Nincs termék a kosárban!

Bozóki András, Sükösd Miklós: Anarcho-demokraták  Az anarchizmus elmélete és magyarországi története

Bozóki András, Sükösd Miklós: Anarcho-demokraták Az anarchizmus elmélete és magyarországi története

Cikkszám : S9789636930110
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár5.500 Ft
Ár / kg:

Ez a szintetizáló mű először foglalja össze e politikai hagyomány és társadalomfilozófia hazai történetét és elméletét. A monográfia három részre tagolódik: első része módszeres elemzési hálóval jellemzi az anarchista elmélet lényegi vonásait és elkülöníti az anarchizmus fő típusait. A második rész áttekinti az anarchizmus társadalmi bázisát, a munkásság, a parasztság, az értelmiség, az arisztokrácia és a művészek köreiben jelentkező anarchista áramlatokat, a nemzetközi trendeket. Az anarchizmus öröksége című befejező fejezet a két világháború között jelentkező, illetve a késői államszocializmus ellenzékében fellelhető anarchista hatásokat veszi számba. Feltérképezi a rendszerváltás körül jelentkező anarchista csoportok tájékozódási irányait, illetve az új társadalmi mozgalmakban jelentkező anarchista vonásokat.

Tartalom

BEVEZETÉS
AZ ANARCHIZMUS TÁRSADALOMFILOZÓFIÁJA
Az anarchizmus típusai és egy elemzési háló
Individualizmus vagy kollektivizmus
Morális vagy politikai út a társadalmi forradalomhoz
Vallás vagy vallásellenesség
Erőszak vagy erőszakellenesség
Racionalizmus vagy romanticizmus
Az anarchizmus lényege
Társadalmi vagy politikai rend?
Az antropológiai optimizmustól a társadalmi forradalomig
Anarchia: az új társadalom
Az anarchista gondolkodásmód
Az anarchizmus kritikája
Hogyan létezhetnek az igazságos uralom intézményei?
A kényszer problémája
Anarchista gazdaság?
Mit tegyünk a társadalomellenes viselkedéssel?
Állam és nemzet
A demokrácia egyenlő a diktatúrával?
Az anarchizmus helye a politikai ideológiák körében
Anarchizmus, baloldal, jobboldal
Anarchizmus vagy más ideológiák
AZ ANARCHIZMUS TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON
Az anarchizmus társadalmi bázisáról
Munkások
Földművelők
Értelmiség
Arisztokraták
Művészek
Radikális szocializmus és anarchizmus: a radikális ellenzék jelentkezése és bukása
Radikalizmus az osztrák-magyar munkásmozgalomban
Rokonszenvezés az anarchizmussal: a Radikális Munkáspárt
A radikális ellenzék hanyatlása
Agrárszocializmus és ideális anarchizmus
Agrármozgalom: szocializmus és messianizmus
Várkonyi István és a független szociáldemokrata mozgalom
Schmitt útja az ideális anarchizmusig
Az ideális anarchizmus
Schmitt és a Független Szocialista Párt
Schmitt hatása
Schmitt és a gödöllői művésztelep
Anarchizmus és szindikalizmus
A szindikalizmus a nemzetközi munkásmozgalomban
Batthyány Ervin: a kommunista anarchizmustól az anarcho-szindikalizmusig
„Gróf Batthyány elvtárs”
A forradalmi szocialisták budapesti csoportja
Szabó Ervin szindikalista kísérlete
Művészeti és politikai avantgardizmus
Kassák Lajos és az anarchizmus
A „rejtelem karmestere”: Szittya Emil
A moralista forradalmárok
Anarchizmus a Tanácsköztársaság időszakában
Anarchizmus kontra bolsevizmus: a szovjet példa
Kritikai, forradalmi és kulturális ellenzék
A magyar anarchisták: strukturális magyarázat
Az antipolitika politikája
Az anarchizmus négy hulláma
ANARCHISTA ESZMÉK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK: HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS
Lezáratlan múlt
Anarchista hatások Magyarországon 1919 után
Anarchizmus a „létezett” szocializmusban
Újjáéledő anarchista szervezkedés a posztkommunista átalakulásban (1988-1993)
„Az ellenállás vidám esztétikája”: az Anarchista Újság
Anarchia és demokrácia: elméleti szintéziskísérletek
Az anarchizmus és Jászi Oszkár liberális szocializmusa
Anarchia és „an-archia”: Bibó István az uralom nélküli társadalomról
Az anarchizmus és az új társadalmi mozgalmak
Anarchizmus és anarchista szellemiség
A posztmodernizmus és az anarchista szellemiség
A feminizmus és az anarchista szellemiség
A zöld mozgalom anarchista szellemisége
A municipializmus és az anarchista örökség
Posztindusztrializmus, posztmaterializmus és az új társadalmi mozgalmak
ZÁRSZÓ: ANARCHO-DEMOKRATÁK ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁS
JEGYZETEK
Jegyzetek
Bevezetéshez
I.részhez
II.részhez
III.részhez
Zárszóhoz
Irodalom
Periodikák
Könyvek és cikkek
Névmutató
FÉNYKÉPEK

 

Oldalszám: 305

Kiadási év: 2007

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.