Nincs termék a kosárban!

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtört. a XX. század második felében

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtört. a XX. század második felében

Cikkszám : S9633898137
Kiadó:
Osiris Kiadó
Fogyasztói ár6.950 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

A könyv az elmúlt fél évszázad magyarországi társadalmi folyamatait tekinti át, elsõsorban a hazai történeti, szociológiai, társadalom-néprajzi és statisztikai irodalomra, valamint a szerzõ kutatómunkájának eredményeire, oktatói tapasztalataira támaszkodva. A történeti elemzés keretei között az egyes társadalmi csoportok helyzetének, belsõ tagoltságának átalakulását s a változások hátterében meghúzódó hatóerõk jellemzõit vehetjük szemügyre. A tankönyvként és kézikönyvként is használható mû szerzõje, Valuch Tibor a történeti, szociológiai szempontok és megközelítések egyidejû alkalmazása révén a második világháborút követõ évtizedek társadalomtörténetének tárgyilagos és tényszerû összefoglalására törekedett. A legfontosabb adatsorokat táblázatok, grafikonok, térképek teszik áttekinthetõbbé, a mûvet fotómelléklet egészíti ki.

Tartalom

Előszó    
Bevezetés a jelenkori magyar társadalomtörténetbe    
Közelítések a korszakhoz    
Kortársi társadalomátalakítási elképzelések    
A megvalósult alternatíva - a klasszikus szocialista rendszer politikai, gazdasági és társadalmi szerkezetének jellegzetességei    
Értelmezési kísérletek a közelmúltban és a jelenben    
Irodalom    
A demográfiai viszonyok változásai    
A második világháború történeti-demográfiai hatásai    
Népesedési folyamatok a XX. század második felében    
Népesedéspolitika és demográfiai hatásai    
Várható népesedési folyamatok Magyarországon a XXI. század első negyedében    
Irodalom    
Társadalom a térben    
A népesség térbeli mozgása    
Területi egyenlőtlenségek és a településfejlesztési politika    
A településhálózat változásai    
A területi mobilitás jellegzetességei    
Település és társadalmi szerkezet összefüggései - a lokalitások társadalma     
Irodalom    
Magyarországi kisebbségek - kisebbségben élő magyarság    
Magyarországi kisebbségek a XX. század második felében    
Magyarok kisebbségi sorban    
Irodalom    
Társadalomszerkezet és mobilitás    
Változások a magyar társadalom szerkezeti alapvonásaiban    
A magyar társadalom szerkezeti változásainak jellegzetességei a XX. század második felében    
Irodalom    
Elitek, vezető csoportok    
Politikai elitek a második világháborút követő évtizedekben    
A gazdasági elitcsoportok változásai    
A tudományos és kulturális elit helyzete    
Elitek az 1989-1990-es rendszerváltozás után    
Irodalom    
Értelmiségiek, közalkalmazottak, tisztviselők, szellemi foglalkozásúak    
Értelmiség és politika 1945 után    
Az értelmiségiek és szellemi foglalkozásúak társadalmi jellemzőinek változásai    
Közigazgatási tisztviselők, ügyintézők, közalkalmazottak    
Szellemi foglalkozásúak - értelmiségiek-diplomások    
Irodalom    
Önállók, maszekok    
A magánszektor változásai 1945 után    
Magánkisiparosok Magyarországon a második világháború utáni évtizedekben    
A kisipari tevékenység változásai a hetvenes-nyolcvanas években    
A kisiparosok mentalitása, életkörülményei, rétegződése    
Irodalom    
A paraszti társadalomtól a falusi társadalomig    
Politika és parasztság    
Az 1945-ös földreformtól a kollektivizálásig    
A magyar mezőgazdaság és az agrártársadalom a rendszerváltozás után     
Irodalom    
Városi munkásság    
Kérdések és fogalmi problémák    
A városi munkásság létszámának változásai    
Munkáspolitika 1944 után    
A városi munkásság tagoltsága, munkáscsoportok társadalmi viszonyai    
Irodalom    
Hatalom és társadalom - politikai részvétel és politikai tagoltság    
Választások, parlamentek, parlamentarizmus    
Pártok és politikai szervezetek    
A magyar társadalom politikai aktivitásának, tagoltságának jellemzői - a hatalom és a társadalom viszonyának sajátosságai    
Irodalom    
A közgondolkozás és az értékek, értékrendszerek átalakulása    
Értékek, értékrendszerek, közgondolkodás és emberi kapcsolatok    
Vallás, egyházak, vallásosság, egyházpolitika    
Irodalom    
A hétköznapi élet    
Életmód és tevékenységszerkezet    
Jövedelmi viszonyok, fogyasztás és háztartásszerkezet    
Lakásviszonyok, lakáskörülmények - lakberendezés, lakótérhasználat    
Öltözködés, viselet, divat    
Táplálkozás, étkezési és étrendi szokások    
Szokásrendszer és szabadidő - kulturálódás és kultúrafogyasztás    
Irodalom    
A szociális viszonyok változásai    
Szociálpolitika, társadalombiztosítás    
Szegénység, munkanélküliség, hajléktalanság    
Deviáns jelenségek a XX. század második felében    
A bűnözés történeti változásaink néhány társadalomstatisztikai jellemzője    
Irodalom    
Táblázatok jegyzéke    
Ábrák jegyzéke    
Képek jegyzéke    
Névmutató

 

Oldalszám: 390

Kiadási év: 2005

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.