Nincs termék a kosárban!

Mikó Gábor: A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici

Mikó Gábor: A középkori Magyar Királyság törvényei és a Corpus Juris Hungarici

Cikkszám : S9789634162414
Kiadó:
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Fogyasztói ár4.000 Ft
Ár / kg:

A kötet annak a monumentális munkának a történetét mutatja be, amelynek eredményeként Mossóczy Zakariás és Telegdy Miklós 1584-ben megjelentette a középkori és kora újkori magyar törvények első nyomtatott gyűjteményét. Ez a kollekció lett később a nevezetes Corpus Juris Hungarici alapja. A törvények sora a Mossóczy-Telegdy-féle kötetben annak megjelenése előtt fél évezreddel, Szent István korával kezdődik, így felmerül a kérdés, hogy mennyiben hitelesek ezek a nagyon régi, ám máig használt és idézett törvényalkotási emlékek. A szerző annak történetét rekonstruálja, hogy milyen források - kéziratok, oklevelek - alapján állapították meg a szerkesztők a középkori és egyes kora újkori törvények szövegét. A forráskorpusz körülhatárolása után az egyes kódexek megbízhatóságát vizsgálja, majd konkrét példákon keresztül mutatja be és értékeli a 16. században élt összeállítók szövegkiadói munkáját. A kötet utolsó fejezete a legrégibb, 11. századi dekrétumok fennmaradásának történetét vázolja fel.

Arpadiana V.

Tartalom

ELŐSZÓ
A „RÉGI” JOGANYAG ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEK A CORPUS JURIS HUNGARICI MEGJELENÉSE ELŐTT
Werbőczy és a Tripartitum
A Hármaskönyv megújítása: a Quadripartitum
A Quadripartitum kéziratos példányai
A bécsi császári könyvtár egykori Négyeskönyv-példánya
A sárospataki Református Kollégium Quadripartitum-példánya
Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. Lat. 1765. jelzetű példánya
A keszthelyi Festetics-könyvtár egykori Quadripartitum-példánya
Az esztergomi Batthyány-könyvtár Quadripartitum-példánya
Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. Lat. 512. jelzetű példánya
A pécsi Klimó-könyvtár Quadripartitum-példánya
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár Quadripartitum-példánya
A nádasdladányi Nádasdy-könyvtár Quadripartitum-példánya
Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. Lat. 3647. jelzetű példánya
Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. Lat. 4512. jelzetű kézirata
A nagyszombati jezsuita kollégium 1. Quadripartitum-példánya
A nagyszombati jezsuita kollégium 2. Quadripartitum-példánya
A nagyszombati jezsuita kollégium 3. Quadripartitum-példánya
Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. Lat. 525. jelzetű kézirata
A dekrétumok összegyűjtése
Részösszegzés
A MAGYAR TÖRVÉNYEK KÉZIRATOS GYŰJTEMÉNYEI (12–16. SZÁZAD)
Középkori törvénygyűjtemények
Admonti kódex
Budai János kódexe
Thuróczy-kódex
16. századi törvénygyűjtemények
Nyárády János gyűjteménye
Ilosvay-kódex
A Gregoriánczi–Nádasdy–Festetics kódexek családja
Gregoriánczi-kódex
Az úgynevezett „nagyobb” Nádasdy-kódex
A Festetics-féle törvénygyűjtemény
A Kollár-féle I. kódex és a Bajor Állami Könyvtár törvénygyűjteményének családja
Kollár-féle I. kódex
A müncheni Bayerische Staatsbibliothek Clm 13192. jelzetű kódexe
Lőcse város levéltárának törvénygyűjteményei
Lőcse város levéltárának úgynevezett „III.” kódexe
Melchior Genersich törvénygyűjteménye
A „kisebb” Nádasdy-kódex és a nagyszombati jezsuita kollégium törvénygyűjteményének családja
Az úgynevezett „kisebb” Nádasdy-kódex
A nagyszombati jezsuita kollégium kézirata
További, kódexcsaládokba nem besorolható kéziratok
A Debreceni Református Kollégium kódexe
Az úgynevezett „nagyobb” Esterházy-kódex
Az úgynevezett „kisebb” Esterházy-kódex
A herceg Esterházy-levéltár törvénygyűjteménye
Jeszenszky Dániel kézirata
Beniczki János kézirata
Kassa város levéltárának törvénygyűjteménye
Kassa város levéltárának II. törvénygyűjteménye
Monoszlóy Miklós és Monoszlóy András törvénygyűjteménye
A Magyar Udvari Kamara Számvevőségének törvénygyűjteménye
Az Országos Széchényi Könyvtár Fol. Lat. 516. jelzetű kézirata
Az Országos Széchényi Könyvtár Quart. Lat. 394. jelzetű kézirata
A bártfai levéltár úgynevezett „nagyobb” törvénygyűjteménye
Selmecbánya város levéltárának „IV.” törvénygyűjteménye
Részösszegzés
A MAGYAR TÖRVÉNYEK ELSŐ NYOMTATOTT KIADÁSA (1584) ÉS MOSSÓCZY ZAKARIÁS
Mossóczy pályája és műveltsége
A Corpus Juris Hungarici felépítése és a kéziratos törvénygyűjtemények szerkezete
Részösszegzés
MIKÉNT TÖRTÉNT A CORPUS JURIS SZÖVEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA A GYAKORLATBAN?
Okleveles példányok
A Corpus Juris Hungarici szövegváltozata
Részösszegzés
Zsigmond király parancslevele
A HITELES TÖRVÉNYPÉLDÁNYOK FELHASZNÁLÁSA A CORPUS JURIS SZERKESZTÉSE SORÁN
Bevezetés
Hiteles dekrétumpéldányok a középkorból
Hiteles dekrétumpéldányok a kora újkorból
Részösszegzés
A „SZENT KIRÁLYOK TÖRVÉNYEI” A CORPUS JURISBAN
Historiográfiai áttekintés
A dekrétumok fennmaradása
A törvények egységes hagyományának eredete
Könyvtári és levéltári rövidítések jegyzéke
Forrás- és irodalomjegyzék
Földrajzi és személynévmutató

 

Oldalszám: 252

Kiadási év: 2021

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.