Nincs termék a kosárban!

Alföldy Jenő, Bakos István, Hámori Péter, Kiss Gy. Csaba:: Haza, a magasban - Magyar nemzetismeret I-II.

Alföldy Jenő, Bakos István, Hámori Péter, Kiss Gy. Csaba:: Haza, a magasban - Magyar nemzetismeret I-II.

Cikkszám : S9639354171
Kiadó:
Antológia Kiadó
Fogyasztói ár4.980 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A történész és irodalomtörténész szerzők munkája a hazai, de még inkább a külhoni magyar diákoknak készült, de biztosak vagyunk benne, hogy haszonnal fogják forgatni a hungarológia kutatói és képviselői valamint a külföldi egyetemek magyar tanszékei is. A kötet áttekintést ad a magyar történelemről, és felvillantja irodalmunk legjelesebb alkotóinak portréját. Megtalálhatók benne a Kárpát-medence földrajzának összefoglalása mellett a legfontosabb hon- és népismereti tudnivalók is. Egyfajta magyar panteonként ismerteti népünk legkiemelkedőbb művészeinek, tudósainak eredményeit, és kitekint a sportra is. Nemcsak a magyar nyelvre vonatkozó alapvető tudásanyag magvát tárja az olvasó elé, hanem megkísérli megtalálni a nem egyszerű választ a "Mi a magyar?" kérdésre is.

Tartalom

I. kötet
A magyar őstörténetből    
Elképzelések a magyarság hun-szkíta eredetéről    
Isten kardja    
Attila fiai    
Csörsz árka    
Az Uráltól - Hungáriáig    
Magyarok és szomszédaik    
A Kárpát-medence, a magyarok hazája    
A Kárpát-medence rövid leírása    
A Kárpátok hegyláncai    
A Kárpát-medence éghajlati jellemzői, vizei    
A Kárpát-medence földje, növény- és állatvilága    
Magyar történelem a honfoglalástól az 1848/49-es szabadságharcig    
"Árpád jöve magyar néppel"    
"A magyarok nyilaitól ments meg, Urunk, minket"    
Az államalapító Szent István    
A Szent lovagkirály    
A középkori Magyarország első fénykora    
Magyarország pusztulása és a második országalapítás    
"Szentekkel ékes Pannónia"    
Az utolsó aranyágacska    
Az Árpádok utódai: Anjouk a magyar trónon    
Zsigmond, a diplomata uralkodó    
A törökverő Hunyadi János    
A magyar középkor utolsó nagy uralkodója: Hunyadi Mátyás    
A Jagellók kora    
Az egységes magyar állam bukása: Mohács    
A három részre szakadt Magyarország    
A hitújítás Magyarországon    
A tizenötéves háború és a Bocska-felkelés    
Erdély aranykora    
A királyi Magyarország    
Katolikus megújulás és ellenreformáció    
A török kiűzése és az új ország    
A Rákóczi-szabadságharc    
Királynő a magyar trónon    
A "kalapos király" és a napóleoni háborúk kora    
A reformok kora    
"Száz vasutat, ezeret!"    
Forradalom Pesten    
A szabadságharc    
A magyar nyelv története    
Jövevényszavaink    
Az első összefüggő magyar nyelvű írásos emlékek    
Reformáció és ellenreformáció    
Reneszánsz és barokk    
Felvilágosodás és nyelvújítás    
Reformkor    
Irodalmi nyelvünk megszilárdulása    
Névtelen és híres nyelvművelők    
Magyar irodalom    
A gyémántkrajcár    
Népmese    
Magyar népdalok    
Erdő nincsen zöld ág nélkül    
Hej, halászok, halászok    
Weöres Sándor gyermekdalaiból    
Szán megy el az ablakod alatt    
Haragosi    
Suttog a fenyves    
Két vers a kuruc korból    
Csinom Palkó    
Zöld erdő harmatát    
Kölcsey Ferenc: Himnusz    
Vörösmarty Mihály: Szózat    
Petőfi Sándor    
János vitéz    
A négyökrös szekér    
Nemzeti dal    
Arany János    
Toldi    
Családi kör    
Rege a csodaszarvasról    
Gárdonyi Géza: Egri csillagok    
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk    
Ady Endre: Szent Margit legendája    
József Attila: Perc    
Versek az édesanyához    
Petőfi Sándor: Füstbement terv    
József Attila: Mama    
Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa    
Dalok karácsonyra    
Szent karácsony éjszakáján    
Csanádi Imre: Karácsony fája    
József Attila: Betlehemi királyok    
Ajánlott olvasmányok és filmek    
Anyaországi, határon túli és külhoni magyarok    
Ki a magyar? Mi a magyar?    
Kiskáté magyaroknak    
Kik s ki népei vagyunk?    
Hányan voltunk, hányan lettünk?    
Honfitársak és nemzettársak    
A határon túli magyarok    
A Kárpát-medence tájai, néprajzi csoportjai    
Magyar szórványok, szigetek, tömbök    
A magyar művészet panteonja    
Magyar művészet - építészet    
Magyar képzőművészet - festők    
Magyar képzőművészet - szobrászok    
A magyar filmművészet    
Magyar zeneművészet és folklór    
Híres magyar zeneművészek    
A magyar sportról az olimpiák tükrében    
II. kötet
Mi a magyarok    
A nemzetről és a nemzetjellemről    
A nemzeti jelképek világa    
A magyar címer és a nemzeti színek    
A nemzeti ünnepek    
Nemzeti jelképversek    
A magyarság jelképvilágáról    
A történelmi panteon    
Földrajz, néprajz, honismeret    
A Magyar Alföld    
Az Alföld tájai    
Az Alföld népe és települései    
Az Alföld nevezetességei    
Az Alföld hitélete, híres szülöttei    
A Dunántól    
A Kisalföld    
Alpokalja vagy Őrvidék    
A Dunántúli-dombság    
A Mecsek és környéke    
A Mezőföld    
A Dunántúli-középhegység    
Budapest és környéke    
A Balaton és környéke    
A Felföld vagy Felvidék    
A Felföld nép- és tájtörténete    
Palócföld    
Kárpátalja    
Az Északi-középhegység    
Erdély    
Erdély tájai és népe    
A Mezőség    
Erdély történelmi nevezetességei    
Erdély egyházai és híres magyar szülöttei    
Erdély magyar népcsoportojai    
Pillantás a Székelyföldre    
A csángók    
Magyar történelem a kiegyezéstől a 3. ezredfordulóig    
Önkény és kiegyezés    
A dualizmus kora    
Az ezredévtől a világháborúig    
A világ lángba borul    
Forrongó Magyarország    
A trianoni béke és az ország talpra állása    
Felemelkedés - de milyen áron?    
A második világégés    
Demokráciától a diktatúráig    
A diktatúra évei    
Amikor a világ Magyarországra figyelt    
Terror és restauráció    
Az új demokrácia születésének első évtizede    
Magyar nyelvismeret    
Beszéd és írás; hangok és betűk    
A magyar ábécé    
Mi különbözteti meg a magyar nyelvet a többi nyelvtől?    
Nyelvünk és a költői formák    
Köznyelv és nyelvjárások    
A magyar nyelv egységes    
A magyar nyelv helye a földkerekségen    
Hányan beszélnek magyarul    
A magyar nyelv jövője    
Magyar irodalom 2.    
Janus Pannonius: Pannonia dicsérete    
Balassi Bálint: Egy katonaének    
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez    
Petőfi Sándor: Szemtepber végén    
Egy gondolat bánt engemet    
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai    
Vörösmarty Mihály: A vén cigány    
Arany János: A walesi bárdok    
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány    
Ady Endre: A föl-földobott kö    
Utálatos, szerelmes nációm    
Fölszállott a páva    
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig    
Babits Mihály: Hazám! Az igazi ország    
Füst Milán: A magyarokhoz    
József Attila: Buk föl az árból    
Radnóti Miklós: Nem tudhatom    
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról    
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet    
Tűz    
A külhoni magyar diaszpóra    
A nyugati és tengerentúli magyarság    
A magyar diaszpóra összetétele, lélekszáma    
Magyarok a déli féltekén    
Afrika    
Ausztrália    
Dél-Amerika    
Magyarok Észak-Amerikában    
Amerikai Egyesült Államok (USA)    
Kanada    
Ázsia    
Izrael    
Nyugat-Európa magyarsága    
A nyugat-európai magyarok lélekszáma, megoszlása    
Európai magyar szervezetek és fórumok    
Magyar iskola    
Magyar panteon    
A "marslakók"    
A "marslakók" lexikona    
Nemzeti intézmények    
Magyar intézmények külföldön    
Magyar nagykövetségek és főkonzultusok címlistája    
A Magyar Köztársaságnak nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletei    
Külföldi magyar kulturális intézetek    
A külföldi egyetemi és főiskolai magyar oktató- és kutatóhelyek és a magyar diaszpóra intézményei

 

Oldalszám: 197+205

Kiadási év: 2002

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.