Nincs termék a kosárban!

Hóman Bálint, Szekfű Gyula: Magyar történet I-V.

Hóman Bálint, Szekfű Gyula: Magyar történet I-V.

Cikkszám : A9637425349
Kiadó:
Maecenas Kiadó
Fogyasztói ár19.500 Ft
Ár / kg:

Hasonmás kiadás, az 1935-ben a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadása alapján.

Tökéletes állapotú használt könyv, díszdoboz nélkül.

 

Tartalom

I. kötet
A szerzők előszava
Az ősidőktől a XII. század végéig
Eredet és őshaza
Népvándorlás
A Meotisz partján
Az avarok örökösei
Magyarok elei
Honfoglalás
Nyugati és balkáni hadjáratok
A törzsszervezet bukása
Szent István keresztény királysága
Császárok küzdelme Magyarország birtokáért
Az ország megállapítása
Társországok
Bizánc és Magyarország
III. Béla magyarbirodalma
XIII-XIV. század. Az Árpád-ház kihaltáig
Nagyhatalmi törekvések
Új kor, új eszmék, új törekvések
Újítások és visszahatásuk
Tatárveszedelem
Az ország helyreállítása
Oligarchia
Kútfők és irodalom
Időrendi áttekintés
Mellékletek jegyzéke
II. kötet
XIII-XIV. század. A magyar nagyhatalom
Az ország romlása
A királyi hatalom helyreállítása
A közhatalom új szervezete
Világuralmi tervek
A magyar nagyhatalom
XV. század. A nagybirtok uralma
A rendi társadalom szervezete
Pártok küzdelme, pártok bukása
A garai cillei liga uralma
A török ellen
A magyar renaissance állam
A magyar renaissance állam
A rendek uralma Mohácsig
Kútfők és irodalom
Időrendi áttekintés
Mellékletek jegyzéke
III. kötet
A tizenhatodik század
A polgárháború és a háromrészre osztás
A Habsburg-királyság berendezése
A kereszténység védőbástyája, a védelem királyi szervezése
Az új nagybirtok kifejlődése és nemzeti szerepe
A vallási kérdés: a hitújítás
Az erdélyi kérdés. A fejedelemség kialakulása
A német uralom kifejlődése Bocskay nemzeti reakciójáig
Tizenhetedik század
A magyar táj színváltozásai
A török terület társadalmi és nemzetiségi viszonyai
Nemzetiségi viszonyok a királyi és erdélyi területen
A jobbágyság helyzete. Az alsó kulturális fok
Nemesség és városok. Magasabb műveltség
Kútfők és irodalom
Időrendi áttekintés
Mellékletek jegyzéke
IV. kötet
A tizenhetedik század. Az erdélyi magyar államrendszer. A vallásügy
Az új nemesi alkotmány és politikai gondolkozás
Az erdélyi fejedelemség
A vallási kérdés. A katholikus restauráció
A bécsi abszolutizmus útján
A politikai fejlődés a Wesselényi-összeesküvésig
A Lipót-féle abszolutizmus
A török kiűzése
A tizennyolcadik század. Az új leopoldi berendezés és a Rákóczi-felkelés
Bécsi kísérlet az új berendezésre
Rákóczi-felkelés
A barokk-rendi korszak
A közjogi kompromisszum
A barokk műveltség
Az új népesség, gazdasági és nemzetiségi viszonyok
Mária Terézia korszaka
Kútfők és irodalom
Magyarázatok a térképekhez
Időrendi áttekintés
Mellékletek jegyzéke
V. kötet
A tizennyolcadik század. A felvilágosodás
A felvilágosodás terjedése. A barokk-rendi szellem bomlása
A felvilágosodás krízise. A nacionalizmus
Erdély és a melléktartományok
Tizenkilencedik és huszadik század. A rendi nacionalizmus
Nemzet és rendi politika
A társadalom
A reformnacionalizmus
Széchenyi és a harmincas évek
Kossuth és a negyvenes évek
A nemzeti kisebbségek kifejlődése
Negyvennyolctól hatvanhétig
Forradalom és szabadságharc
Abszolutizmus és kiegyezés
A kiegyezési korszak
A dualizmus; a szabadelvű párt uralma
A szellemi kép
Az egyensúly megbomlása. A fejlődés irányai
Kútfők és irodalom
Időszaki áttekintés
Melléklet jegyzéke

 

Oldalszám: 3576

Kiadási év: 1990

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.