Nincs termék a kosárban!

Csorba Béla - Pál Tibor (szerk.): Árnyéka eltûnõ nevemnek... - Források a Délvidék történetéhez 2.

Csorba Béla - Pál Tibor (szerk.): Árnyéka eltûnõ nevemnek... - Források a Délvidék történetéhez 2.

Cikkszám : S9638294469
Kiadó:
Hatodik Síp Alapítvány
Fogyasztói ár2.450 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Egyetlen kötetbe sûríteni mindazt, amit egy régió negyedfélszáz esztendõs történetében kormeghatározó jelentõségû, nyilván eleve reménytelen vállalkozás; ezért arra a Források a Délvidék történetéhez második kötetének összeállítói nem is gondolhattak. Célunk nem volt más, mint ízelítõt adni az eseményekben és népmozgalmakban talán még a korábbi századoknál is változatosabb kor néhány sarkalatos sorsfordulójáról, és kiemelkedõ vagy éppen sorsfordító személyiségeinek látásmódjáról, tetteirõl és dilemmáiról. Ha egy mondatban kellene jellemezni a korszakot, akkor azt mondhatnánk, ez az az idõszak, amelynek során a Habsburgok vezetése alatt létrejön, felvirágzik és elpusztul - a megújuló magyar függetlenségi törekvések mellett, azokkal együtt vagy azok ellenére - egy nyelvében és kultúrájában sokszínû dunai középbirodalom, magával rántva a bukásba a történelmi Magyarországot és annak peremvidékeit; közöttük a Délvidéket, magyar lakosságával együtt. Az ítélet persze így sommás, noha igaz. Ha közelebb lépünk a képhez, akkor azt is látjuk, hogy nem lehet mindent megérteni az úgynevezett nagy történelmi eseményekbõl, hiszen mögöttük ott van a mindennapi élet számtalan szürke ténye, a hétköznapi lét ügybuzgalma, szorgalma és keserve, és persze a Délvidéken egymás mellett élõ népek fiaival ambivalens - ám korántsem csupán konfliktusos kapcsolata.

Tartalom

Bevezető    
Vratiszláv báró utazása (1591)    
Evlia Cselebi Magyarországi utazásai 1660-1664    
Zrínyi Miklós halála    
Edward Brown utazása (1669-70)    
Savoyai Jenő herczeg fővezér a zentai csatáról    
I. Lipót német-római császár és magyar király 1697. szeptember 16-án írt levele II. Károly spanyol királyhoz a zentai csatáról    
II. Rákóczi Ferenc emlékirataiból    
Born Inigo báró utazása a Temesi bánságban (1770)    
A tiszai koronakerület második kiváltságlevele (1774)    
A tiszai koronakerület harmadik kiváltságlevele (1800)    
Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület újranépesedése a XVII. században    
Hajnóczy József: A magyar nyelvről    
Széchenyi István naplójából    
Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története    
Kossuth utasításai Perczel Mór vezérőrnagynak a szerbekkel való megegyezés feltételeiről    
Stratimirovics György tbk. levele    
Az 1861. évi szerb nemzeti kongresszus határozatai    
Kossuth Lajos: Dunai szövetség (1862)    
1868: XLIV. t. c., a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában    
Deák Ferenc beszéde az újvidéki szerb gimnázium állami támogatása tárgyában. 1872. január 23.    
A határőrvidék megszűnése    
Kikindai manipulációk (Kelet Népe)    
A délszláv forrongás (Munkás-Heti Krónika)    
A nemzetiségi kérdés (Munkás-Heti Krónika)    
Asztalos János kiáltványa    
Mocsáry Lajos: Néhány szó a nemzetiségi kérdésről (1886)    
Herczeg Ferenc emlékezéseiből    
Csáth Géza: A betiltott horvát színielőadás    
Balázs Béla naplójából    
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború éveiből    
Károlyi Mihály: A belgrádi fegyverszünet    
Mészáros Sándor: A világháború befejezése    
Arday Lajos: A jugoszláv-magyar határ előtörténete brit dokumentumok tükrében    
Részletek a trianoni békeszerződésből (1920)    
Kosztolányi Dezső: Ima harc előtt    
Névmutató    
Irodalom

 

Oldalszám: 288

Kiadási év: 1998

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.