Nincs termék a kosárban!

Papp Gábor: A magyar topografikus és leíró ásványtan története (az ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekintésével)

Papp Gábor: A magyar topografikus és leíró ásványtan története (az ásványtan egyéb területei, valamint az oktatási, kutatási és gyűjteményi háttér áttekintésével)

Cikkszám : 9639271195
Kiadó:
Herman Ottó Múzeum
Fogyasztói ár2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Fél évszázad telt el azóta, hogy megjelent Koch Sándor A magyar ásványtan története című könyve, mely e munkának is biztos kiindulópontjaként szolgált, sőt néhány részletét - itt-ott javítva és bővítve - át is vettem. Az első részletes magyar ásványtan-történet mineralógusok és ásványgyüjtők féltett kincse, antikváriumokban hozzáférhetetlen ritkaság. Ezen 50 év alatt a régebbi korok és az időközben történelemmé vált újabb évtizedek tudománytörténetére vonatkozóan is számos kitűnő részlettanulmány látott napvilágot. Az érdeklődő ezeket elsősorban a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) szakfolyóiratában, a Földtani Közlönyben, illetve az MFT Tudománytörténeti Szakosztályának Földtani Tudománytörténeti Évkönyvében találja meg (a jelenleg szünetelő kiadványnak hét, túlnyomórészt angol nyelvű különszáma is megjelent). Az MFT, illetve egyes intézmények (Magyar Állami Földtani Intézet, egyetemek stb.) jubileumi kiadványai további értékes cikkeket, adatokat rejtenek. Összefoglaló igényű, részletesebb munka elkészítésére azonban Koch után még senki sem vállalkozott. Magam sem törekedhettem arra, hogy a magyar ásványtan történetét a maga teljességében tárgyaljam. A sorozat profiljának megfelelően e könyv elsősorban a magyarországi leíró és topografikus ásványtan történetére összpontosít, bár a jobb megértés céljából az ásványtan további területeire és az intézményi háttérre is nyújt - változó részletességű - kitekintést. Mivel a XX. század derekáig a hazai ásványtani munkák túlnyomó része leíró és topografikus igénnyel készült, e könyv ezen időszakra nézve lényegében teljes hazai ásványtantörténetnek is tekinthető. Az ezután erőteljesen differenciálódó és a határos tudomány-területekkel bonyolult kölcsönhatásba kerülő magyarországi ásványtan későbbi történetének teljes körű tárgyalására már nem vállalkoztam. A IV. fejezet után így az olvasó bizonyos törést tapasztal majd a tárgyalásban.
E könyv alapvetően adatközlő jellegű és eseménytörténettel szolgál, bár igyekeztem az események hátterének, okainak bemutatására is. (A történelmi hátteret ismertnek tételeztem fel.) Az oknyomozás azonban gyakran nehezen megoldható feladat, hiszen a magyarországi mineralógia történetének alakulásában, mint a kis létszámú tudományágakéban különösképpen, nagy szerepe van a véletleneknek és a személyes viszonyoknak. Utóbbiakat - különösen, ha ellentétekről van szó - többnyire csak a kortársak ismerik, mert írott formában is csak elvétve, nyomtatásban még ritkábban rögzülnek. A szájhagyományokban élő tudománytörténet rövid életű, és a személyes viszonyok néhány évtized múlva kideríthetetlenné válnak.

 

Oldalszám: 444

Kiadási év: 2002

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.