Nincs termék a kosárban!

Karlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079-1556

Karlinszky Balázs: A veszprémi székeskáptalan archontológiája 1079-1556

Cikkszám : 9786158134958
Kiadó:
Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár
Fogyasztói ár4.800 Ft
Ár / kg:

A középkori veszprémi székeskáptalan archontológiáját, a kanonoki testület tagjainak adattárát tartja kezében az olvasó. A káptalannak a középkorban harminchat tagja volt. A testület élén a nagyprépost állt, őt követte rangsorrendben a három oszloposkanonok: az olvasó-, az éneklő- és az őrkanonok. Őket három prépost: a székesegyházi főesperességgel összekapcsolt veszprémi Mindenszentek-társaskáptalan elöljárója, valamint a hántai és őrsi prépostok, továbbá öt főesperes: a budai (korábban szentendrei), fehérvári, segesdi, somogyi és zalai főesperesek követték. E tizenkét dignitárius kanonok mellett huszonnégy további kanonok alkotta a testületet.
A kötet a székeskáptalant alkotó személyek, a kanonokok, illetve a méltóság-, javadalom- és tisztségviselők nevét és működésük évkörét tartalmazza a 11. századi kezdetektől a 16. század közepi oszmán hódításig. Az adattár a jelenleg is folyamatban lévő, elsősorban vatikáni forrásfeltárás révén várhatóan még bővülhet, így nem tekinthető lezártnak.

Tartalom

Előszó
Oszloposkanonokok
Nagyprépostok
Olvasókanonokok
Őrkanonokok
Kisprépostok
Székesegyházi főesperesek és a veszprémi Mindenszentek-társaskáptalan prépostjai
Hántai prépostok
Főesperesek
Budai főesperesek
Fehérvári főesperesek
Segesdi főesperesek
Somogyi főesperesek
Zalai főesperesek
Gazdasági tisztségviselők
Dékánok
Divizorok
Birtokigazgatók
Merenyei birtokigazgatók
Nagyberényi birtokigazgatók
Nagygyimóti birtokigazgatók
Kanonokok
A SZÉKESEGYHÁZ KÁPOLNÁI, OLTÁRAI ÉS IGAZGATÓIK
Szent György-kápolna
Krisztus teste és Szent Adalbert, Lőrinc, Sebestyén, Januarius és mártírtársaik oltár és igazgatói
Szent György-oltár és igazgatói
Szent László-kápolna
Szent László-oltár és igazgatói
Szent Márton-kápolna
Szent Márton-oltár és igazgatói
Szentlélek-kápolna
Szentlélek-oltár és igazgatói
Szűz Máriáról nevezett altemplom
Szent Imre-oltár és igazgatói
Szent Miklós-oltár és igazgatói
Szűz Mária-oltár és igazgatói
Szent Mihály-székesegyház oltárai
Keresztelő Szent János és Szent Pál apostol oltár és igazgatói
Krisztus teste és Mindenszentek-oltár és igazgatói
Szent Afra-oltár és igazgatói
Szent Ágnes-oltár és igazgatója
Szent András apostol, Szent András és Benedek vértanúk, Szent Miklós és Gál hitvallók és Mária Magdolna oltár és igazgatói
Szent Balázs és Szent Ilona-oltár és igazgatói
Szent Borbála-oltár és igazgatója
Szent István király oltár és igazgatói
Szent János evangélista oltár és igazgatói
Szent Katalin és Szent Dorottya-oltár és igazgatói
Szent Kereszt-oltár és igazgatói
Szent Mihály arkangyal oltár és igazgatói
Szent Péter apostol oltár és igazgatói
Szent Péter katedrája, Szent Péter vértanú és Szent Miklós hitvalló oltár és igazgatója
Szent Szent Ulrik és Szűz Mária mennybemenetele-oltár és igazgatói
A székesegyház ismert oltárai, oltárigazgatók említése nélkül
Székesegyházi alsópapság
Felhasznált források és irodalom
Levéltárak, levéltári állagok
Forráskiadványok
Adattárak, szakirodalom
Névmutató

 

Oldalszám: 270

Kiadási év: 2022

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.