Nincs termék a kosárban!

Hermann Róbert: I. Ferenc József és a megtorlás

Hermann Róbert: I. Ferenc József és a megtorlás

Cikkszám : S9789632870069
Kiadó:
Új Mandátum Kiadó
Fogyasztói ár3.490 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A történeti irodalomban máig is viták folynak arról, milyen felelősség terhelte I. Ferenc Józsefet abban, hogy a szabadságharc leverését követően, 1849 őszén olyan véres megtorlás következett be. Az uralkodó felelősségét 1849—1867 között nem lehetett, 1867 után nem illett firtatni. A változást a Monarchia összeomlása, s a korábban titkos levéltári anyagok megnyílása hozta magával,, ám a szakiroda-lom azóta sem jutott megnyugtató eredményre e kérdésben.
A kötet több alfejezetben, a korábbi és az újonnan előkerült iratok alapján vizsgálja a kérdést. Vizsgálja a megtorlás koncepciójának alakulását az orosz intervenció kezdetétől 1849. augusztus közepéig, bemutatja az augusztus 15—17. között előterjesztett és megtárgyalt részleges amnesztia tervét. Ismerteti, hogy az orosz fél milyen erőfeszítéseket tett a foglyul ejtett magyar tisztek megmentése érdekében. Bizonyítja, hogy a részleges amnesztia-terv elvetéséért I. Ferenc József felelős, hiszen erre azon az 1849. augusztus 20-i minisztertanácson kerüli sor, amelyet ő maga hívott össze, s amelyen ő maga elnökölt.
A minisztertanács augusztus 27-én még úgy döntött, hogy Haynau-nak a meghozott halálos ítéleteket végrehajtás előtt fel kell terjeszteni jóváhagyásra. I. Ferenc József azonban már augusztus 29-én arra utasította Haynaut, hogy a halálos ítéleteket csak végrehajtásuk után, tudomásulvétel végett kell felterjeszteni. Az uralkodói utasítás következtében augusztus 31-én a minisztertanács is ilyen értelmű határozatot hozott, s ezzel Haynau szabad kezet kapott a kivégzések végrehajtására.

Tartalom

Bevezető
A Schwarzenberg-kormány és a lázadók — a megtorlás koncepciójának alakulása az orosz intervenció kezdetétől augusztus közepéig
A részleges amnesztia terve    
Temesvár — talált győzelem és második Mohács
Az orosz dilemma
Ischltől Bécsig    
Temesvártól Aradig - Haynau szándékai    63 Nincs kegyelem — az 1849. augusztus 27-i és 31-i minisztertanácsok és
I. Ferenc József augusztus 29-i utasítása Haynauhoz    
Az utazó fővezér - Haynau 1849. szeptember-októberi útjai
A kivégzések felfüggesztése és a „kis amnesztia”    
Utóhang: a hadbíró, a fővezér, a miniszterelnök és a császár
Rövidítések jegyzéke    
Okmánytár    
1. Bécs, 1849. augusztus 16. Félix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnök levele Iván Fjodorovics Paszkevics herceg, orosz tábornagyhoz, a magyarországi orosz intervenciós haderő fővezéréhez    
2.    Bécs, 1849. augusztus 18. Félix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnök    levele Gyulai Ferenc gróf, altábornagy, cs. kir. hadügyminiszterhez    
3.    Temesvár, 1849. augusztus 20. Haynau jelentése I. Ferenc József    császárhoz    
4.    Temesvár, 1849. augusztus 20. Haynau jelentése a cs. kir.hadügyminisztériumhoz    
5.    Oarad, 1849. augusztus 26. Haynau előterjesztése I. Ferenc József császárhoz    
6.    Arad, 1849. augusztus 26. Haynau levele I. Ferenc József császárhoz

7.    Arad, 1849. augusztus 27. Haynau levele családjához    
8.    Arad, 1849. augusztus 28. Haynau hadseregparancsa    
9.    Pest, 1849. augusztus 31. Haynau levele Félix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnökhöz    
10.    Becs, 1849. szeptember 10. Félix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnök a.) magánlevele b.) hivatalos leirata Ludwig Wohlgemuth báró, altábornagyhoz, Erdély katonai és polgári kormányzójához
11.    Bécs, 1849. szeptember 20. Pauline Poeltenberg kegyelmi kérvénye I. Ferenc József császárhoz    
12.    Ács, 1849. október 4. Haynau I. Ferenc József császárhoz intézett előterjesztése a péterváradi várőrség tisztjeinek adandó amnesztia ügyében    
13.    Bécs, 1849. október 8. Haynau I. Ferenc József császárhoz intézett szabadságkérelme    
14.    Schönbrunn, 1849. október 16. I. Ferenc József császár kéziratai 1.) Haynau táborszernagyhoz 2.) Gyulay Ferenc gróf, altábornagy, hadügyminiszterhez 3.) Félix zu Schwarzenberg herceg, miniszterelnökhöz a péterváradi várorség tisztjeinek adandó amnesztia ügyében
15.    Bécs, 1849. október 28.Alexander Bach belügyminiszter utasítása Kari Geringer báróhoz, a magyarországi polgári ügyek cs. kir. biztosához
16.    Pest, 1849. október 29. Haynau levele családjához
17.    Pest, 1849. november 27. Haynau levele Félix zu Schwarzenberg herceg, altábornagy, miniszterelnökhöz    
Képjegyzék

 

Oldalszám: 183

Kiadási év: 2009

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.