Nincs termék a kosárban!

Hans-Dieter Gelfert: Nagy-Britannia rövid kultúrtörténete A Stonehenge-től a Millennium-dómig

Hans-Dieter Gelfert: Nagy-Britannia rövid kultúrtörténete A Stonehenge-től a Millennium-dómig

Cikkszám : S9789631333693
Kiadó:
Corvina Kiadó
Fogyasztói ár4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Könyvünk átfogó képet ad Nagy-Britannia kultúrtörténetéről a brit kultúra első megnyilvánulásaitól napjainkig. Az egyes korszakok, 1500 után az egyes évszázadok tárgyalását időrendi tábla és az adott kor rövid összefoglalása vezeti be. Ezt követik a különböző korstílusokról, a gazdasági és társadalmi háttérről szóló, valamint az egyes kulturális jelenségeknek - vallás, oktatás, képzőművészet, zene, irodalom, filozófia - szentelt fejezetek. A kimagasló kulturális értékek mellett a mindennapok kultúráját is megismerhetjük a könyvből, melyet számos illusztráció és térkép tesz szemléletessé.
A szerző, Hans-Dieter Gelfert a berlini Freie Universitát professzora már több sikeres könyvet írt a szigetországról, melynek kultúráját európai szemszögből, mondhatni kívülállóként nézi és európai összehasonlításai révén még élesebben rávilágít a brit kultúra sajátosságaira.

Tartalom

Előszó
Őskor, ókor Kr. e. 8000-től Kr. u. 432-ig Britannia nyugat-európaivá válik
A brit kultúra első megnyilvánulásai
A kelta Britannia
A római Britannia
Írország
Kora középkor 400-tól 1066-ig Angolszász Britannia
A kereszténység felvétele
Angolszász irodalom
A skandináv fenyegetés
Virágzó középkor 1066-tól 1350-ig Anglia feudalizálódik
Falu és major
Várak, kolostorok, katedrálisok
Egyetemek, kolduló barátok, korai empirizmus
A virágzó középkor három kultúrája
Az angol nyelv
Késő középkor 1350-től 1485-ig A feudalizmustól az angol és skót nemzetig
A fekete halál és a feudális rend felbomlása
A függélyes stílus
Chaucer kora
Wiclif és a lollardok
Misztériumjátékok, a városi polgárság kultúrája
Könyvnyomtatás
16. század 1500-1600 Nagy-Britannia protestáns hitre tér
Megkésett reneszánsz
Reformáció
A kolostorok feloszlatása - Puritanizmus - Presbiterianizmus Skóciában
Tudor építészet és miniatúrafestészet
Az angol zene fénykora
Manierizmus
Erzsébet és kora
Az Erzsébet-kor világképe - Melankólia
A színház
Marlowe és Shakespeare - A tragédia kora
ír testben angol nyíl
17. század 1600-1700 Nagy-Britannia áttér a parlamentarizmusra
A Jakab-kor
A Stuart-kor színháza
Anglo-barokk
Korai felvilágosodás
Francis Bacon - Thomas Hobbes - John Milton
Cavalierök és roundheadek, levellerek és diggerek
A restauráció kora
A restaurációs vígjáték - A londoni nagy pestisjárvány és nagy tűzvész
Barokk klasszicizmus
Whigek és toryk
John Locke
Dissent, latitudinarizmus, deizmus
Az erőszak vetése Észak-Írországban
18. század 1700-1800 Angol Anglia, skót Skócia
Klasszicizmus és romantika
Morál sense és selfish system
Arisztokrácia és polgárság
Három békés forradalom
A földművelés forradalma - Az ipari forradalom - A közlekedés forradalma
Vallás
Oktatás
„Nők Paradicsoma"
ízlésnormák
Az „Augustan Age" irodalma
Klasszicista szatíra - Realista regény - Dr. Johnson - Előromantika
Képzőművészet
A palladianizmustól Róbert Adamig - Az angol festészet születése -
Hogarth, John Bull és az angol karikatúra
Az angolkert
Iparművészet
Angol divat
A nagy túrától a természet-turizmusig
Anglia európai szemmel
A kora romantika állomásai
Eredendő géniusz - A történelem felfedezése - A népművészet felfedezése -
Az irracionalitás felfedezése
Észak Athénja
Az ír felkelés
19.század 1800-1900 Brit Nagy-Britannia
Romantika és realizmus
Romantikus sziget a klasszicizmus tengerében
Romantikus költészet - Romantikus festészet
A hétköznapok kultúrája a romantika idején
A vasút
Evangélikus mozgalom, oxfordi mozgalom
Oktatásügy
Elemi iskolák - Public school - Egyetemek
Viktorianizmus
Imperializmus és liberalizmus - Optimizmus és melankólia -
Self-Help és filantrópia - A munka bálványozása és az iparellenesség -
„A ház angyala" és afemme fatale - Prüdéria és nemi felvilágosítás -
Képmutatás és igazságszeretet
Olvasáskultúra
Dickens - Fekete romantika
Színház, music-hall, Savoy-operett
Stílusok karneválja
Építészet - Szobrászat - Festészet - Karikatúra
A preraffaeliták
Darwin
Fin de siécle - zaklatottság és megfáradás
Esztéticizmus - Társadalmi reform - Utópia - Egzotizmus
Nőkérdés, new woman
A Home Rule vitája
20. század 1900-2000 Nagy-Britannia - vonakodva - csatlakozik Európához
Highbrow, middlebrow és lowbrow kultúra
Autó és telefon
Edwardian Age
Kelletlen modernség
A húszas évek
A harmincas évek
A második világháborútól a jóléti államig
Ösztöndíjak, új egyetemek
Osztálytársadalom
Megkésett modernitás a képzőművészetben és a zenében
Második Erzsébet-kor
Popkultúra
Film - Televízió - Szex
Multikultúra
Az „angol betegség" és a thatcherizmus
Angol testben ír nyíl
Nagy-Britannia ma
Válogatott bibliográfia

 

Oldalszám: 239

Kiadási év: 2005

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.