Nincs termék a kosárban!

Gidó Attila: Két évtized  A kolozsvári zsidóság a két világháború között

Gidó Attila: Két évtized A kolozsvári zsidóság a két világháború között

Cikkszám : S9786067390575
Kiadó:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Fogyasztói ár6.850 Ft
Ár / kg:

A könyv 22 éves időszakot vizsgál, szerkezeti felépítéséből kiindulva közösségmonográfiának lehet tekinteni. Úgy kívánja bemutatni a két világháború közötti lényegesebb mozzanatokat, hogy az esemény- és a politikatörténeti vizsgálatok szintjén túlmenően történeti-szociológiai elemzést is nyújtson. A történeti előzmények ismertetése után a kolozsvári zsidóság statisztikai és településszerkezeti bemutatására kerül sor. Ezt a társadalmi rétegződésnek és a kolozsvári zsidóság gazdasági szerepvállalásának a vizsgálata követi. Majd a zsidó életvilágot meghatározó különböző aspektusok (antiszemitizmus és jogkorlátozás, oktatás, hitközségek, politikai szerveződés) tükrében keres választ a szerző arra, hogy milyen változások mentek végbe a kolozsvári zsidóságon belül az 1918-at megelőző időszakhoz képest. Az utolsó fejezet a zsidó önmeghatározásokat mutatja be.

Tartalom


A zsidó közösségtörténetek szakirodalma és a kutatás forrásai
A kutatás keretei
A kolozsvári zsidóság az első világháborúig
Demográfiai és településszerkezet
Felekezeti és etnikai arányok, nyelvismeret
Népmozgalmi adatok, vegyes házasságok, kitérések
Urbanizációs szint és településszerkezet
A város zsidóságának foglalkozásszerkezete és gazdasági potenciálja
Etnikai rétegződési rendszer és a zsidóság
A zsidó foglalkozásszerkezet főbb jellemzői és az egyes társadalmi kategóriák
Mezőgazdaság, bányászat
Ipar és iparos szakmák, munkásság
Ipari munkásság és az alacsony jövedelműek
Iparosok, kézművesek
Kereskedelem és hitelélet
Hitelélet
Kereskedelem
Közintézmények, szolgáltatások és szabadfoglalkozásúak
Közigazgatás, közintézmények
Szolgáltatások és szabadfoglalkozásúak
Zsidók Kolozsvár gazdaságában
Közép- és nagyipari magánvállalatok
A zsidó Kishitelbank
Jogkorlátozás és kirekesztés Kolozsváron
Bukarest és a zsidó kisebbség
Állam, város, adminisztráció és zsidóság
Az állampolgárság kérdése
A hivatalos szervek zsidóság politikája
Az állam és a politikai szereplők
A helyi adminisztráció és a katonaság
Gazdasági ellehetetlenítés, numerus clausus
Az ügyvédek helyzete
Gazdasági szereplők, kereskedők és alkalmazottak
Az egyetemi diákság
Az 1922-1927 közötti zavargások
Az 1927. decemberi diáktüntetések
A mindennapok antiszemitizmusa
A kolozsvári zsidó közösség belső szerveződése
A hitközségek
A hitközségek szervezete és működése, a vallási vezetők
Az ortodox-szefárd konfliktus
Hitközségi elöljárók az Erdélyi Zsidó Nemzeti Szövetség tisztikarában és az Országos Magyar Pártban
A kolozsvári vallási és világi zsidó intézményháló
A Szentegyletek
Szociális és egészségügyi intézmények
Érdekképviseleti, szakmai és közéleti egyesületek, szervezetek
Sajtó, könyvkiadás és kultúraszervezés
Oktatásügy, iskoláztatási stratégiák
Oktatási intézményháló és etnikai különbségek
A kolozsvári alsó- és középfokú zsidó oktatás
Az óvodák
Az elemi oktatás
A középiskolai oktatás
A kolozsvári zsidó oktatás általános jellemzői
Szakképzés és nevelési irányelvek a zsidó oktatásban
Az egyetemi oktatás
Zsidó identitáspolitikai opciók
Kitekintés: A kolozsvári zsidóság 1940 után
Mellékletek
A szerző felhasznált publikációi
Források - válogatott bibliográfia
Levéltári források
Sajtó, hivatalos lapok
Statisztikák, lexikonok, szervezeti kiadványok, segédletek
Szakkönyvek
Tanulmányok
Névmutató
Rezumat
Abstract

 

Oldalszám: 355

Kiadási év: 2016

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.