Nincs termék a kosárban!

Köztes Európa vonzásában Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére

Köztes Európa vonzásában Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére

Cikkszám : S9786155181696
Kiadó:
Kronosz Kiadó
Fogyasztói ár5.000 Ft
Ár / kg:

Font Márta életútjának döntő része Pécs városához kötődik. Itt született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Ezután közel másfél évtizedes szegedi kitérő következett. 1970–1975 között a József Attila Tudományegyetem történelem–orosz szakos hallgatója, majd később oktatója volt. 1983-ban tért vissza szülővárosába, s a Pécsett meginduló egyetemi tanárképzés egyik alapítója lett, az akkori Tanárképző Kar Történelem Tanszékén. 1995 óta a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék vezetője. Két cikluson át a Bölcsészettudományi Kar dékánja, később a PTE rektorhelyettese volt. 1990-ben szerzett kandidátusi címet, 1997-ben habilitált, 1998-ban pedig egyetemi tanári kinevezést kapott. Az MTA doktora címet 2003-ban nyerte el. Számos monográfi át publikált az Árpád-kori magyar történelem, a Kijevi Rusz és a „Köztes-Európának” nevezett régió korai történetének tárgykörében magyar, orosz, angol és német nyelven. Imponáló mennyiségű tanulmányt jegyez rangos külföldi kiadványokban, nemzetközi konferenciák, szimpóziumok meghívott előadója. Munkásságának hazai és nemzetközi elismertségét olyan díjak jelzik, mint a Széchenyi Professzori Ösztöndíj vagy az, hogy 2002-ben a mainzi Akademie der Wissenschaften und Literatur levelező tagjai közé választotta.

Tartalom

Köszöntő-Laudatio
Tabula Gratulatoria
Tanulmányok - Studies
ALMÁSI TIBOR: A tárcai kerület tizedperének tanúvallomásai 1332-ből
ÁRVÁI TÜNDE: A „sohasem volt" szepesi prépost. Garai János veszprémi püspök pályafutása
Bagi Dániel: Sclavonia a Magyar-lengyel krónikában
BARABÁS Gábor: Enoch domonkos szerzetes és Cognoscens esztergomi olvasókanonok bírói működése az 1230-as években. Adalékok a pápai kiküldött bíróság magyarországi történetéhez
BÓTOR TÍMEA: Adalékok az önálló orosz pravoszláv egyház megteremtésének történetéhez (13-15. század közepe)
C. Tóth Norbert: A királyi pár Csehországban 1522-1523
CEVINS, Marie-Madeleine DE: Christianisme, royauté et identité nationale en Hongrie á la fin du Moyen Age
CSUKOVITS ENIKŐ: Kelet-Európa országai a középkori térképeken
E. KOVÁCS PÉTER: Vénusz vonzásában. Zsigmond király és az itáliai hölgyek
FALVAY DÁVID: Árpád-házi Szt. Margit és Marguerite Porete
FEDELES Tamás: „Ad visitandumque sepulchrum sanctissimi regis Ladislai". Várad kegyhelye a késő középkorban
GUSAROVA, TATJANA: II. Miksa és a magyar korona
HERBERS, KLAUS: Blicke in die Zukunft im Mittelalter
lOGNA-PRAT, DOMINIQUE: La „substance" de l'Église (XIIe-XVe siécle)
JANKOVTS László: A költő, a király és a csillag
KERSKEN, NORBERT: Gescheiterte politische Eheverbindungen im östlichen Europa
KISS Gergely: Mutatis mutandis? A magyar főpapok jogfelfogásának változásai a 12. század második és a 13. század első felében
KONDOR Márta: Fejedelmi frigyek, választási ígéretek: Luxemburgi Zsigmond első koronái
KOSZTA LÁSZLÓ: Pécs városszerkezete a 11. századtól a 14. század közepéig
KÖRMENDI Tamás: A zágrábi püspökség alapítási éve
MAJOROSSY JUDIT: A test és a lélek fürdője. A középkori pozsonyi fürdőkről
MÜHLE, Eduard: Zu den Anfängen des mittelalterlichen Adels in Polen. Das Beispiel des Piotr Wlostowic
OLAJOS Teréz: Homérosi reminiszcenciák a 7. századi bizánci történetíró, Theophylaktos Simokattés művében
PÁLFFY Margit: "... scilicet ut non nobis sed aliis semper vivamus". Kovacsóczy Farkas Dialógusának bemutatása
PETROVICS ISTVÁN: Gurman Kristóf hagyatékának ügye
SASHALMI Endre: Legitimitás és idoneitás Feofán Prokopovics „Dicsőítő szónoklat Péter Petrovicsnak, a legnemesebb uralkodó cárevicsnek és nagyfejedelemnek születésnapja alkalmából" (1716) című művében
SOMOGYI Andrea: A mondák szerepe Cosmas Pragensis krónikájában
Sroka, Stanislaw A.: Stanislaw Kostka, II. Lajos udvarnoka
Szeberényi Gábor: Nemesi közösségek a Szepességben és Túmiezőn a 13-14. században. (Szempontok a szepesi tízlándzsások és a turopoljei nemesek párhuzamának kérdéséhez)
SZVÁK GYULA: A modem orosz történetírás bölcsőjénél
THOROCZKAY GÁBOR: Megjegyzések Erdély államalapítás-kori történetéhez. Keán kiléte és egyes kapcsolódó kérdések
VARGA Beáta: Galícia, az „ukrán Piemont"?
VÁRADY ZOLTÁN: A Subtype of Renaissance Capitalis Stone Inscriptions
VESZPRÉMY László: Az augsburgi csata (955) historiográfiája: a történeti kritika kezdetei
VÉGH FERENC: „Communitas quinque castellorum Balatiensium". A Balaton melléki végházak közössége
WEISZ BOGLÁRKA: A kamara haszna okán szedett collecta
WlTTMANN, KATALIN: Hofzeremoniell an drei fürstlichen Hochzeiten in Mitteleuropa am Ende des 15. Jahrhunderts
WyrozumskiI, Jerzy: Das Bildungsvermáchtnis der hl. Königin Jadwiga
Zsoldos Attila: A Drugetek és a „hét vármegye"
Font Márta szakirodalmi munkássága

 

Oldalszám: 604

Kiadási év: 2012

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.