvételéről, 1956. november 2. 259
A bordó sapkás Jancsi. Interjú a Tompa utcai felkelők vezetőjével,
1956. november 2. 260
Firon András: Nyugati újságírók Maiéter Pál ezredesnél, 1956. november 2. 262
Németh László: Pártok és egység, 1956. november 2. (Részlet) 264
Németh László: Emelkedő nemzet, 1956. november 2. (Részletek) 265
Az Észak- és Keletmagyarországi Nemzeti Tanács határozata, 1956. november 2. 267
Tanácselnökök letartóztatása Debrecenben, 1956. november 2. 268
MTI jelentés újabb szovjet csapatok érkezéséről, 1956. november 2. 269
A magyar kormány jegyzékei a Szovjetunió budapesti nagykövetségéhez,
1956. november 2. 271
Az ENSZ BT ülése, 56. november 2. 272
Bielicki rádiótudósító jelentése Varsóba, 1956. november 2. 274
Megtisztultan! 1956. november 3. 275
Tildy Zoltán és Losonczy Géza államminiszterek sajtótájékoztatója,
1956. november 3. 276
A nemzeti kormány kiegészítése, 1956. november 3. 278
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság határozata, 1956. november 3. 279
A Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiójának közleménye,
1956. november 3. 280
Mindszenty József rádióbeszéde, 1956. november 3. 281

A MÁSODIK SZOVJET TÁMADÁS UTÁN
(NOVEMBER 4. - DECEMBER 10.) 284
Nagy Imre felhívása, 1956. november 4. 284
A Kádár-kormány felhívása, 1956. november 4. (Részlet) 285
Bibó István kiáltványa, 1956. november 4. 289
Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 4. 10 óra 290
Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 4. 21 óra 292
Angyal István saját kezű vallomása a november 4-e utáni harcokról, (Részlet) 293
Nagy Imre nyilatkozata, 1956. november 5. 294
Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 5. 295
A budapesti szovjet városparancsnok 1. sz. parancsa, 1956. november 6. 296
Tiszti Nyilatkozat, 1956. november 296
A Nógrád Megyei Ideiglenes Munkás-Paraszt Forradalmi Bizottság beszámolója a Kádár Jánossal folytatott tárgyalásról, 1956. november 8. 299
Bibó István: Tervezet a magyar kérdés kompromisszumos megoldására,
1956. november 8. 301
Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 8. 305
Szeröv telefontávirata az SZKP KB-nak, 1956. november 9. 306
Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom: A magyar újjászületés tízparancsolata, 1956. november 10. 308
Az SZKP KB Elnöksége a magyarországi helyzetről, 1956. november 10. 309
Kádár János rádiónyilatkozata, 1956. november 11. (Részlet) 309
Az írószövetség kiáltványa, 1956. november 12. 313
A debreceni munkástanácsok követelése, 1956. november 13. 313
Rákosista felhívás, 1956. november 13. 315
A Nagy-budapesti Központi Munkástanács határozata, 1956. november 14. 316
Az MSZMP Intézőbizottságának ölése, 1956. november 14. (Részlet) 317
A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom röplapja 1956. november 14. 318
A KMT küldöttségének tárgyalása Kádár Jánossal, 1956. november 15. (Részletek) 319
Jelentés a Szovjetunióba internáltakról, 1956. november 15.(Részletek) 322
A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának határozata a munka felvételéről, 1956. november 15. 323
A minisztériumok és országos hatáskörű szervek forradalmi bizottságainak működési szabályzata, 1956. november 16. 324
A Budapest XX. Kerületi Munkástanács határozata, 1956. november 16. 325
A Nógrád Megyei Nemzed Bizottság közleménye, 1956. november 17. 326
Szerov jelentése az SZKP KB-nak, 1956. november 19. 327
A Borsod Megyei Munkástanács programja, 1956. november 19. 329
A Budapest IX. Kerületi Munkástanács megalakulása, 1956. november 20. (Részletek) 331
Vadas József beszámolója a munkástanácsok budapesti megbeszéléséről. 1956. november 21. (Részletek) 333
Wodak osztrák nagvkövet jelentése Nagy Imre és társai elhurcolásáról, 1956. november 24. (Részlet) 336
Rahman jelentése a néma tüntetésről. 1956. november 23. (Részlet) 337
Malenkov, Szuszlov és Arisztov jelentése az SZKP KB-nak, 1956. november 24. 338
Kádár János rádióbeszéde, (Nagy Imréről) 1956. nos ember 26. (Részlet) 340
A Nagy-budapesti Központi Munkástanács levele Nehruhoz. 1956. november 26. 343
A Budapest X. Kerületi Munkástanács tájékoztatója a KMT munkájáról,
1956. november 27. 344
A Budapest X. Kerületi Munkástanács ülése, 1956. november 28. 345
Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsának határozata,
1956. november 30. 347
Malenkov, Szuszlov, Arisztov és Szeröv jelentése az SZKP KB-nak,
1956. november 30. 349
Rahman ideiglenes indiai ügyvivő jelentése a nőtüntetésről, 1956. december 4. 350
Az MSZMP IKB határozata, 1956. december 5. (Részlet) 353
A lámpagyári munkástanács tiltakozása a karhatalom ellen, 1956. december 5. 357
A Nagy-budapesti Központi Munkástanács memoranduma, 1956. december 6. 358
A Forradalmi Ifjúsági Szövetség röplapja, 1956. december 7. 360
A KMT kibővített értekezlete, 1956. december 8. (Részlet) 361
A Nagy-budapesti Központi Munkástanács sztrájkhatározata, 1956. december 8. 364
Belinyák János tanúvallomása a salgótarjáni sortűzről, 1956. december 8. (Részlet) 365
A Nógrád megyei kórház köszönetnyilvánítása, 1956. december 8-a után 366
A Komárom megyei rendőrkapitány jelentése a harcok kiújulásáról,
1956. december 11. 367
A Ganz Villamossági Gyár munkástanácselnökének tájékoztatója,
1956. december 10. 367
A lámpagyári munkástanács követelése, 1956. december 10. 368
A miskolci karhatalom jelentése a tüntetésről, 1956. december 10. 369

A FORRADALOM LEVERÉSE ÉS MEGTORLÁSA 370
Az Elnöki Tanács 1956/28. törvényerejű rendelete a rögtönbíráskodás elrendeléséről, 1956. december 11. 370
Az 1956/32. törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodásról szóló 1956/28. törvényerejű rendelet kiegészítéséről, 1956. december 13. 372
Az 1956. évi 31. törvényerejű rendelet a közbiztonsági őrizet elrendeléséről, 1956. december 13. 372
Kéri József Győr megyei ügyész feljelentése ismeretlen tettes ellen,
1956. december 13. 373
A Nógrád megyei rendőrkapitány jelentése Hadady Rudolf és Hargitay Lajos holttestének megtalálásáról, 1956. december 14. 374
Csulák János őrnagy beszámolója 1957. augusztus 19-én az első statáriális ítélet végrehajtásáról, 1956. december 15. 374
A Budapesti Rendőr-főkapitányság jelentése a rendőrség munkájáról és újjászervezéséről, 1956. december 19. 375
A Magyar Optikai Művek Munkástanácsának kérése a kormányhoz,
1956. december 19. 377
Tamási Aron: Gond és Hitvallás. A magyar írók nyilatkozata, 1956. december 28. 378
Hungaricus [Fekete Sándor]: Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól 1956. december vége (Részlet) 380
A Csepel Vas- és Fémművek Központi Munkástanácsa elnökségének lemondó nyilatkozata, 1957. január 8. 381
A Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának beszámolója az 1957. január 11-i csepeli tüntetésről, 1957. január 12. (Részlet) 381
A kunhegyesi I. sz. Vízgépészeti Vállalat munkástanácsának és igazgatóságának jelentése a vízügyi főigazgatónak a Kunhegyesen történt bántalmazásokról, 1957. január 15. 383
A Csepeli Szerszámgépgyár dolgozóinak levele Münnich Ferenchez, 1957. január 18. 384
A Ganz Vagon- és Gépgyár Munkástanácsa Elnökségének és az MSZMP üzemi intézőbizottságának nyilatkozata, 1957. január 24. 385
Marosán György felszólalása a Legfőbb Ügyészségen tartott országos ügyészi értekezleten, 1957. február 4. (Részletek) 386
Nezvál Ferenc igazságügy-miniszter megnyitója az országos bírósági értekezleten, 1957. február 15. (Részletek) 390
A miskolci karhatalom támadása az egyetem ellen, 1957. február 20. 392
Domokos József megnyitója az országos bírói értekezleten, 1957. március 28.
(Részlet) 393
A Belügyminisztérium tervezete az ellenforradalom vezető erői elleni harc további feladatairól, 1957. május 15. (Részletek) 395
Szénási Géza legfőbb ügyész jelentése Biszku Béla belügyminiszternek
1957. május 16.) 396
Az ENSZ különbizottságának jelentése, 1957. június 20. (Részletek) 397
Az 1957. évi 34. törvényerejű rendelet a népbíróságok felállításáról, 1957. június 15. (Részletek) 399
Münnich Ferenc felszólalása az MSZMP PB ülésén, 1957. július 2. 400
Kádár János felszólalása az MSZMP PB ülésén, 1957. december 10. (Részletek) 401
Az MSZMP PB tájékoztatója a büntetéspolitikai határozatról, 1957. december 10. (Részletek) 402
Kádár János felszólalása az MSZMP KB ülésén, 1958. február 14. 403
Nagy Imre az utolsó szó jogán, 1958. június 15. 405
Az 1963. évi amnesztia, 1963. március 22. (Részletek) 406
Feljegyzés az ellenforradalom büntetőjogi felszámolásáról, 1969. november 11. 407

A FORRADALOM FOLKLÓRJA 410
Viccek 410
Történetek, életképek a forradalom sajtójából 415
Kézzel vagy írógéppel írt röplapok 425

II. KÖZÉLETI, POLITIKAI
ÉS IRODALMI EMLÉKEZET

VISSZAEMLÉKEZÉSEK, INTERJÚK 433
Kiss Tamás: A MEFESZ megalakítása 433
Lipták Béla: Csoda a műegyetemen 436
Marosán György: A pártvezetés október 23-án 437
Karátson Gábor: A Sztálin-szobor ledöntése 439
Rákosi Mátyás: Október 23-a este Moszkvában 441
Puchert János: A honvédség mozgósítása október 23-án 442
Zólomy László: A Rádió ostroma 443
Kopácsi Sándor: A BM Budapesti Főosztályán 447
Kabelács Pál: A fegyveres felkelés 449
Pongrátz Gergely: Meghalunk, de előbb megfizetünk érte 451
Márton Endre: Fegyveres harc a Széna téren 453
Hodosán Imre: Harc Soroksáron 454
Gíber Katalin: Sortűz Mosonmagyaróváron 455
Parádi Gyula: Sortűz Tiszakécskén 458
Józsa Miklós: Maléter Pálról 459
Szűcs Miklós: Támadás a Corvin köz ellen 460
Hegedűs András: Menekülés Magyarországról 462
Földes László: Az MDP KV Katonai Bizottsága 463
Nagyidai József: A Köztársaság tér október 30-án 465
Marosán György: Letartóztatásom története 466
Márton Erzsébet: Marosán György letartóztatása 469
Széli Jenő: A borsodi bányászok a miniszterelnöknél 470
Nagy Elek: A munkástanácsok a kormány mellé álltak 471
Kovács István: A magyar tárgyalóküldöttség letartóztatása Tökölön 473
Váradi Gyula: A Honvédelmi Minisztérium november 4-én 476
Király Béla: A november 4-i agresszió 477
Pokol Zoltán: November 4-e Záhonyban 479
Bibó István: Úgy éreztem, hogy Nagy Imre helyett kell valamit cselekedni 481
Kiss József: A Borsod Megyei Munkástanács elhurcolása 485
Nagy Elek: Csepel eleste 487
Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre (Részlet) 490
Mécs Imre: Szervezkedés november 4-e után 491
Lukách Tamás: Késhegyig menő harc folyt 493
Göncz Árpád: Az indiai közvetítés 495
Újhelyi Szilárd: A Nagy Imre-csoport deportálása 496
Tóth Miklós: A december 8-i salgótarjáni sortűz 499
Rácz Sándor: Letartóztatás a Parlamentben 500
Gereben István: A határ nyitva volt 502
Ungváry Rudolf: A megtorlás Miskolcon 504
Fekete Pál: A föld alatti pokol (Részletek) 506
Szilágyi Júlia és dr. Szilágyi Józsefné: Kiszolgáltatva 510
Wittner Mária: A megtorlás 511
Fónay Jenő: Halálos ítélettel (Részlet) 513
Regéczy-Nagy László: Tanúként a Nagy Imre-perben 515
Brusznyai Margit: Papám 517
Kósa Katalin: Búcsú apámtól 518
Mécs Imre: Onestyák László 518

MEMENTÓ 520
Fehér Ferenc - Heller Ágnes: Egy forradalom üzenete (Részlet) 520
Hannah Arendt: Gondolatok a magyar forradalomról (Részlet) 521
Raymond Aron: A sors értelme (Részlet) 527
Litván György: 1956 négy irányzata (Részlet) 531
Kende Péter: Még egyszer a magyar forradalom világjelenségéről (Részletek) 535
Rainer M. János: Mégis, kinek az ünnepe? 540
Litván György: Az 1956-os magyar forradalom eszméi és irányzatai (Részletek) 543
Kahler Frigyes | M. Kiss Sándor: Nagy Imre és Kádár János (Elvi adalékok a Nagy Imre-perhez) 549

ORÁCIÓK 552
Interjú Pozsgay Imrével, 1989. január 28. 552
Interjú Grósz Károllyal, 1989. január 30. (Részlet) 552
Csurka István: Reformkommunisták 553
Méray Tibor beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén, 1989. június 16. (Részletek) 555
Vásárhelyi Miklós beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 558
Király Béla beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 559
Orbán Viktor beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 560
Rácz Sándor: beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 562
Mécs Imre: beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 562
Fónay Jenő beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 564
Kopácsi Sándor beszéde Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén,
1989. június 16. 564
Hornyák Tibor beszéde a Hősök terén, 1989. október 23. 566
Göncz Árpád: Beszéd a Magyar Országgyűlés ünnepi ülésén,
1990. október 23. 567
Antall József: Beszéd a Magyar Országgyűlés ünnepi ülésén,
1990. október 23. 568
Hornyák Béla nyílt levele az 56-os Szövetség Országos Elnöksége nevében a Magyar Országgyűlés elnökének, Szabad Györgynek, 1991. április 4. 571
Göncz Árpád: Az el nem mondott beszéd..., 1992. október 23. 571
Borisz Jelcin beszéde 1956-ról a magyar Parlamentben, 1992. november 11. 573
Pomogáts Béla: 1956: örökség és emlékezet, 1994. június 16. 575
Hegedűs B. András: Egy horizontálesztergályos Csepelről, 1994. december 19. 577
Kurcz Béla interjúja Vásárhelyi Miklóssal az elmúlt hat esztendőről,
1995. október 21. 578
Oszy-Tóth Gábriel interjúja Szabó Ivánnal az ellenzéki összefogás
hiányáról, 1995. október 21. 581
Rainer M. János: 1956 fő kérdései és problémái - negyven év múltán 583
Orbán Viktor beszéde a Keresztény Értelmiségi Kerekasztal
rendezvényén, 1996. október 4. 585
Donáth László ünnepi beszéde a Magyar Országgyűlésen,
2002. október 23. 586
Pető Iván beszéde az Országgyűlés ünnepi ülésén, 2002. október 23. 589
Bognár József: 1956: a konzervatív forradalom 591

SZÉPIRODALOM 593
Déry Tibor: Szerelem 593
Berkesi András: Októberi vihar (Részlet) 600
Fejes Endre: Rozsdatemető (Részlet) 605
Mesterházi Lajos: Az ártatlanság kora (Részletek) 609
Rideg Sándor: A mucsai ellenkormány (Részlet) 612
Moldova György: Straznyiczky, a magyar apa 614
Örkény István: A hattyú halála (Részlet) 617
Karinthy Ferenc: Budapesti ősz (Részlet) 619
Örkény István: Pisti a vérzivatarban (Részlet) 622
Mándy Iván: Temetők (Részlet) 623
Konrád György: A cinkos (Részlet) 624
Galgóczi Erzsébet: Ami a Vidravasból kimaradt 628
Göncz Árpád: Hazaérkezés 631
Esterházy Péter: Harmónia Caelestis (Részlet) 632

POLITIKAI ÉS TUDOMÁNYOS EMLÉKEZET
ÍRÁSOK A „HIVATALOS" MAGYARORSZÁGON (1956-1989) 635
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. I. (Részlet) 635
Szenes Imre: Maiéter „rossz lóra" ült i a kabinet rosszul tervezett... (Részlet) 638
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. II. (Hogyan szervezték a [Rádió elleni] támadást?) (Részlet) 639
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. II. (Szadista orvosnő az ellenforradalmárok között) (Részlet) 640
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. II. (Kelemen Ágnes tisztviselőnő megkínzása) 641
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. III. ([Nagy Imre])
(Részlet) 642
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. III. (A parlamenti őrség jelentése) (Részlet) 645
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése. IV. (Az október 23-i tüntetés megszervezése) (Részlet) 647
Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése. IV. (Az esküszegő Maiéter Pál Nagy Imre kabinetjében) (Részlet) 649
Sólyom József - Zele Ferenc: Harcban az ellenforradalommal (Részlet) 651
Lovas Márton: Az események második szakasza, október 29. - november 3. (Részlet) 654
Betlen Oszkár: A Nagy-Losonczy-csoport szerepe az ellenforradalom eszmei előkészítésében (Részlet) 656
Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak? (Részlet) 657
Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban (Részlet) 658
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Köztársaság tér, 1956 (Részletek) 660
Szabó Árpád: A Magyar Forradalmi Honvéd Karhatalom (Részlet) 662
Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel, 1956 (Részlet) 664
Hunyadi Károly: A munkás-paraszt hatalom védelmében (Részlet) 666
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Hidegháború Magyarország ellen, 1956 (Részlet) 668
Szabó József: A határőrség helytállása (Részlet) 669
Hollós Ervin - Lajtai Vera: Drámai napok. 1956 (Részlet) 670
Geréb Sándor - Hajdú Pál: A Dudás-csoport (Részlet) 673
Gyurkó László: 1956 (Részlet) 675
Balogh Sándor - Izsák Lajos - Gergely Jenő - Föglein Gizella: A Kádár-kormány megalakulása és a rend helyreállítását szolgáló intézkedései (Részlet) 677
Berki Mihály: A nemzetőrség és a rendőrség (Részlet) 680
Berend-bizottság: Az 1956. októberi népfelkelés 682

ILLEGÁLIS KIADVÁNYOK A KÁDÁR-KORBÓL (1979-1988)
Kenedi János: Bibó István sírjánál, 1979. május 686
Vásárhelyi Miklós gyászbeszéde Tánczos Gábor temetésén, 1979. december 688
Kis János: Egy igaz emberrel kevesebb (Bali Sándor, 1923-1982)
(1982) (1982. január) 689
Kenedi János: Pongrátz Gergely emlékirata fölidézi az eufóriát, de hadat üzen a historiográfiának (Részlet) 691
Krassó György: A KMT példája, 1983 692
Fényes Elek [Rainer M. János]: Adatok az 1956-os forradalmat követő megtorláshoz, 1986. április (Részlet) 694
Mécs Imre: A felkelők, 1986 696
Vásárhelyi Miklós: Katasztrófapolitika, 1986 (Részlet) 698
Nagy Erzsébet: Üzenet a magyar társadalom demokratikus megújhodásáért küzdő fiatalokhoz az '56-os magyar forradalom mártírjainak emlékére tartandó összejövetel alkalmából, 1987. június 700
Mécs Imre: így kezdődött a forradalom, 1987. október 702
Mécs Imre - Rainer M. János: „Fejére szól, ki szót emel..." A karhatalom hétköznapjaiból - 1957 tavaszán (1988?) 703
A Történelmi Igazságtétel Bizottságának felhívása a magyar társadalomhoz,
1988. május 706
A Történelmi Igazságtétel Bizottságának második nyilatkozata, 1988. augusztus 709

NYUGATON MEGJELENT ÍRÁSOK (1956-1989) 712
Az igazság a Nagy Imre ügyben (Részlet) 712
Aczél Tamás 1 Méray Tibor: Tisztító vihar (Részlet) 713
Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála (Részlet) 716
Kende Péter: Gimes Miklós (Részlet) 718
Zádor István: Népbarátból népvezér (Szigethy Attila) (Részlet) 719
Borbándi Gyula: A szocializmus tragédiája (Részlet) 721
Molnár Miklós: Egy vereség diadala (Részlet) 722
Bili Lomax: Magyarország, 1956 (Részlet) 725
Gosztonyi Péter: 1956. A magyar forradalom története (Részlet) 732
Csonka Emil: A forradalom oknyomozó története, 1945-1956 (Részlet) 734
Dávid Irving: Felkelés! (Részlet) 735
Borbándi Gyula: A Nemzeti Parasztpárt újjáalakítása (Részlet) 737

A RENDSZERVÁLTOZÁS ÓTA MEGJELENT KÖNYVEK, TANULMÁNYOK 740
Ripp Zoltán: A pártvezetés végnapjai (Részlet) 740
Békés Csaba: A magyar semlegesség 1956-ban (Részlet) 746
Rainer M. János: Nagy Imre (Részlet) 750
Eörsi László: Corvinisták, 1956 (Részletek) 757
Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája (Részlet) 761

VÁLOGATOTT TÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIA 769
RÖVIDÍTÉSEK 776
ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE 779
ANNOTÁLT NÉVMUTATÓ 784

 

Oldalszám: 797

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.