Nincs termék a kosárban!

Oross András: A Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése

Oross András: A Magyar Királyság törökellenes határvédelmi rendszerének felszámolása és átszervezése

Cikkszám : S9789630872942
Kiadó:
Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány
Fogyasztói ár4.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A könyvben a szerző részletesen vizsgálja az 1702. évi várrombolási rendelet keletkezésének körülményeit, tartalmát és megvalósulását. Ebből kitűnik, hogy a magyar történetírásban elterjedt és a köztudatban is messzemenőkig rögzült kép, miszerint a Habsburg-uralkodók (nevezetesen I. Lipót és utódai) pusztán magyarellenességből számolták fel a közel másfél évszázadon át a Magyar Királyság védelmi rendszerét alkotó katonai objektumok és végvárak egy részét, téves. Az 1702. év eseményeinek vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy a XVIII. század eleji várrombolás egy több esztendeje, sőt több évtizede elindult folyamat csúcspontja volt, amelynek előzményei ugyancsak tisztázandók.

Tartalom

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
BEVEZETÉS
HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS
A korszak kutatásának eddigi megközelítései és nagyobb összegzései
A magyar és idegen nyelvű szakirodalom ismertetése
A KUTATÁS KERETEI ÉS MÓDSZEREI
A felhasznált források, forrástipusok és levéltárak
Kutatási módszerek és célkitűzések
A vizsgálatok időbeli határai
A kutatás földrajzi határai
A HADSEREGELLÁTÁS ÉS AZ EZZEL ÖSSZEFÜGGÖPÉNZÜGY1GAZG AT ÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE A XVII-XVI1L SZÁZAD FORDULÓJÁN
A hadsereg ellátásáért felelős központi kormányszenek a Habsburg Monarchiában
A Magyar Királyság pénzügyigazgatása a XV11-XV1II. század fordulóján
A HATÁRVÉDELMI RENDSZER FELSZÁMOLÁSÁNAK HADÜGYI ASPEKTUSAI
A hadügy és a várharcászat mennyiségi és minőségi változásainak legfontosabb jellemzői
Hadügyi elképzcléscka XVII. század végi magyarországi berendezkedési tervezetekben
FŐKAPITÁNYSÁGOKBÓL HATÁRŐRVIDÉK-RENDSZER: A HATÁRVÉDELEM ÁTSZERVEZÉSE 1683 ÉS 1703 KÖZÖTT
Új területi katonai parancsnokságok kialakulása és a végvidéki főkapitányságok megszűnése
Az új törökellenes határvédelmi rendszer megszervezése: a Határőrvidék létrejötte és szervezete
A HATÁRVÉDELMI RENDSZER KATONAI OBJEKTUMAINAK FELSZÁMOLÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE
Várrombolások a XV1-XVII. századi Magyarországon
Regi végvárak új szerepkörben a nagy török háború idején
Mítosz és valóság: az 1699. és 1702. évi várrombolási rendeletek megvalósítása
Új építkezések a Magyar Királyságban: várerodítések és kaszámyaépílések
Nagyszabású várépitkezések: Buda, Eszék, Arad
Katonai és kamarai érdekek összecsapása: esettanulmányok egyes stratégiailag fontos várak építésére
Új korszak előfutára: kaszárnyaépítkezések a XVII-XVIII. század fordulóján
VÁRŐRSÉGEK ÉS PARANCSNOKAIK
Állandó és ideiglenes várőrségek és várkapitányok a magyarországi erődítményekben
A magyar várörségek szerepe és szolgálatvállalásuk a formálódó állandó hadseregben
A HADI FINANSZÍROZÁS ÚJ ALAPOKRA HELYEZÉSE A XVII-XVIII. SZÁZAD FORDULÓJÁN
A Habsburg Monarchia hadsereg-linanszírozásának alapkérdései
új adóigazgatás és hadsereg-finanszírozás az osztrák-cseh tartományokban
Katonai kiadások és hadsereg-finanszírozás Magyarországon
A végvárrendszer és a formálódó állandó hadsereg alakulatainak finanszírozása és ellátása
Regimentek. szabad századok, idegen várparancsnokok
Magyar helyőrségek és a végvári haderőből toborzott mezei alakulatok
ÖSSZEGZÉS
FÜGGELÉK
FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK
HELY- ÉS NÉVMUTATÓ
IDEGEN NYELVŰ REZÜMÉK

 

Oldalszám: 356

Kiadási év: 2013

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.