Nincs termék a kosárban!

Molnár András, Szabó Péter: Zalai honvédek Erdélyben - Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940

Molnár András, Szabó Péter: Zalai honvédek Erdélyben - Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940

Cikkszám : 9789637226816
Kiadó:
Zala Megyei Levélrár
Fogyasztói ár3.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Amikor a magyar királyi honvédség alakulatai az 1940. augusztus 30-án meghozott második bécsi döntés értelmében megkezdték Észak-Erdély és a Székelyföld birtokbavételét, a 2. hadsereg III. hadtestének kötelékébe tartozó nagykanizsai 9. önálló gyalogdandár katonái a Sebes-Körös völgyében, az újonnan megállapított déli határ mentén vonultak be a visszatért területekre. A zalai honvédek szeptember 6. és 11. közötti, Nagyvárad előterétől a Királyhágón át Kolozsvárig tartó észak-erdélyi bevonulása békés diadalmenet volt, melyet sehol sem kísértek incidensek vagy atrocitások. A román uralom alól felszabadult magyar lakosság mindenütt kitörő lelkesedéssel fogadta, és boldogan látta őket vendégül.
Az Észak-Erdélyben, elsősorban Kolozsváron töltött hetek életre szóló, felejthetetlen élményt jelentettek a bevonulásban résztvevő zalai honvédek számára. Az 1940. májusi mozgósítás és az észak-erdélyi bevonulás egyes mozzanatait, helyszíneit és szereplőit számos zalai tiszt és honvéd örökítette meg - ma már leszármazottaik által őrzött - levélben, naplóban, visszaemlékezésben vagy amatőr fényképeken. Ezek közül a legfontosabb, forrásértékű szövegeket és fotókat válogattuk ki, hogy az észak-erdélyi bevonulás 75. évfordulóján korabeli sajtótudósításokkal kiegészített dokumentumkötettel állítsunk emléket a történelmi jelentőségű eseményeknek, illetve az abban résztvevő zalai honvédeknek.

Tartalom

Előszó

Bevezetés

Történelmi háttér
A 9. önálló gyalogdandár részvétele a visszatért észak-erdélyi területek birtokbavételében
A naplók és visszaemlékezések szerzőinek életrajzai

Dokumentumok a 9. önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról
9. önálló gyalogdandár egésze
1.    A III. hadtest parancsnokságának harcérték-jelentése a 9. önálló gyalogdandárról, 1940. szeptember 1
2.    Sajtótudósítás a 9. önálló gyalogdandár észak-erdélyi bevonulásáról, 1940. szeptember 6-11
3.    Sajtótudósítás a zalai honvédek 1940. szeptember 22-ei kolozsvári barátságos futballmérkőzéséről

9. könnyű tüzérezred
4.    Andor Gergely tartalékos tizedes, a 9/7. üteg géppuskás rajparancsnoka naplófeljegyzései az észak-erdélyi bevonulásról
5.    Dr. Komár György tartalékos zászlós, a 9/3. üteg tisztje visszaemlékezése az észak-erdélyi bevonulásra (részletek)

17. gyalogezred
6.    Kaltróy Antal őrnagynak, a 17. gyalogezred ezred 1. segédtisztjének visszaemlékezése az észak-erdélyi bevonulásra (részletek)
7.    Rózsa Gyula hadnagy, a 17. gyalogezred ezredközvetlen aknavető századának szakaszparancsnoka visszaemlékezése az észak-erdélyi bevonulásra (részletek)
8.    Takács Elemér honvéd, a 17/1. zászlóalj katonája naplója az észak-erdélyi bevonulásról (részletek)
9.    Takács Elemér honvéd, a 17/1. zászlóalj katonája visszaemlékezése alakulata hazatérésére (részletek)
10.    Szende László főhadnagy, a 17/1. zászlóalj géppuskás századának parancsnoka visszaemlékezése az észak-erdélyi bevonulásra
11.    Péchy György hadnagy, a 17/III. zászlóalj segédtisztje visszaemlékezése alakulata észak-erdélyi bevonulására (részletek)


47. gyalogezred
12.    Dr. Szabó Sándor hadapród őrmester, a 47. gyalogezred ezredközvetlen aknavető századának szakaszparancsnoka visszaemlékezése az észak-erdélyi bevonulásra (részletek)
13.    Sólyomvári György hadnagy, a 47/11. zászlóalj távbeszélő szakasza parancsnokának naplófeljegyzései az észak-erdélyi bevonulásról
14.    Kemendy Géza hadapród őrmester, a 47/11. zászlóalj géppuskás százada szakaszparancsnokának levele és levelezőlapjai a feleségéhez az észak-erdélyi bevonulásról
15.    Kemendy Géza hadapród őrmester, a 47/11. zászlóalj géppuskás százada szakaszparancsnokának visszaemlékezése az észak-erdélyi bevonulásra (részletek)
16.    Dr. Pais János tartalékos hadnagy, a 47/111. zászlóalj rohamosztaga parancsnokának visszaemlékezése alakulata észak-erdélyi bevonulására (részletek)

Rövidítések jegyzéke
Képek jegyzéke
Fényképek a 9. önálló gvalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról
Előkészületek Erdély birtokba vételére (1940. május - szeptember 5.)
Bevonulás Észak-Erdélybe (1940. szeptember 6. - szeptember 11.)
Zalai honvédek Kolozsváron (1940. szeptember 11. - szeptember vége)
Hazatérés Kolozsvárról (1940. szeptember vége - október eleje)

 

Oldalszám: 192

Kiadási év: 2015

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.