Nincs termék a kosárban!

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Cikkszám : S9789630080729
Kiadó:
1956-os Intézet
Fogyasztói ár3.980 Ft
Ár / kg:

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének többet tudni a forradalomról; akik nemcsak arra kíváncsiak, hogy 1956-ban és a megtorlás éveiben mi történt, hanem arra is. hogy ami történt hogyan történt; akik szívesen történészkednek. és a források segítségívei maguk szeretnének választ kapni a kérdéseikre; akik tudni akarjak, hogyan látták az eseményeket azok alakítói; akik kíváncsiak e történelmi napok legfontosabb szereplőire; akik tudják, hogy az elmúlt évek, még inkább az elmúlt évtizedek sok esetben egymásnak ellentmondó leírásai zavaros képet alakítottak ki rennük1956-ról és ezen változtatni kívánnak; akik szeretnének tisztábban látni, és kíváncsiak abba. hogy a rendszerváltozás óta feltárt források. lefolytatott szakmai viták mennyiben módosítottak, mennyiben árnyalták tudásunkat a közelmúlt magyar történelmének meghatározó eseményéről.

Tartalom

BEVEZETÉS
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI
Magyarország szovjetizálása ...11 Nagy Imre reformkísérlete ...15 A sztálinista rendszer válsága Magyarországon
TÜNTETÉS, FELKELÉS, SZABADSÁGHARC
A MEFESZ megalakítása ...23 A tüntetés előtt ...24 A tüntetés ...26 Fegyveres felkelés .. .29 Nemzeti szabadságharc
HARCBAN AZ ORSZÁG
Október 24. .. 33 A Kossuth téri mészárlás .. .36 Kádár János kerül az MDP élére ..38 A forradalom táborának erősödése október 25-én ...39 Tovább erősödik a fegyveres ellenállás .. .41 A forradalmi erők helyi győzelmei az országban .. .44 A pártvezetés továbbra is tehetetlen
A FORRADALOM GYŐZELME
A győzelem feltételei ...47 A falvak forradalma ...51 Politikai küzdelem ...52 A pártok újjáalakulása .. .55 A konszolidáció buktatói.. .56
GYŐZTES NAPOK
Moszkvai döntések .. .59 A forradalom győzelmének kiteljesedése .. .62 A politikai helyzet Magyarországon .. .66 A kormány kísérletei az elért eredmények biztosítására .. .69 A szovjet támadás előtt
MAGYARORSZÁG ELLENÁLL
A második szovjet katonai intervenció ...73 Magyarország ellenáll ...77 Munkástanács az országos ellenállás élén ...81 Az ellenállás letörése
MEGTORLÁS ÉS RESTAURÁCIÓ
A megtorlás kezdete .. .87 A megtorlás második szakasza .. .88 A kommunista rendszer restaurálása .. .94 A Kádár-rendszer
A FORRADALOM UTÓÉLETE
A forradalom emlékezete ...99 Népfelkelés, forradalom, szabadságharc ...103 Kié 1956?
DOKUMENTUMOK
A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI CÍMŰ FEJEZETHEZ
Nagy Imre: Miniszterelnöki expozé, 1953. július 4. .. .109 Az ENSZ Alapokmánya, 1945. június 26. ...111 Déry Tibor felszólalása a Petőfi Kör sajtóvitáján, 1956. június 27. ...112 Rákosi Mátyás felszólalása az MDP KV ülésén, 1956. július 18. ...115 Mikojan jelentése az SZKP KB-nak, 1956. július 18. ...116 Andropovlevele az SZKP KB Elnökségének, 1956. augusztus 30. ...118 Gerő Ernő felszólalása az MDP KV ülésén, 1956. július 18. .. .120 Soha többé! A Szabad Nép vezércikke, 1956. október 6. ...121 Münnich Ferenc beszéde Rajk László és társai temetésén, 1956. október 6.
A TÜNTETÉS, FELKELÉS, SZABADSÁGHARC CÍMŰ FEJEZETHEZ
A szegedi MEFESZ felhívása, 1956. október 16. ...124 A műegyetemisták 16 pontja, 1956. október 22. ...124 A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem diákjainak követelései, 1956. október 22. ...126 Új, tavaszi seregszemle. A Szabad Nép vezércikke, 1956. október 23. .127 A magyar írók kiáltványa, 1956. október 23. ...129 Andropov jelentése a szovjet külügyminisztériumnak, 1956. október 11.
...130 Zimándi Pius naplója, 1956. október 23. .132 Nagy Imre beszéde, 1956. október 23. ...136 Geró Ernő rádióbeszéde, 1956. október 23. ...137 Angyal István saját kezű vallomása 1956. október 23-ról ...139 A DIMÁVAG dolgozóinak 21
pontja, 1956. október 23. ...140 Andropov távirata a szovjet külügyminisztériumnak, 1956. október 23.
A HARCBAN AZ ORSZÁG CÍMŰ FEJEZETHEZ
Zsukov és Szokolovszkij jelentése, 1956. október 24. ...145 Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. október 24. ...146 Iván Kovács László önvallomása 1956. október 25-26-ról ...147 Mikojan és Szuszlov jelentése az SZKP KB-nak, 1956. október 25. ...148 Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. október 25. ...150 Kádár János rádióbeszéde, 1956. október 25. ...151 A nép nevében! Az Igazság első számának vezércikke, 1956. október 25. ...152 Nagy Imre tárgyalása a borsodi munkásküldöttséggel, 1956. október 26. ...153 Kiss János rendőr főhadnagy jelentése a Borsod megyei rendőrkapitánynak 1956. október 26-ról ...155 A SZOT kibontakozási javaslata, 1956. október 26. ... 157 Az MDP KV nyilatkozata, 1956. október 26.
A FORRADALOM GYŐZELME CÍMŰ FEJEZETHEZ
A győri vagongyár munkástanácsának követelései, 1956. október 27. ...160 Futó Dezső: Tiszta párt, tiszta újság, tiszta út, 1956. november 1. ...161 Szigethy Attila beszéde, 1956. október 26. ...162 A SZOT és forradalmi szervezetek közös felhívása, 1956. október 28. ...164 Híven az igazsághoz! A Szabad Nép vezércikke, 1956. október 28. ...165 Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. október 28. ...166
J. F. Dulles: Beszéd a dallasi Világpolitikai Tanács előtt, 1956. október 27. ...168 A Tabi Járás Forradalmi Nemzeti Bizottságának követelései, 1956. október 30. ...170 A corvinisták fegyverszüneti feltételei, 1956. október 28. ...170 Angyal István saját kezű vallomása 1956. október 29-ról ...171 A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása, 1956. október 28. ...172 Nagy Imre rádióbeszéde,
1956. október 30. ...173 Németh László: Pártok és egység, 1956. november 1....174 Tildy Zoltán rádióbeszéde, 1956. október 30. ...176 Kéthly Anna: Szociáldemokratákvagyunk! 1956. október 31. ...177Németh László: Emelkedő nemzet, 1956. november 2. ...178 Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt! A Függetlenség vezércikke, 1956. október 30. ...180 A Dunántúli Nemzeti Tanács programja, 1956. október 30.
A GYŐZTES NAPOK CÍMŰ FEJEZETHEZ
Hruscsov előterjesztése az SZKP KB Elnökségének ülésén, 1956. október 31....184 A nemzetőrség főparancsnokságának közleménye, 1956. november 1. ...185 A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány felhívása, 1956. október 31. ...186 Nagy Imre rádióbeszéde, 1956. november 1. ...187 Kádár János rádióbeszéde, 1956. november 1. ...187 Gyenes Antal begyűjtési miniszter rádiónyilatkozata,
1956. október 30. ...189 A Magyar Vagon- és Gépgyár Munkástanácsának határozata, 1956. november 3. ...190 A temesvári egyetemisták memoranduma, 1956.október 30. ...191 Mindszenty József rádióbeszéde, 1956. november 3.
A MAGY\RORSZÁG ELLENÁLL CÍMŰ FEJEZETHEZ
A Kádár-kormány felhívása, 1956. november 4. ...195 Nagy Imre rádiószózata, 1956. november 4. ...198 Bibó István kiáltványa, 1956. november 4. ...198Jelentés a Szovjetunióba internáltakról, 1956. november 15. ...199 Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 8. ...200 Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 4. ...201 Iván Kovács László önvallomása 1956. november 4-ről ...202 Zsukov jelentése a magyarországi helyzetről, 1956. november 5. ...202 Angyal István saját kezű vallomása az 1956. november 4-e utáni harcokról ...203 A budapesti szovjet városparancsnok 1. sz. parancsa, 1956. november 6. .. .204 Maros József naplója, 1956. november 7. .. .205 A magyar újjászületés tízparancsolata, 1956. november 10. .. .208 A Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom első röplapja, 1956. november 14. ...209 Bibó István: Expozé és Tervezet, 1956. november 6. ...209 A Nagy-budapesti Központi Munkástanács határozata, 1956. november 14. .. .213 A Nagy-budapesti Központi Munkástanács memoranduma, 1956. december 6. .. .214 Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata, 1956. december 5. ...217 A Nagy-budapesti
Központi Munkástanács sztrájkhatározata, 1956. december 8. ...221 Hungaricus [Fekete Sándor]: Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól, 1956. december vége
A MEGTORLÁS ÉS RESTAURÁCIÓ CÍMŰ FEJEZETHEZ
Az 1956/28. sz. tvr. a rögtönbíráskodás elrendeléséről, 1956. december 11. ...223 Az 1956/32. sz. tvr a rögtönbíráskodásról szóló 1956/28. sz. tvr kiegészítéséről, 1956. december 12. ...224 Az ENSZ különbizottságának jelentése, 1957. június 20. ...224 Domokos József megnyitója az országos bírói értekezleten, 1957. március 28. ...226 Az 1957/34. sz. tvr a népbírósági tanácsokról, 1957. június 15.
..229 Nagy Imre az utolsó szó jogán elmondott beszéde, 1958. június 15. ...230 Tamási Áron: Gond és Hitvallás. A magyar írók nyilatkozata 1956. december 28. ..230 Az 1963. évi amnesztia, 1963. március 22.
A FORRADALOM UTÓÉLETE CÍMŰ FEJEZETHEZ
A Történelmi Igazságtétel Bizottsága felhívása, 1988. május ...234 Vásárhelyi Miklós: A múlt tanít és kötelez, 1989. június 16. ...235 Az 1990. évi XXVIII. sz. törvény az 1956. októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról, 1990. május 3. ...236 Albert Camus: A magyarok vére, 1957. október
VISSZAEMLÉKEZÉSEK
A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI CÍMŰ FEJEZETHEZ
Torbók Gyula: Új világ kezdett kitárulni előttem .. .239 Rákosi Mátyás: 1956 nyara .. .242 Bogár Károly: Ifjúsági parlament a DIMAVAG-ban
A TÜNTETÉS, FELKELÉS, SZABADSÁGHARC CÍMŰ FEJEZETHEZ
Kiss Tamás: Szeged, október 16. ...245 Lipták Béla: Csoda a műegyetemen ...248 Marosán György: A pártvezetés október 23-án ...251 Karátson Gábor: A Sztálin-szobor ledöntése .. .253 Zólomy László: A Rádió ostroma .. .254 Garab Imre: A forradalom kezdete Debrecenben .. .259 Puchert János: A honvédség mozgósítása október 23-án
A HARCBAN AZ ORSZÁG CÍMŰ FEJEZETHEZ
Pongrátz Gergely: Meghalunk, de előbb megfizetünk érte .. .262 Márton Endre: A Kossuth téri sortűz .. .263 Bogár Károly: A miskolci munkásküldöttség Nagy Imrénél ...265 Kabelács Pál: A fegyveres felkelés ...267 Márton Endre: Fegyveres harc 271 Benőcs Bertalan: A miskolci sortűz és népítélet ...272 Gíber Katalin: Sortűz Mosonmagyaróváron
A FORRADALOM GYŐZELME CIMU FEJEZETHEZ
Parádi Gyula: Sortűz Tiszakécskén ...277 Perbíró József: Szeged és szerepem ...278 Tátrai János: A forradalom falun ...281 Pokol Zoltán: A templom teljesen megtelt ...282 Hegedűs András: Menekülés Magyarországról ...283 Nagyidai József: A Köztársaság tér október 30-án
A GYŐZTES NAPOK CÍMŰ FEJEZETHEZ
Király Béla: Előkészületek a nemzetőrség főparancsnokságának felállítására ...287 Marosán György: Letartóztatásom története - 1956. október 31. ...288 Márton Erzsébet: Marosán György letartóztatása .. .291 Széli Jenő: Borsodi bányászok a miniszterelnöknél ...292 Nagy Elek: A munkástanácsok a kormány mellé álltak ...293 Kovács István: A magyar tárgyalóküldöttség letartóztatása Tökölön
A MAGYARORSZÁG ELLENÁLL CÍMŰ FEJEZETHEZ
Váradi Gyula: A Honvédelmi Minisztérium november 4-én ...300 Bibó István: Úgy éreztem, hogy Nagy Imre helyett kell valamit cselekedni .. .302 Kiss József: A Borsod Megyei Munkástanács elhurcolása .. .306 Kopácsi Sándor: Az ellenállás értelmetlen ...309 Pokol Zoltán: November 4-e Záhonyban ...311 Nagy Elek: Csepel eleste ...314 Mécs Imre: Végtelen gyűlöletet és elkeseredést éreztem .. 316 Lukách Tamás: Késhegyig menő harc folyt .. .318 Göncz Árpád: Az indiai közvetítés .. .321 Újhelyi Szilárd: A Nagy Imre-csoport deportálása .. .323 Tóth Miklós: A december 8-i salgótarjáni sortűz ..326 Rácz Sándor: Letartóztatás a Parlamentben .. 328 Gereben István: A határ nyitva volt.
A MEGTORLÁS ÉS RESTAURÁCIÓ CÍMŰ FEJEZETHEZ
Ungváry Rudolf: Bosszúállás Miskolcon ...333 Wittner Mária: A megtorlás ...336 Regéczy-Nagy László: Tanúként a Nagy Imre-perben
A FORRADALOM UTÓÉLETE CÍMŰ FEJEZETHEZ
Orbán György: Az ítélet egy életre szólt .. 343 Szilágyi Júlia: Harc a végtisztességért
ÉLETRAJZOK
KISLEXIKON
Névmutató
Ajánlott irodalom
Rövidítések

 

Oldalszám: 434

Kiadási év: 2001

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.