Nincs termék a kosárban!

Belényesi Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján

Belényesi Károly: Pálos kolostorok az Abaúji-hegyalján

Cikkszám : S9639271381
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár4.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A jelen tanulmány az ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszékén készült diplomamunka átdolgozott, javított és nem kis mértékben bővített változata. Ez a tény már önmagában is örvendetes, hiszen a szakdolgozatok könyv vagy cikkformában való közlése sajnos egyáltalán nem mondható általánosnak napjainkban. Ráadásul Belényessy Károly munkája több szempontból is új utakon jár. Egyrészt újdonságnak számít témaválasztása: egy adott régió, esetünkben a Zemplén összes pálos kolostorának, valamint azok környezetének együttes, összehasonlító tárgyalása. Másrészt hasonlóan úttörőnek mondható a feldolgozás módszertana. Hiszen rendkívül különböző mértékben kutatott és kutatható romokról, épületmaradványokról illetve -nyomokról, valamint az ember tájalakító tevékenységének egyéb jeleiről van szó, melyeket ásatással, illetve terepbejárással sikerült lokalizálni. E kutatások eredményeit a szerző végül egy összefüggő képpé fésüli össze, s ennek nyomán, az írásos forrásokkal kiegészülve kirajzolódik a Zemplén e részén települt pálos kolostorok birtokhálózata, gazdálkodása, társadalmi háttere, valamint az egymáshoz, illetve a környék más egyházi intézményeihez és birtokosaihoz fűződő viszonyuknak egyes elemei.
A téma egyébiránt már csak azért is figyelmet érdemel, mivel a pálos rend a középkori szerzetesrendek között az egyik legsajátosabb jelenség. A kiváló német történész, Kaspar Elm szavaival élve a rend a 14. század eleji pápai elismerés nyomán „egy elfuserált koldulórenddé” vált. Jóllehet a pálosok a 13. század közepe táján remeterendként indultak, a század végére ezzel az irányultsággal már kevés sikerre számíthattak. Ugyanakkor már a korai időszakban is megjelentek egyes közösségeikben bizonyos, a monasztikus hagyományokat tükröző vonások. Ehhez a már eredetileg is némiképp összetett jelleghez társultak azután egyes koldulórendi sajátosságok, melyek a rend számára 1308-ban előírt ágostonos regulából következtek. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a középkori szerzetesség három fő irányzata minden egyes kolostorban egyaránt megjelent volna. Egyes kolostorok inkább őrizték a remeteségek hagyományát, mások inkább monasztikus vagy éppen koldulórendi közösség képét mutatták. A különféle kolostorok pedig az idők folyamán át is alakulhattak, részben egyes általános rendi tendenciák, részben a helyi igények függvényében. Ezek a vonások tükröződtek azután az egyes kolostoroknak a külvilághoz, az őket körülvevő társadalomhoz való viszonyában éppúgy, mint az épületeikben vagy a különben általánosságban is szerény méretű birtokaikban, azok összetételében. A zempléni kolostorok példáján a fent leírt jellegzetességek csaknem mindegyike bemutatható, ráadásul nyomon követhető az is, ahogy ezek a szerzetesközösségek egymással együttműködve közösen lépnek fel saját érdekeik védelmében. Ez az oklevelekkel is jól dokumentálható közös fellépés rávilágít a rend belső szervezetére és feltehetőleg az ország más vidékein települt kolostorokban sem volt ismeretlen, csak legfeljebb kevesebbet tudunk róla.

F. Romhányi Beatrix

Tartalom:

BEVEZETÉS

FÖLDRAJZI KÖRNYEZET

ABAÚJ MEGYE ÉS AZ ABAÚJI-HEGYALJA KÖZÉPKORI ÉS KORAÚJKORI TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A PÁLOS REND RÖVID TÖRTÉNETE

A KÖZÉPKORI PÁLOS REND KUTATÁSÁNAK FŐ IRÁNYVONALAI

AZ ABAÚJI-HEGYALJA PÁLOS TOPOGRÁFIÁJA
1.    Regéc, Szent Fülöp és Jakab kolostor
Kutatása
A kolostor
A romok közvetlen környezete és a helyszínen gyűjtött leletanyag
Összefoglalás
2.    Középnémeti, Szent László kápolna és remeteség
Kutatása
3.    Göncruszka, Szent Katalin kolostor
Kutatása
A kolostor
A kolostor közvetlen környezete és a helyszínen gyűjtött leletanyag
Összefoglalás
4.    Gönc, Szűz Mária kolostor
Kutatása
A kolostor

AZ ÉSZAKI TEMPLOMFAL ÉS A HOZZÁ CSATLAKOZÓ HELYISÉGEK LEÍRÁSA

A SZÁRNÉPÜLETEK OMLADÉKÁNAK LEÍRÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
A kolostor közvetlen környezete és a helyszínen gyűjtött leletanyag
Összefoglalás
5.    Telkibánya, Szent Katalin ispotály
Kutatása
6.    Szentháromság kolostor
Kutatása
A kolostor
A kolostor közvetlen környezete
Összefoglalás

FELMÉRÉSI MÓDSZEREK, MÉRÉSI TAPASZTALATOK

KOLOSTOR ÉS KÖRNYEZETE AZ ABAÚJI-HEGYALJÁN
A kolostor és közvetlen környezete
A pálos kolostorok élettere az Abaúji-hegyalja területén
Pálos kolostorcsoport az Abaúji-hegyalja területén

PÁLOS KOLOSTOROK GAZDÁLKODÁSA AZ ABAÚJI-HEGY ALJÁN
Birtokok
Adományozók
Malmok a pálos birtokszervezetben
Gazdálkodás

ÖSSZEFOGLALÁS

FÜGGELÉK

MELLÉKLETEK

TÉRKÉPEK

BIBLIOGRÁFIA

PAULINE FRIARIES IN THE ABAÚJ HEGY ALJA REGION

 

Oldalszám: 118

Kiadási év: 2004

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.