Nincs termék a kosárban!

Bodnár Mónika: A Serényiek hatása a gömöri népéletre

Bodnár Mónika: A Serényiek hatása a gömöri népéletre

Cikkszám : 9789635525025
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A könyv a néprajzkutatók által eddig figyelmen kívül hagyott területre irányítja a figyelmet. A hagyományos néprajzkutatás nem tekinti feladatának az arisztokráciával való foglalkozást. Ez a munka arról igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy az arisztokrácia egészen a második világháború végéig olyan mély nyomot hagyott a népéletben, annyira meghatározta egy-egy térség, település történetét, lakóinak mindennapjait, gazdasági, kulturális viszonyait, hogy ezek mellett a néprajz-tudomány sem mehet el szó nélkül.
Ez a könyv közel húszéves kutatómunka eredményeként bemutatja a putnoki uradalom (Putnok, Málé /ma Serényfalva/, Dédes /ma Dédes-tapolcsány/, Sajószöged és Bánréve) földesurainak, a gróf Serényi családnak a népéletre gyakorolt hatását. Rövid birtoktörténeti és család-történeti áttekintés után szól azokról az eseményekről, melyekkel a Se-rényiek alapvetően, napjainkig kihatóan befolyásolták a térség népéletét. Ezek sorában szó esik a 18. századi telepítésekről, ezzel összefüggésben a vallási és etnikai viszonyok változásáról, a szlovák és morva telepesek etnikai identitásának alakulásáról, egyházalapításról, különféle iskolatípusok alapításáról, a gazdasági élet területéről szólva az egykori Serényi mintagazdaságról, a filoxéra pusztítását követő gazdasági kísérletekről és egyéb gazdasági és urbanizációs kezdeményezésekről, mint a malom, a téglagyár, a posta, a vasút stb. A könyv egyik fejezetében számos olyan epizód, történet kerül bemutatásra, melyek jobban megvilágítják a térség lakosságának a Serényiekkel való kapcsolatát. A könyv utolsó fejezete összegezi a koronként föléledő Serényi kultusz tárgyi és szellemi emlékeit.

Tartalom:

1.    BEVEZETÉS

2.    KUTATÁSTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK

3.    A SERÉNYIEK BIRTOKAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYARORSZÁGI BÍRT OKRÉSZEKRE

4.    A SERÉNYI CSALÁD TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A 19. SZÁZADIG

5.    A SERÉNYI CSALÁD 19-20. SZÁZADI TÖRTÉNETE - A SERÉNYIEK PUTNOKI ÁGA
A vácdukai ágazat
A dédesi - sajószögedi ágazat

6.    A SERÉNYIEK SZEREPE AZ ÚJRATELEPÍTÉSÉBEN
Közállapotok Magyarországon a 18. században
Gömör megyei telepítések
Az etnikai viszonyok alakulása
Málé asszimilációja és a falu identitása a 20. század végén

7.    A SERÉNYIEK ÉS AZ EGYHÁZ
Előzmények
Herkó páter emléke a térségben
A katolikus egyház újraalapítása
A Serényiek és a kegyuraság
Max Kurth (Miksa), a grófi család festőjének tevékenysége Putnokon
Szakrális kisépítmények a térségben
A Serényiek és a reformátusság

8.    A SERÉNYIEK ÉS AZ OKTATÁS
A katolikus iskola
Az állami elemi iskola és napközi otthon
A polgári iskola
Gazdaképzés, mezőgazdasági szakoktatás
A leánynevelő intézet
Az óvoda

9.    A SERÉNYIEK SZEREPE PUTNOK ÉS TÉRSÉGÉNEK GAZDASÁGI ÉLETÉBEN ÉS URBANIZÁCIÓJÁBAN
A mintagazdaság
Szőlészet és borászat
Sörfőzés a putnoki uradalomban
A téglagyár
A malom
A posta
Az Eger-Putnok vasútvonal kiépítése

10.    A SERÉNYIEK KAPCSOLATA A LAKOSSÁGGAL ÉS A RÓLUK FENNMARADT TÖRTÉNETEK
László, felesége és leánya személyéhez kapcsolódó történetek
Béla és felesége személyéhez kapcsolódó történetek
Bélá és családjához kapcsolódó történetek
Nepomuki János és családjához kapcsolódó történetek
Egyéb családtagokra vonatkozó történetek
A putnoki kastélyhoz kapcsolódó történetek
A család más ágbeli tagjai a népi emlékezetben

11.    SERÉNYI-KULTUSZ - NEM CSAK PUTNOKON

ÖSSZEGZÉS

THE IMPACT OF SERÉNYIS' ON THE PEOPLE’S LIFE IN GÖMÖR REGION (SUMMARY)

DER EINFLUSS DER FAMILIE SERÉNYI AUF DAS VOLKSLEBEN IN GÖMÖR (RESÜMEE)

VPLYV RODINY SERÉNYI NA ZIVOT L'UDU V GEMERI (SÚHRN)

KÉPEK JEGYZÉKE

HIVATKOZOTT FORRÁSOK
Könyvek, tanulmányok, egyéb publikációk
Levéltári források, publikálatlan kéziratok
Internetes források
Adatközlők

GENEALÓGIAI TÁBLÁK

 

Oldalszám: 318

Kiadási év: 2014

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.