Nincs termék a kosárban!

Orbán Balázs: Torda város és környéke 1-2.

Orbán Balázs: Torda város és környéke 1-2.

Cikkszám : S9630739615
Kiadó:
Európa Kiadó
Fogyasztói ár1.650 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A "Székelyföld leírása" című művem megírásakor Torda városát is be akartam foglalni az Aranyosszéket tárgyaló V. kötetbe, nemcsak azért, mert lakosainak nagy része székely eredetű s mert e város és a székelység jogviszonyai, szokásai és intézményei közt sok hasonlatosságot találtam, hanem azért is, mert az földrajzilag Aranyos-székkel, múltja és történelme által a székelységgel szorosan összefügg. De a midőn kutatásaimat s tanulmányaimat Torda városára is kiterjesztém, csakhamar meggyőződtem, hogy a kép sokkal nagyobb, hogysem a tudomány kára nélkül a szűk keretbe beszorítható lenne; valamint arról is meggyőződtem, hogy Torda város leírása nagyobb tért és figyelmet érdemel, mintsem egy más törvényhatósággal kapcsolatosan, tehát mellékesen, foganatosítható lenne.
Az anyag rendkívüli bőségéből és érdekes voltából kitűnt, hogy a kitűzött cél csak úgy lesz e szép és nagy múlttal bíró városhoz méltóan elérhető, ha azt egy önálló monográfia tárgyává teszem. E meggyőződés hozta létre e kötetet, a mely e szerint "Székelyföld leírása" című művem kiegészítő, de önálló része s mintegy függeléke.
Ily mű helyes megírása előre föltételezi, hogy az ismertetendő vidék vagy város iránt előszeretettel és kiváló vonzalommal viseltessünk, át kell hogy hassa lelkünket, sőt egész valónkat ama lelkesedés, a szívnek azon költői emelkedettsége, a mi nélkül az ily - vasszorgalmat igénylő - művet létrehozni nem lehet, mert csak a tárgy szeretete, a céltudatos iparkodás tudja cselekvő éberségben tartani azon rendkívüli erőfeszítéssel járó munkát és nem lankadó munkakedvet, a mely évek hosszú során át foglalkoztatja az emberi ész gondolkozó műhelyét: az agyat.
Bennem élt, sőt teljesen uralta és elfoglalta lelkemet Torda városa iránt azon előszeretet és mély érdeklődés, a melyet nemcsak a múltja iránti bámulat, de a jelene iránti tisztelet is folyton táplált, éberségben tartott ép oly mérvben, mint a hogy a "Székelyföld leírása" hosszas és terhes munkája alatt át voltam hatva s felvillanyozva éreztem egész valómat s szellemem összes tevékenységét.
Örömöm tiszta, hálám a Gondviselés iránt mély, hogy e nagy és terhes feladatot legjobb meggyőződésem szerint úgy teljesíthettem, miszerint Magyarország e kis hazarésze klasszikus-kori emlékekben gazdag, hazafias érdemekben dús városát régi fényében mutathatom be az olvasó-közönségnek, hogy ezáltal őt megillető magas polcra emelve, lakosainak egy szebb jövő iránti önbizalmát föléleszthessem s így a múlt erőteljes törzsébe a jobb jövőnek termő ágát beolthassam.
Íme, a kitartó munka igénytelen eredménye, melyet Torda város derék polgárainak szeretettel mutat be és tisztelettel nyújtja át.

Orbán Balázs

 

Oldalszám: 540 + 624

Kiadási év: 1986

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.