Nincs termék a kosárban!

Pásztor Cecília (szerk.):

Pásztor Cecília (szerk.): "... ahol a határ elválaszt" Trianon és következményei a Kárpát-medencében

Cikkszám : S9637243453
Kiadó:
Nógrád Megyei Levéltár
Fogyasztói ár7.450 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A Nógrád Megyei Levéltár, kapcsolódva a Magyar Millennium évének rendezvénysorozatához, 2001. január 29-31. között Balassagyarmaton konferenciát rendezett XX. századi határváltozások címmel.
A megjelölt téma és a kiválasztott korszak ismeretében nem meglepő, hogy a felmerülő problémák közül a Trianon-kérdéskör jelent meg a legtöbb előadásban. A nemzetközi erőviszonyok megváltozásával, újrarajzolt országhatárokkal záruló első világháború Magyarország számára jelentős területveszteséget hozott. Ezt sokként élték meg a magyarok, akár beszéltek, pontosabban akár beszélhettek róla, akár nem.
Trianon a rendszerváltás után újra lekerült a tabuk listájáról, sőt a határváltozások vitathatatlanul máig érő hatásai a politikai disputákba is visszatértek.

Tartalom

"Trianoni nemzedék" - Területi változások és a két világháború közötti Magyarország
Beluszky Pál: A modernizáció területi differenciái a századelő Magyarországán
Hajdú Zoltán: A magyar földrajztudomány országszemlélete Trianon előtt és után
Ormos Mária: Trianon és a magyar gazdaság
Gyáni Gábor: Társadalmi struktúrák és szociálpolitikai kihívások a két világháború között
Zeidler Miklós: Irredenta kultusz Magyarországon a két háború között
Pomogáts Béla: Trianon és a magyar irodalom
Szakály Sándor: A trianoni békediktátum és az önálló magyar hadsereg létrehozása
Majdán János: A vasút szerepe a határok kialakulásában
Pritz Pál: Nemzetközi háborús válság és Magyarország, 1938-1941
"Egy térség, ahol a határ elválaszt..." - A szlovák-magyar határ kialakulása és következményei
Kocsis Káoly: A közigazgatási térfelosztás változásai a mai Szlovákia területén a XX. században
Romsics Ignác: Az I. világháború alatti cseh-szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák-magyar határról
Szarka László: A szlovák autonómia alternatívája 1918 őszén
Peter Zelenák: Szlovákia 1918-1939 közötti politikai és területi integritásának problémája
Marián Hronsky: A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák-magyar végleges határ a cseh-szlovák javaslatok és követelések tükrében
Suba János: Egy határmegállapító bizottság anatómiája: A magyar-csehszlovák határmegállapító bizottság szervezete 1921-1925
Bacsa Gábor: Határviták Salgótarján térségében (Somoskő és Somoskőújfalu) 1921-1924
Sallai Gergely: Az első bécsi döntés megítélése a szlovák és a magyar történeti irodalomban
Ilyés Zoltán: Az 1938-as határváltozás és a felső-Bódva-völgyi németség (Mecenzéf, Stósz)
Vadkerty Katalin: A belső telepítések Csehszlovákiában a második világháborút követő években
Molnár Judit: Egy térség, ahol a határ elválaszt. Kéepk a Sajó és a Hernádközötti magyar-szlovák határvidék társadalomföldrajzi vizsgálataiból
"Identitás, tér és társadalom" - A határváltozások regionális hatásai
Tóth József - Trócsányi András - Elekes Tibor: A térszerkezet változásai Erdélyben a XIX. századtól napjainkig
Kánya József: Erdély regionális fejlődése a XX. században
Fleisz János: Nagyvárad vonzáskörzetének és funkcióinak beszűkülése Trianon után
Eördögh István: Az olasz kormány és a Vatikán állásfoglalása a román offenzíváról 1918-1919-ben
Oláh Sándor: Kormányzati fejlesztések a Székelyföldön, 1940-1944
L. Balogh Béni: A magyar és a román történetírás a második bécsi döntésről (1945-1989)
Fedinec Csilla: Kárpátaljai autonómia, határváltozások 1918-1944
Eke Pálné Zamárdi Ilona: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határváltozások és hatásuk a megye gazdaságára és társadalmára
Süli-Zakar István: Hajdú-Bihar megyei közigazgatási határváltozások
Sebők László: Trianon hatása a jugoszláviai magyar kisebbség demográfiai alakulására
Szónokyné Ancsin Gabriella: A magyar-jugoszláv gazdasági kapcsolatok A Dél-Alföld határ menti térségében
Pál Ágnes: A Dél-Alföld társadalom- és gazdaságföldrajza a XX. században
Hornyák Árpád: A Bácska határainak változása 1919-1920-ban
Csóti Csaba: A Mura-Dráva határ néhány történeti problémája (1910-1955)
Mohos Mária: A határ elválasztó és összekapcsoló szerepe a magyar-szlovén határszakaszon

 

 

Oldalszám: 560

Kiadási év: 2002

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.