Nincs termék a kosárban!

Márton László(szerk.): Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből

Márton László(szerk.): Fejezetek Székelyföld technikatörténetéből

Cikkszám : S9786067391381
Kiadó:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Fogyasztói ár5.950 Ft
Ár / kg:

A kötet szerzői ismert szakírók, az egyes fejezetekben közölt tanulmányaik gazdagítják a térségre vonatkozó művelődéstörténeti szakirodalmat, másrészt érdekes olvasmányt kínálnak mindazoknak, akik érdeklődnek a technika története iránt, vagy fontos számukra, hogy megismerjék szűkebb pátriánk történetének egy-egy sajátos területét.

Tartalom

Prológus
1. A kerámiakészítés technikatörténeti vázlata
A kerámiaművesség adottságai Székelyföldön
Agyagok, festékanyagok a mai Székelyföld területén
A technikatörténet koronkénti változásai
Őskori agyagművesség a mai Székelyföld területén
A római kerámia és a népvándorlások korának agyagművessége
Az Árpád-kori kerámiaművesség
16-17. század - a székelyföldi fazekasság intézményesülése
Falusi fazekasság Székelyföldön
A székelyföldi közelmúltbeli fazekasság technikai jellemzői
A kályhacsempék készítésének technikája
A székelyföldi kőedény- és majolikakészítő műhelyek
Székelyföld érctelepei
Vulkáni-üledékes rézércesedések a Békény-patak és a Csanód-patak térségében
A balánbányai rézércesedés
Vulkáni-üledékes ólom-, cink- és rézércesedések a Sötétputna völgyében
Paltini típusú hidrotermás ércesedések
A Hárlágia- és a Huruba-patak vidékén kialakult polimetalikus ércesedések
A vasérc székelyföldi előfordulása
A csíkmadarasi sziderites vasérc
Szíderites vasércesedések Lövéte-Kiruly környékén
Lovászna vasérctelepei
Bányászt és kohászat Székelyföldön
Az őskori fémművesség emlékei
Vasércbányászat, vaskohászat
A vashámor anyagmaradványainak elemzése
Az anyagmaradványok mikroszerkezetének vizsgálata
A salakmaradvány vizsgálata
A nyersvasmaradvány vizsgálata
Az acélmaradvány vizsgálata
Lövétei vasgyártás
Erdővidék vasgyártása
Vasgyártás a Kormos völgyében, Erdőfülén
Vasgyártási kísérletek
Kovászna
Papolc
Bereck
Vasgyártási kísérletek a Gyergyói-medencében
Gyergyócsomafalva
Gyergyóditró
Székelyföldi harangöntészet
Készült Székelyudvarhelyen, Lázár Imre öntödéjében
A székelyföldi sóbányászat
Előzmények
Sóbányászat és sókereskedelem a középkorban
A székelyföldi sókitermelés az Erdélyi Fejedelemség korszakának kezdetén
Fa és feldolgozása
A Kommandó-Kovászna siklópálya
A siklópálya szerkezete, működése
A siklópálya üzemeltetése és karbantartása
A siklópálya jelene
Textil- és bőripar Székelyföldön
A cserge készítéséről
Mi a cserge?
Nyírás
Áztatás, mosás, szárítás
Tépés, fésülés
Fonás
A szövés előkészületei
Szövés
Ványolás
A cserge használata, ápolása
A cserge készítésének átalakulása
Összegzés
Gyergyószentmiklósi örmény tímárok hírneves terméke: a kordován
A kovásznai posztógyár
Székelyföldi vízimalmok térben és időben
A vízenergia jelentősége a bányászatban, kohászatban, fémfeldolgozásban
Székelyföldi üveghuták
Kárpát-medencei üveghuták
Székelyföldi üvegcsűrök
A borszéki üveggyár
Üveggyári munkások
A borszéki üvegek utóélete
Az üveggyártás technikája
Melléklet
A villamos energia hasznosításának kezdetei
Fejezetek Csíkszereda villamosításának történetéből
A kezdetek
A megvalósítás
Háborús idők
A villanytelep és a város
Kinek kellett a fény?
Új világ fényei
A villamosítás első évtizedei Székelyudvarhelyen
A villamos energia használatának kezdetei Gyergyószentmiklóson és a Gyergyói-medence településein
Gyilkos-tó, Békás-szoros hidroelektromos erőmű építésének tervei és kudarcai
Kommandó villamosításának története
Vízerőmű-tervezet
A székelyföldi céhekről
Limitációk
A limitációk a céhek életében
A pénzforgalom
Pénzrendszer a birodalomban
A mértékekről
A céhen kívül dolgozó iparosok, a kontárok
Melléklet
Öröknaptár az oklándi unitárius templom mennyezeti kazettáinak együttesében
A kazetta leírása
Feltételezések és magyarázatok
A húsvétkazetta használata
A Julianus-naptár szerinti húsvétszámítás
Epilógus
Capitole ale istoriei tehnicii ín Tinutul Secuiesc (rezumat)
Chapters of Tehnical History in the Székely Land (abstract)

 

Oldalszám: 344

Kiadási év: 2019

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.