Nincs termék a kosárban!

Cieger András (szerk.): A kiegyezés

Cieger András (szerk.): A kiegyezés

Cikkszám : S9633896600
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár9.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A Nemzet és emlékezet sorozat ötödik darabjaként megjelenő kötet az 1867-es kiegyezés előtörténetével és tartalmával, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia változó megítélésével foglalkozik. A sorozat ismert szerkezetét követi: elsőként a kiegyezés létrejöttére vonatkozó, igen szerteágazó forrásokból ad bő válogatást, tudatosan törekedve az összetett alkufolyamat minden elemének a megjelenítésére. A második részben reprezentatív áttekintés található a kiegyezést övező korabeli politikai vitákról, illetve a dualista rendszer összeomlása után született értékelésekről. A harmadik nagy fejezetben pedig az osztrák és a magyar történettudomány kiegyezésről alkotott vélekedésének az elmúlt öt évtized során fokozatosan bekövetkező módosulásai követhetők nyomon. Végül helyet kaptak az 1867-es kompromisszum sajátosságait feltáró szaktanulmányok, valamint a Monarchiával kapcsolatban máig tapasztalható nosztalgia okait firtató írások. A kötetet a gazdag képanyag, illetve a témakör forrásait és szakirodalmát áttekintő értékelő bibliográfia teszi még használhatóbbá.

Tartalom:

ELŐSZÓ 9
I. FORRÁSOK
Apponyi György gróf országbíró emlékirata Ferenc Józsefhez (1863) 15
Eötvös József báró: Vélemény a Reichsrat képviselőháza felirati
javaslatának Magyarországot illető pontjára
(Pest, 1864. november 30.) 24
Deák Ferenc húsvéti cikke (Pest, 1865. április 16.) 26
Deák Ferenc májusi programja (Bécs, 1865. május 7-9.) 31
Ferenc József trónbeszéde az 1865-1868-as országgyűlés
megnyitása alkalmából (Pest, 1865. december 14.) 37
A képviselőház első válaszfelirata (Pest, 1866. február 24.) 40
Ferenc József két levele Richárd Belcredi államminiszterhez
(Buda, 1866. február 11. és 13.) 49
Ferenc József leirata az országgyűlés első válaszfeliratára
(Bécs, 1866. március 3.) 51
Az országgyűlés második válaszfelirata (Pest, 1866. március 24.) 55
A 67-es bizottság albizottságának javaslata a közös viszonyok
tárgyában (Pest, 1866. június 25.) 63
A 67-es bizottság albizottsága kisebbségének különvéleménye
(Pest, 1866. június 25.) 71
Ferenc József leirata az elnapolt országgyűlés egybehívásáról
(Bécs, 1866. november 17.) 76
A magyar országgyűlés felirata az 1866. november 17-én kelt
királyi leiratra (Pest, 1866. december 11.) 78
Friedrich Ferdinánd Beust külügyminiszter magyarországi tárgyalásai
(Pest, 1866. december 20.) 81
Az osztrák minisztertanács Ferenc József elnökletével,
a kijelölt magyar miniszterek részvételével tartott ülésének
jegyzőkönyve - Részletek (Bécs, 1867. február 14.) 88
Ferenc József leirata az alkotmány visszaállításáról
(Bécs, 1867. február 17.) 94
A magyar minisztertanács által elfogadott titkos szabályzat
(Buda, 1867. március 17.) 97
A magyar országgyűlés képviselőházának általános vitája
a kiegyezési törvényekről - Részletek (Pest, 1867. március 20-28.) 98
Az államjogi kiegyezés: az 1867. évi 7-12. törvénycikk
(Pest, 1867. június 12.) 131
Az osztrák birodalmi tanács képviselőházának általános vitája
a kiegyezési törvényről - Részletek (Bécs, 1867. november 12-14.) 144
Törvény az Osztrák Monarchia valamennyi országát érintő
közös ügyekről és azok kezelési módjáról
(Bécs, 1867. december 21.) 165
A magyar és az osztrák pénzügyminiszter titkos megállapodása
(Vöslau-Bécs, 1867. szeptember 12-13.) 170
A gazdasági kiegyezés: az 1867. évi 14-16. törvénycikk
(Pest, 1867. december 27.) 172
Ferenc József legfelső kézirata Beust közös külügyminiszterhez
az „Osztrák-Magyar Monarchia" elnevezés bevezetéséről
(Bécs, 1868. november 14.) 181
II. POLITIKAI ÉS KÖZÉLETI EMLÉKEZET
A KIEGYEZÉS A KORTÁRSI KÖZBESZÉDBEN
Kossuth Lajos nyílt levele Deák Ferenchez („A Kasszandra-levél")
(Párizs, 1867. május 22.) 187
Pulszky Ferenc: Válasz Kossuth Lajos nyílt levelére
(Pest, 1867. május 28.) 193
Kemény Zsigmond: Nyílt válasz Kossuth nyílt levelére
(Pest, 1867. május 28. - június 4.) 199
Deák Ferenc nyilatkozata Kossuth „Kasszandra-leveléről"
(Pest, 1867. május 30.) 211
Kossuth Lajos levele a váci választókhoz (Turin, 1867. augusztus 20.) 213
Deák Ferenc beszéde a kiegyezés védelmében (Pest, 1869. június 1.) 221
Schvarcz Gyula: Magyarország helyzete a reálunióban - Részlet (1870) 227
Beksics Gusztáv: Lehet-e fejleszteni a dualizmust? (1892) 232
Szilágyi Dezső képviselőházi beszéde az 1867. évi 12. törvénycikk
jogi természetéről - Részlet (Pest, 1893. október 12.) 237
Andrássy Gyula gróf: A kiegyezés módosításának veszélyeiről (1896) 247
Réz Mihály: A magyar szupremácia és a hatvanhetes alap (1909) 258
Ignotus: A dualizmus tragikuma (1910) 265
Tisza István gróf: Osztrák mű a 67-iki kiegyezésről (1911) 271
AZ UTÓKOR EMLÉKEZETÉBEN
Szekfű Gyula: A közjogi kiegyezés - Részlet (1920) 285
Jászi Oszkár: Az álalkotmányosság korszaka: a dualista rendszer -
Részlet (1929) 290
Gratz Gusztáv: A kiegyezés és megalkotói - Részlet (1934) 297
Révai József a kiegyezésről (1937-1944) 307
Németh László a kiegyezésről (1939-1940) 312
Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem (1948) 319
Mód Aladár: A kiegyezés és a magyar reakció uralmának stabilizációja -
Részlet (1951) 344
A Bibó-probléma
Kovács András: Két kiegyezés (1991) 346
Gergely András: Bibó István a kiegyezésről
és a dualizmus rendszeréről (1999) 360
Gerő András: A fogalmak foglya. Bibó István a XIX. század
második felének magyar történelméről (2001) 371
Kövér György: Kiegyezés: egy újraírt forgatókönyv. Historizáló sémák
a magyar átalakulásban (1994) 385
III. TUDOMÁNYOS EMLÉKEZET
AZ OSZTRÁK ÉS A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNY VÁLTOZÓ
MEGÍTÉLÉSE
A Történettudományi Bizottság vitája a dualizmus kora történetének
egyes kérdéseiről i Részletek (1960) 395
Diószegi István: A kiegyezés magyar szemszögből (1967) 419
Alexander Novotny: A kiegyezés politikai problémái osztrák
szemszögből (1967) 430
Hanák Péter: Historizálás és történetiség a kiegyezés vitájában
(1973-1974) 439
Somogyi Éva: A dualizmus megítélésének változásai az osztrák
történetírásban (1993) 470
Helmut Rumpler: A nemzeti liberalizmus fényei és árnyai -
Részletek (1997) 476
NAPJAINK TÖRTÉNETÍRÁSA
Hanák Péter: Deák és a kiegyezés közjogi megalapozása (1976) 486
Somogyi Éva: Königgrätz után (1976) 509
Galántai József: Az osztrák-magyar viszony jellege a dualizmusban (1985) 535
Péter László: Ország és királya a hatvanhetes kiegyezésben (1985) 545
Gerald Stourzh: A kettős monarchia „jogi természete"
és politikai struktúrája: egy történeti fenomenológiai kísérlet (2000) 584
A MONARCHIA-MÍTOSZ
Glatz Ferenc: A Monarchia sorsa a történetírásban (1987) 592
Vajda György Mihály: A Monarchia sírba tétele és továbbélése
a magyar irodalomban - Részlet (1993) 597
Pók Lajos: Egy nosztalgia forrásai és fordulatai.
A Monarchia visszapillantó tükörben (1997) 606
Helmut Rumpler: Egy esély Közép-Európa számára (1997) 616
Gyáni Gábor: A Habsburg-múlt emlékezeti kánonjai (2003) 620
Cieger András: A kiegyezés válogatott történeti bibliográfiája 629
Illusztrációk jegyzéke 640
Térképek jegyzéke 644

 

Oldalszám: 644

Kiadási év: 2004

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.